Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH

sideblock

         

Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH на френския производител FRANCE PARA TONNERRES е първият мълниеприемник от този тип, който съчетава най-новите резултати от изследвания и опити, проведени при реални условия на попадения на мълнии. Дългогодишната работа и изпитания демонстрират значителното превъзходство на един мълниеприемник с изпреварващо действие със заоблен връх, сравнен с един мълниеприемник със заострен връх, при еднакви реални условия в лаборатория и при атмосферни бури. Мълниеприемникът със заоблен връх е много по-ефикасен, тъй като излъчва йони по-трудно, като така стойностите на електрическото поле около него винаги са високи. Следователно възходящият лидер, който тръгва от него, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване от низходящият лидер. Френската фирма производител предлага този тип мълниеприемници повече от 40 години и в над 50 страни. Мълниеприемници на тази марка защитават редица значими световни обекти, сред които са: Катедралата Нотр Дам в Париж, летището Аммам в Йордания, Гвианската космическа станция и над 20 000 места по света. Мълниеприемниците IONIFLASH MACH имат време за изпреварване (ΔT) от: 15µs ,25µs, 30µs, 45µs и 60µs и отговарят на изискванията на стандарт NFC 17-102 2011, както и на тези, установени в IEC.

                          

 

                                           Технически характеристики на Мълниеприемник с изпреварващо действие  IONIFLASH MACH

                                 

 

                                   IONIFLASH MACH NG 15                  IONIFLASH MACH NG 25                IONIFLASH MACH NG 30                   IONIFLASH MACH NG 45               IONIFLASH MACH NG 60

                                                                    

                                             

                                                          Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник IONIFLASH MACH   в (М)

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                      Предимства на мълниеприемникът IONIFLASH MACH

Мълниеприемникът IONIFLASH MACH има сертификат, който  удостоверява, че е тестван според новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г.
Произведен е от стомана AISI 316L, която му осигурява силна защита от корозия и дълъг технически живот. Изолацията на мълниеприемникът IONIFLASH MACH e тествана в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating tests, carried out on site and in Laboratory.
Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH e тестван със стойност на ток от 100 KA (клас N/H) в съответствие  на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1.
Всички тестове са сертифицирани  от Международния орган за  контрол  BUREAU VERITAS.

 

                       Измервания във високоволтова лаборатория на Мълниеприемниците IONIFLASH MACH NG

При лабораторни тестове за определяне на изпреварващото време на мълниеприемниците, параметъра (seguriry coeficient %), съответства  на съотношение в % между изпреварващото време измерено в лаборатория и изпреварващото време, за което е бил  проектиран мълниеприемника.

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 15 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 55 µs,  но е ограничен на  15 µs според френската наредба NF C 17-102.
M15: % на сигурност = (55 µs-15µs)/55 µs x100 = 73 %-над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 25 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 78 µs,  но е ограничен на  25 µs според френската наредба NF C 17-102. 
M25: % на сигурност = (78 µs-25µs)/78 µs x100 = 68 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 30 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 87 µs,  но е ограничен на  30 µs според френската наредба NF C 17-102. 
M30: % на сигурност = (87 µs-30µs)/87 µs x100 = 66 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 45 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 114 µs,  но е ограничен на  45 µs според френската наредба NF C 17-102
M45: % на сигурност = (114 µs-45µs)/114 µs x100 = 61 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 60 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 135 µs,  но е ограничен на  60 µs според френската наредба NF C 17-102
M60: % на сигурност  = (135 µs-60µs)/135 µs x100 = 56 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

            

                                                                                          Експлоатация на мълниеприемник с изпреварващо действие

Мълниите са  природен феномен, с който хората са се опитвали да се справят години наред. В последно време се бележи ръст при интереса на хората към мълниеприемниците с изпреварващо действие. Това е най-съвременната технология за превенция, която може да Ви гарантира спокойствие и безопасност дори при най-силните бури. Активният (Йонизиращ) мълниеприеник използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването той изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето за изпреварване (ΔТ) е по-голямо,  толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям. Този вид мълниеприемник е  подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Практиката показва, че при обекти с голяма площ като (производствени халета, хипермаркети, складови бази, хотелски комплекси, училища, болници, стадиони и др.) цената на мълниезащитна инсталация с мълниеприемник с изпреварващо действие е по-ниска, отколкото изграждане на мълниезащитна инсталация с конвенционална мълниезащита. При попадение на мълния върху мълниеприемника протича ток в порядъка от 20кА-200кА, и напрежение милиони волта. Мълнията протича по корпуса на мълниеприемната /активната/ глава, а не през вградения в него високоволтов, високочестотен трансформатор. На практика това гарантира на мълниеприемника с изпреварващо действие неограничена работоспособност, която ще Ви осигури безопасност по всяко време и при всякакви метеорологични условия.                                                       

                                                                        Монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH

        

          

 Монтажът на мълниеприемника IONIFLAS MACH трябва да се извърши съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305.

 Активния мълниеприемник трябва да бъде монтиран на носеща мачта с минимална височина  два метра над най-високата част на защитавания обект.  Да се свърже към заземителната уребда с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания. Токоотводите трябва да бъдат разположени  така, че да се избегне пресичане  на електрозахранващи линии и телекомуникационни кабели (телефонни, телевизионни,  интернет и др). Когато е невъзможно да се избегне пресичането,  линията трябва да се разположи в метална обвивка.  Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява чрез ревизионна клема разположена  в контролна кутия на височина от  1.0 до 1.5 метра от нивото на терена. За да се гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, заземителната уредба трябва да е изградена на минимум 0.5 м от повърхността на почвата. Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома.

PDF  с подробна информация свали ТУК

    

    

    

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics