Menu
Your Cart

СОФТУЕР-ПРОЕКТИРАНЕ МЪЛНИЕЗАЩИТА

Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащитни инсталации- AIDITEC SYSTEMS

Наредбите UNE 21186, NFC 17102 и NP 4426, регулиращи мълниезащитната дейност съдържат метод за оценка на риска от попадение на мълния. 
Диком ООД, Ви представя напълно безплатна автоматизирана версия за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за всякакви видове сгради. Програмата е осигурена от испанските производители на технологични решения в областта на мълниезащитата - АIDITEC SYSTEMS и е предоставена за безплатна употреба, за да могат специалистите да постигат с лекота максимална ефективност. При необходимост от експертно мнение и съвети за по-нестандартни проекти, можете да се обърнете и към специалистите на „Диком“ ООД за съдействие. 


Програмата е базирана на методологията, установена в международния стандарт EN 62305-2: “Мълниезащита – Част 2. Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.

 

Основните елементи, необходими за направа оценка от риска от попадение на мълния са:

   Възможна степен за проява на гръмотевична дейност в района, където се намира сградата /съоръжението/;

   Типът, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда/съроръжение/- самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи или по-ниски сгради и т.н;

   Наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни  пренапрежения в електрическа мрежа;

  Електрозахранването на сградата – въздушно или подземно;

  Степен на пожароустойчивост на сградата;

  Наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация, както и на средства за пожарогасене;

  Числеността на хората в сградата или в непосредствена близост до нея;

   От какъв материал е изграден подът на сградата (бетон, керамика и т. н.):

Стандартът, на който следва да отговоря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на междурароден стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”

Програма за проектиране- ИЗТЕГЛИ ТУК

*За превод на български език - десен бутон на мишката, където и да е на страницата:

 

 

                                                

Няма продукти в тази категория.

Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!