Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC-E

sideblock

                                                           

Мълниеприемника с изпреварващо действие INGESCO PDC-Е  е произведен от испанския  производител DENA DESARROLLOS – INGESCO. Мълниеприемници с електронно изстрелване: Преди да наближи низходящият лидер, породен от буреносен облак, се наблюдава увеличаване на електрическото поле в земята. Това поле се натрупва в електронно устройство, намиращо се във вътрешността на мълниеприемника, което чрез импулси с високо напрежение предизвиква отделянето на енергиен разряд във формата на възходящ лидер. Електронното устройство успява да йонизира частиците въздух, намиращи се в мълниезащитната зона, като по този начин се превръща в предпочитана точка на попадението на мълнията. Мълниеприемниците с изпреварващо действие INGESCO PDC-E се произвеждат с време за изпреварване (ΔT) от: 15µs, 30µs, 45µs и 60µs. Стандартизирани са съгласно испанския и френският стандарт UNE 21.18:20116 и NFC 17-102: 2011 г.  В електротехническата лаботатория LABELEC  е преминал успешно всички необходими изпитания и тестове.

Иновативната технология по която е произведен мълниеприемникът с изпреварващо действие INGESCO PDC-E му дава конкурентно предимство пред останалите мълниеприемници. Електронна технология от последно поколение, му позволява да има по-голямо изпреварващо време ∆Т /запалване-повишено/, което на практика увеличава радиуса на защитаваната зона на вашата сграда.

 

Мълниеприемникът  INGESCO PDC-E не се нуждае от тестер, за да се установи неговата изправност след попадение на мълния. Необходим е само мултимер, чрез който да се измери капацитета му, чиято стойност трябва да е в диапазон от 10 до 70 Нанофарада.

 

                                                                                            Технически характеристики INGESCO PDC-E

                                         

                                                 

                                                           INGESCO PDC-E 15                INGESCO PDC-E 30              INGESCO PDC-E 45           INGESCO PDC-E 60 

                                                                      

 

                                                           Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник INGESCO PDC- E  в (М)

                                   

Радиуса на мълниезащитната зона (R) на мълниеприемника с изпреварващо действие INGESCO PDC- E е в пряка зависимост от нивото на мълниезащита. Lightning protection level (Нивото на мълниезащита) е способ за определяне на ефективността на една  мълниезащита, съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникнали мълнии.

 

  Предимства на Мълниеприемника INGESCO

 - Произведен в Европейския съюз (Испания);
 - Мълниеприемник с електронно оборудване;
 - Не се нуждае от външно електрическо захранване;
 - Използва последно поколение електронна технология, което му позволява да има по-голямо изпреварващо време DТ, у
величава радиуса на защитената зона на вашата сграда:

INGESCO PDC-E отговаря на следните нормативни изисквания:

-UNE 21.186
-NFC 17.102 2011  
                                         
-БДС EN 62305
-EN 50.164
                       
                              

Как се монтира мълниеприемник с изпреварващо действие

Монтажът на активния мълниеприемника INGESCO PDC-E трябва да се извърши съгласно нормативните уредби NFC 17.102, UNE 21.186 и БДС EN 62305.

Мълниеприемника трябва да бъде минимум на два метра над защитавания обект. Трябва да се свърже към заземителната уредба с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания. Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява в контролна кутия. Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома.

                                                        

    

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics