Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF

sideblock

                            

Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF  е произведен от френската компания FRANCE PARA TONNERRES и e първия по рода си мълниеприемник с изпреварващо действие, които позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг на състоянието му по време на експлоатация, чрез контролният панел MACHTEST. Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF и контролният панел MACHTEST са свързани с кабел. Дължината на кабела може да бъде предварително конфигурирана спрямо спецификата на обекта. Контролния панел MACHTEST  може да бъде инсталиран на покрива или на подходящо достъпно място, избрано от ползвателя на сградата. Сферичния връх на IONIFLASH MACH NG TF  и дизайн на сфера регулира значително йонизацията, като по този начин стойностите на електрическото поле около него са винаги по – високи, следователно възходящият лидер, които тръгва от него се разпространява на по – голямо разстояние и с по – голяма вероятност за свързване с низходящият лидер. Подходящ е както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Мълниеприемниците IONIFLASH MACH NG TF имат време за изпреварване (ΔT) от: 30µs, и 60µs и са стандартизирани според стандарти NFC 17-102 2011, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561 и IEC 60060         

                                  Технически характеристики на Мълниеприемник с изпреварващо действие  IONIFLASH MACH NG TF

                                                

                                                                       IONIFLASH MACH TF 30                IONIFLASH MACH TF 60  

                                                                

                             Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF   в (М)

Нивата на мълниезащита се обозначават с римски цифри от I до IV. Нивото на мълниезащита (Lightning protection level) е способ за изчисляване на ефективността на мълниезащитните инсталации съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникнали мълнии. Радиуса на мълниезащитната зона R на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF е в пряка зависимост от нивото на мълниезащита.

                            

                                                         

                                                                 Предимства на мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG TF

 

Сертификат за качество, който доказва, че мълниеприемника е тестван според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г;

Упражняване на  непрекъснат контрол на състоянието му по време на експлоатация, чрез контролният панел MACHTEST

Сертификат, който удостоверява, че изолацията на мълниеприемникът IONIFLASH MACH  TF e тествана в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating tests, carried out on site and in Laboratory;

Произведен е от стомана AISI 316L, силна защита от корозия и дълъг живот;

 Сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на „изпреварващото време”;

  Експлоатаци онен живот над 35 години  и пълна заводска гаранция от 10 години.

 

                                            Монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF

  Монтажът на мълниеприемника IONIFLAS MACH трябва да се извърши съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305;

♦  Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF трябва да бъде монтиран на носеща мачта с минимална височина  два метра над най-високата част на защитавания обект; 

  Да се свърже към заземителната уребда с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания;

♦  Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява чрез ревизионна клема разположена  в контролна кутия на височина от  1.0 до 1.3 метра от нивото на терена;

Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома, с цел бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията.

       

 

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics