Връзка с нас: office@dikom-varna.com 0889 203 305 .........Мълниезащита и заземителни инсталации. Мълниеприемници с изпреварващо действие от Диком ООД - гр.Варна
Български

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH

sideblock

         

Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH на френския производител FRANCE PARA TONNERRES е първият мълниеприемник от този тип, който съчетава най-новите резултати от изследвания и опити, проведени при реални условия на попадения на мълнии. Дългогодишната работа и изпитания при реални условия в лаборатория и при атмосферни бури, демонстрират значителното превъзходство и ефективност на един мълниеприемник с изпреварващо действие със заоблен връх, сравнен с един мълниеприемник със заострен връх. Стойностите на електрическото поле около него винаги са по-високи, тъй като мълниеприемника IONIFLACH MACH със заоблен връх излъчва йони по-трудно. Следователно възходящият лидер, който тръгва от него, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване с низходящия лидер. С тази марка мълниеприемници се защитават редица значими световни обекти, сред които Катедралата Нотр Дам в Париж, летището Аммам в Йордания, Гвианската космическа станция и още над 20 000 места по света. В България с мълниеприемника IONIFLASH MACH са защитени  обекти като Пристанище Варна, сгради на територията на АЕЦ Козлодуй, няколко ВЕЦ на Националнта електрическа компания, Инстититута по корабостроене НИПКИК, Пречиствателни станции за отпадни води, Терминал за базови масла, фотоволтаични централи, производствени предприятия, спортни съоръжения и стотици частни и административни жилищни сгради. Мълниеприемниците IONIFLASH MACH имат време за изпреварване (ΔT) от: 15 µs, 25µs ,30µs, 45 µs и 60µs и са стандартизирани според стандарти NFC 17-102 2011, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561 и IEC 60060.

                          ,

                                           Технически характеристики на Мълниеприемник с изпреварващо действие  IONIFLASH MACH NG

                                      

 

                                   IONIFLASH MACH NG 15                  IONIFLASH MACH NG 25                IONIFLASH MACH NG 30                   IONIFLASH MACH NG 45               IONIFLASH MACH NG 60

                                                                    

                                             

                            Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG   в (М)

                          

Защитната зона на мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG е в пряка зависимост от Нивото на мълниезащита. Радиусът на защита на един мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от височината (h) по отношение на повърхността, която трябва да се защити, от времето за изпреварване DT и от избраното ниво на мълниезащита.

Ниво на мълниезащита e способ за изразяване на ефективността на мълниезащитните системи съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникващи мълнии. Нивата на мълниезащита се означават с римски цифри от I до IV.

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                        Предимства на мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG

Сертификат за качество, който доказва, че мълниеприемникът IONIFLASH MACH е тестван според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г;

► В съответствие  на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1.,  мълниеприемникът с изпреварващо действие IONOFLASH MACH има сертификат, който доказва, че е тестван със стойност на ток от 200 KA (клас N/H);

► Сертификат, който удостоверява, че изолацията на мълниеприемникът IONIFLASH MACH e тествана в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating tests, carried out on site and in Laboratory;

► Произведен е от стомана AISI 316L, която му осигурява силна защита от корозия и дълъг технически живот;

► Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH има сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на „изпреварващото време”;

►  Гаранция от производителя 10 години и експлоатационен живот над 30 години.

Всички тестове са сертифицирани  от Международния орган за  контрол  BUREAU VERITAS

 

                       Измервания във високоволтова лаборатория на Мълниеприемниците с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG

При лабораторни тестове за определяне на изпреварващото време на мълниеприемниците, параметърът (seguriry coeficient %), съответства  на съотношение в % между изпреварващото време измерено в лаборатория и изпреварващото време, за което е бил  проектиран мълниеприемника.

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 15 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 55 µs,  но е ограничен на  15 µs според френската наредба NF C 17-102.
M15: % на сигурност = (55 µs-15µs)/55 µs x100 = 73 %-над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 25 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 78 µs,  но е ограничен на  25 µs според френската наредба NF C 17-102. 
M25: % на сигурност = (78 µs-25µs)/78 µs x100 = 68 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 30 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 87 µs,  но е ограничен на  30 µs според френската наредба NF C 17-102. 
M30: % на сигурност = (87 µs-30µs)/87 µs x100 = 66 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 45 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 114 µs,  но е ограничен на  45 µs според френската наредба NF C 17-102
M45: % на сигурност = (114 µs-45µs)/114 µs x100 = 61 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник  IONIFLASH MACH NG 60 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 135 µs,  но е ограничен на  60 µs според френската наредба NF C 17-102
M60: % на сигурност  = (135 µs-60µs)/135 µs x100 = 56 %- 
над нормата, гарантирана ефективност

            

                                                                   Експлоатация на мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH

Мълниите са природен феномен, с който човечеството се опитва да се справи години наред. В последно време се забелязва повишаване интереса към мълниеприемниците с изпреварващо действие IONIFLASH MACH. Това е най-съвременната технология за превенция, която може да Ви гарантира спокойствие и безопасност дори при най-силните гръмотевични бури. Активният (Йонизиращ) мълниеприеник използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. Подходящ е както за положителни, така и за отрицателни мълнии.

При попадение на мълния върху мълниеприемника протича ток в порядъка от 20кА-200кА, и напрежение милиони волта. Мълнията протича по корпуса на мълниеприемната /активната/ глава,  а не през вградения в него високоволтов, високочестотен трансформатор. На практика това гарантира на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH неограничена работоспособност, която ще Ви осигури безопасност по всяко време и при всякакви метеорологични условия.      

Практиката показва, че при обекти с голяма площ като производствени халета, хипермаркети, складови бази, хотелски комплекси, сгради с модерна визия и разчупена архитектура, училища, болници, стадиони и други, цената на мълниезащитна инсталация с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH може да бъде значително по-ниска, отколкото изграждане на мълниезащитна инсталация с конвенционална мълниезащита. Това се дължи на възможността за оптимизация на вложените материали, благодарение на високата ефикасност и големия радиус на защита (R), която  активната глава със заоблен връх осигурява.

                                                          Монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG

        

          

 Монтажът на мълниеприемника IONIFLAS MACH трябва да се извърши съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305.

 Активния мълниеприемник IONIFLASH MACH трябва да бъде монтиран на носеща мачта с минимална височина  два метра над най-високата част на защитавания обект.  Да се свърже към заземителната уребда с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания. Токоотводите трябва да бъдат разположени  така, че да се избегне пресичане  на електрозахранващи линии и телекомуникационни кабели (телефонни, телевизионни,  интернет и др). Когато е невъзможно да се избегне пресичането,  линията трябва да се разположи в метална обвивка.  Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява чрез ревизионна клема разположена  в контролна кутия на височина от  1.0 до 1.3 метра от нивото на терена. За да се гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, заземителната уредба трябва да е изградена на минимум 0.5 м от повърхността на почвата. Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома.

PDF  с подробна информация свали ТУК

    

    

    

Сравни
Покажи :
Сортиране по :
Диком ООД
© 2016 | Всички права запазени
Web Statistics