Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Мълниезащита

    

"Диком" ООД, град Варна, изгражда всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във Варна и цяла България по съвременни европейски норми и технологии. Изгражданите инсталации съответстват на Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства , Наредба №2 за противопожарните стройтелни-технически норми, Наредба №3 ПУБУ, ПБТ и всички действащи Български нормативни документи. Мълниезащитната инсталация е комплект от технологични мероприятия и средства за защита от опасни и вредни въздействия на мълниите, осигурява опазването на сгради, съоръжения, материали и др. от разрушение, пожари и взривове, а също така безопасноста на хора и домашни животни. Мълниезащитна уредба е необходимо да имат всички сгради, съоръжения и открити пространства където има хора, да бъде проектирана правилно и изградена надеждно съгласно действащите нормативни уредби. Много хора се заблуждават, че в големия град “мълния няма да ги стигне”. Това обаче съвсем не е така. Замисляли ли сте се, дали вашата жилищна сграда има надеждна мълниезащита. Фактите сочат, че повечето жилищни сгради в големите градове разчитат на стар гръмоотвод или въобще са без монтирани мълниезащитни инсталации.

Натрупаният опитът в тази сфера ни позволява да проектираме и изградим всякакъв вид мълниезащитни уредби:

Мълниезащитна уредба на подстанции  високо и средно напрежение,  вятърни и фотоволтаични електроцентрали, жилищни сгради, производствени предприятия, складови бази, петролни бази, рафинерии и др.

                                               

 

Мълниезащитата е предназначена да поема насочените към защитения обект мълнии и да създаде изкуствен път за свързване на зарядите от облака с индуктираните заряди в земята.

Мълниезащитната инсталация се състои от три основни елемента:

► Мълниеприемник - Неговата функция е да улови мълнията.

► Токоотвод - Oтвежда електрическия разряд на мълнията под земната повърхност. Елемент свързващ мълниеприемника и заземителната уредба.

► Заземител - Устройство за отвеждане на тока на мълнията в земята.

Мълниезащитните инсталации биват два вида: Конвенционални мълниезащитни уредби и мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активен мълниеприемник).

►Конвенционална мълниезащита: Това е най-популярния и познат метод, изгражда се от мълниепримни пръти, мълниепримни въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеев кафез и Франклиновия прът.  Конвенционалните мълниезащити /пасивна мълниезащита/ се проектира и изгражда по три основни метода.  Метод на ъгъла, метод на въртящата се сфера и метода на мрежата. 
►Мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита): Йонизиращият мълниеприеник, използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Подходяща за защита от попадение на мълнии на сгради с голяма разгъната застроена площ(производствени халета, складови бази, хотелски комплекси, хипермаркети, болници, стадиони и др.), външни съоръжения и открити пространства.             

   

   

  

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics