Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Подобрител за заземяване ЗЕВС

sideblock

                                                                           

Отчитайки нееднородността на почвата в различните геоложки райони на България и различното земно съпротивление е разработен подобрител за заземяване „ЗЕВС”. Подобрителят за почви „ЗЕВС” има ниско специфично съпротивление. Поддържа специфичното съпротивление много ниско след навлажняване, което спомага за подобрение на земното съпротивление на заземителите при почви с повишено специфично съпротивление. Йонообменът започва при контакт с почвата, в която също има много разтворени соли (йони), и се засилва с течение на времето. Единственият начин да се подобри значително действието на заземителната уредба при терени с високо земно съпротивление е заземителните електроди да бъдат заобиколени от подобрител за заземяване. Зeвс е подобрена почва разработена в рамките на едно задълбочено изследване, като отговор на неотложната нужда да се създаде продукт, който да намали по ефикасен и постоянен начин земното съпротивление на заземителите . Препоръчително е да се използва при почви с повишено специфично съпротивление и при почви с ниска проводимост като скална маса, песъчлива почва и др.

                                                                                 

 

                                                                                 По какъв начин се осъществява хидратацията му?

Във всички случаи Зевс се прилага в сухо състояние. Хидратацията може да бъде естествена или изкуствена, може да се извърши след поставянето на подобрителя в изкопа или преди това. В районите, отдалечени или с труден достъп, като стълбове за електропроводни линии или за телекомунуникация, където няма възможност за транспортиране на вода, хидратацията се извършва с дъждовна вода.

Как трябва да се прилага?
- Прави се изкоп
- Заравят се електродите
- Поставя се подобрителя за заземяване ЗЕВС
- Измерва се полученото земно съпротивление

Минималното количество от този продукт, което трябва да се прилага, е една доза (торба по 15 кг.) за всеки вертикален електрод с дължина 1.5м или за всеки 4 м за земителна шина или проводник, разположени хоризонтално.

Приложение на подобрителя ''Зевс'' при изграждане на хоризонтални заземители

1. За изграждането на заземителите трябва да се изкопае траншея с широчина на лопата и дълбочина най-малко 50 см.
2. Оформете дъното на траншеята като го трамбовате и го заравнете възможно най-добре.
3. Положете заземителния проводник или шина хоризонтално подължината на траншеята и го/я покрийте с подобрителя, като за всеки 4 м кабел използвате по една торба от 15 кг продукт.
4. Върху положената вече подобрена почва, поставете слой с дебелина 10-15 см от изкопаната преди това почва от траншеята, като тя не бива да съдържа камъни.
5. Обработваната зона трябва да се навлажни и да се трамбова. Колкото по-добре се трамбова, толкова по-добри са получените резултати.
6. Почвата трябва да се хидратира с 12 литра вода за всеки 15 кг. използван подобрител за заземяване.

 

                                                                                   Какви са основните му характеристики?

1. Ниско специфично съпротивление: След навлажняване поддържа специфичното съпротивление много ниско, което означава подобрение на земното съпротивление на заземителите при почви с повишеноспецифично съпротивление. Йонообменът започва при контакт с почвата, в която също има много разтворени соли (йони) и се засилва с течение на времето.
2. Антикорозитет: рН e 10.70 ± 0.01, това гарантира минимална корозия на електродите и проводниците на заземителната уредба.
3. Задържане на влага: Благодарение на свойството си да абсорбира вода, почвата е отличен хигроскопичен материал. Тази почва се навлажнява автоматично дори при песъчливи терени със средна стойност на падналите дъждове по-ниска от 40 l/m2.

4. Изкуствената почва Зевс не съдържа бентонит и бетон, които могат да намалят влажността и обема си при високи стойности на тока, причинен от мълния или от късо съединение.

 

                                  Разработената изкуствена почва Зевс e сертифицирана от международна компания SGS (CЖС).

                                                                                  

PDF  с подробна информация свали ТУК

 

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics