Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR

sideblock

                                                       

Мълниеприемникът с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR  е произведен от испанския  производител DENA DESARROLLOS – INGESCO, която е  основана през 1973 г., лидер в областта на превенцията и защитата от мълнии и пренапрежения, разработваща и предлагаща широка гама продукти за мълниезащита. Създаден е по иновативна технология, оборудван с електронно устройство за запалване. Мълниеприемниците INGESCO PDC AIR редуцират времето на атмосферния разряд, което увеличава капацитета им за „улавяне” на мълнии. При приближаване на низходящ лидер,  произхождащ от буреносен облак се генерира увеличение на електростатичното поле. Зарядът, свързан с електростатичното поле се натрупва чрез зареждащото устройство, което действа като прекурсор на възходящия лидер. Мълниеприемниците INGESCO PDC AIR имат време за изпреварване (ΔT) от: 20µs ,40µs и 60µs и са стандартизирани според стандарти NF C 17-102 2011, UNE 21.186:2011 и NP4426:2013. Мълниеприемникът  INGESCO PDC AIR не се нуждае от специализиран тестер, който да установи неговата изправност след попадение на мълния. Тази иновативна технология, по която е произведен му дава конкурентно предимство пред останалите мълниеприемници, които се предлагат в България. Необходим е само мултимер,  който да  измери капацитета му. Измерената  стойност трябва да е в диапазон от 10 до 70 Нанофарада.  Мълниеприемникът с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR е преминал успешно теста за оценка на изпреварващото време в лабораторията за високо напрежение LABELEC.

        

 

INGESCO® PDC AIR отговаря на два ключови фактори за качество:

• Използване на електронна технология последно поколение, която е способна да генерира  по-голямо изпреварващо време (ΔТ) и като следствие по-големи радиуси на защита.

• Многобройни изследвания на поведение срещу изкуствени електрически полета, както и сертификация от Лабораторията за високо напрежение LABELEC (Електротехническа лаборатория, акредитирана от ENAC).

 

Тези предпоставки позволяват на мълниеприемника с електронно запалване  INGESCO® PDC AIR да е най-надеждното устройство, способно да предложи интелигентна защита. Устройството с електронно изпреварващо време функционира като улеснява създаването на възходящ лидер, само когато е налице реална опасност от попадение на мълния, като по този начин намалява риска от излишни разтоварвания.

                                 Технически характеристики на Мълниеприемник с изпреварващо действие  INGESCO PDC AIR

                                                    

  Улавяне на мълнии-100% ефективен;

Иновативна технология на електронно устройство за зареждане;

Ниво на защита-оценено много високо;

 Надеждна непрекъсната електрическа връзка между върха на мълниеприемника и заземителната уредба. Не оказва  съпротива при преминаването на тока на мълнията;

  Запазва първоначалните си характеристики след всеки разряд;

  Не се нуждае от външно електрическо захранване;

  Гарантиран експлоатационен живот над 30 години, при всякакви атмосферни условия;

Външна конструкция от неръждаема стомана;

Изолационна система от специално разработена смола (сертифицирана за защита на високоволтови устройства).

 

                                                                                                INGESCO PDC AIR 20             INGESCO PDC AIR 40               INGESCO PDC AIR 60

                                                                                                                                                   

 

                                                           Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник INGESCO PDC AIR   в (М)

Мълниезащитната зона на мълниеприемника с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR е в пряка зависимост от нивото на мълниезащита. Нивото на мълниезащита (Lightning protection level) е способ за изчисляване на ефективността на мълниезащитните уредби съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникнали мълнии. Нивата на мълниезащита се обозначават с римски цифри от I до IV.

                                           

                                          

                                                         Монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR

      

      

     При монтажа на мълниеприемника с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR трябва да се спазват  указанията на нормативните уредби БДС EN 62305, NFC 17.102.2011 г. и NP4426:2013,  като се има в предвид следното:

Мълниеприемника с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR се монтира върху носеща мачта, като минималната и височина трябва да е минимум 2м. над най-високата част на сградата. Антикорозионното покритие на мачтата трябва да е  устойчиво на метеорологични въздействия.  За да се гарантира възможно най-бързо освобождаване на електрическия заряд на мълниите, мълниеприемникът INGESCO PDC AIR, трябва да се свърже към заземителното огнище с един или няколко токоотвода. Връзката между заземителното огнище и токоотвода се осъществява чрез разглобяемо клемно съединение в контролно-ревизионна кутия, достъпна за извършване на начални и последващи проверки. Контролно-ревизионната кутия е маркирана с надпис „Мълниезащита“. Съпротивлението на заземителната уредба не бива да надвишава 10 ома.

 

       

       

       

PDF  с подробна информация свали ТУК

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics