Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Подобрител за заземяване ЗЕВС

sideblock

                                                                           

Зeвс е подобрена почва разработена в рамките на едно задълбочено изследване, като отговор на неотложната нужда да се създаде продукт, който да намали по ефикасен и постоянен начин земното съпротивление на заземителите . Препоръчително е да се използва при почви с повишено специфично съпротивление и при почви с ниска проводимост като скална маса, песъчлива почва и др.

                                                                                 

 

                                                                                 По какъв начин се осъществява хидратацията му?

Във всички случаи Зевс се прилага в сухо състояние. Хидратацията може да бъде естествена или изкуствена, може да се извърши след поставянето на подобрителя в изкопа или преди това. В районите, отдалечени или с труден достъп, като стълбове за електропроводни линии или за телекомунуникация, където няма възможност за транспортиране на вода, хидратацията се извършва с дъждовна вода.

Как трябва да се прилага?
- Прави се изкоп
- Заравят се електродите
- Поставя се подобрителя за заземяване ЗЕВС
- Измерва се полученото земно съпротивление

Минималното количество от този продукт, което трябва да се прилага, е една доза (торба по 15 кг.) за всеки вертикален електрод с дължина 1.5м или за всеки 4 м за земителна шина или проводник, разположени хоризонтално.

Приложение на подобрителя ''Зевс'' при изграждане на хоризонтални заземители

1. За изграждането на заземителите трябва да се изкопае траншея с широчина на лопата и дълбочина най-малко 50 см.
2. Оформете дъното на траншеята като го трамбовате и го заравнете възможно най-добре.
3. Положете заземителния проводник или шина хоризонтално подължината на траншеята и го/я покрийте с подобрителя, като за всеки 4 м кабел използвате по една торба от 15 кг продукт.
4. Върху положената вече подобрена почва, поставете слой с дебелина 10-15 см от изкопаната преди това почва от траншеята, като тя не бива да съдържа камъни.
5. Обработваната зона трябва да се навлажни и да се трамбова. Колкото по-добре се трамбова, толкова по-добри са получените резултати.
6. Почвата трябва да се хидратира с 12 литра вода за всеки 15 кг. използван подобрител за заземяване.

 

                                                                                   Какви са основните му характеристики?

1. Ниско специфично съпротивление: След навлажняване поддържа специфичното съпротивление много ниско, което означава подобрение на земното съпротивление на заземителите при почви с повишеноспецифично съпротивление. Йонообменът започва при контакт с почвата, в която също има много разтворени соли (йони), и се засилва с течение на времето.
2. Антикорозитет: рН e 10.70 ± 0.01, това гарантира минимална корозия на електродите и проводниците на заземителната уредба.
3. Задържане на влага: Благодарение на свойството си да абсорбира вода, почвата е отличен хигроскопичен материал. Тази почва се навлажнява автоматично дори при песъчливи терени със средна стойност на падналите дъждове по-ниска от 40 l/m2.

4. Изкуствената почва Зевс не съдържа бентонит и бетон, които могат да намалят влажността и обема си при високи стойности на тока, причинен от мълния или от късо съединение.

 

                                  Разработената изкуствена почва Зевс e сертифицирана от международна компания SGS (CЖС).

                                                                                  

PDF  с подробна информация свали ТУК

 

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics