Специалните заземителни колове ‚,APLIROD‘‘ се използват за терени с ниска проводимост. Недостига на свободни йони в почвата, около заземителният електрод вреди на правилното функциониране на заземителя. Заземителните инсталации, изградени с  динамични електроди се основават именно върху приноса на йоните към почвата.

Състоят се основно от един меден заземителен кол „APLIROD®„ пълен с йонна смес. Кондензаторът за влага абсорбира околната влага и се разпръсква в почвата заобикаляща  заземителният електрод, като внася свободни йони  и намалява постепенно специфичното съпротивление на почвата. В следствие на този процес се достига намаляване на земното съпротивление на заземителя. 

           

Ефективността на този електрод се повишава още повече, ако около заземителния се добави ‘Подобрител за заземяване ЗЕВС‘‘

Основните фактори за избор и конфигурация на заземителя са специфичното съпротивление на почвата и условията на мястото за полагането на заземителните електроди. При почви с бедно присъствие на йони или, ако материалът е засегнат от разтоварванията и е изключително чувствителен , е необходимо да се използват по-дълги заземителни електроди, няколко заземителя или комбинация от двете.

Най-адекватната конфигурация в повечето случаи е триъгълникът. Ниски стойности на земно съпротивление се достигат с вертикални електроди. Когато е невъзможно дълбоко изкопаване се използват хоризонталните модели във форма на Г.