Menu
Your Cart

МЪЛНИЕЗАЩИТА

   

„Диком" ООД град Варна, изгражда всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във Варна и на територията на цяла България по съвременни европейски норми и технологии. Изгражданите инсталации съответстват на Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба №2 за противопожарните строително - технически норми; Наредба №3 ПУБУ. Мълниезащитната инсталация /гръмоотвод/ е комплект от технологични мероприятия и средства за защита от опасни и вредни въздействия на мълниите. Предназначението на мълниезащитата или гръмоотвод, както го наричат много хора е да прихване насочените към защитавания обект мълнии, да създаде изкуствен път и да отведе заряда на мълниите в земята, като по този начин осигури опазването на сгради, съоръжения, материали и др. от разрушение, пожари и взривове, а също така безопасността на хора и домашни животни. Мълниезащитна уредба е необходимо да имат всички сгради, съоръжения и открити пространства, където има хора или се извършва икономическа дейност. Много хора се заблуждават, че в големия град “мълния няма да ги стигне”. Това обаче съвсем не е така. Замисляли ли сте се, дали Вашата жилищна сграда има надеждна мълниезащита? Фактите сочат, че повечето жилищни сгради в големите градове разчитат на стар гръмоотвод или въобще нямат изградени мълниезащитни инсталацииА за изграждане на защита от мълнии цена та представлява като разход по-малко от процент от стойността на сградата.

Мълнията е натоварена с изключителна енергия. Именно поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички елементи като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища. Инсталирането на частична мълниезащита /гръмоотвод/ на принципа на „заземена антена/ветропоказател“, може да бъде дори по-опасно, отколкото изобщо да няма такава, тъй като да се разчита само на заземяване само по себе си не е достатъчно.  

Както и обратното – мълниезащита без качествено заземяване, което да е измерено с професионална апаратура и отговарящо на нормативите, не може осигури необходимата защита. За да бъде достатъчно ефективна една мълниезащитна система, измереното земно съпротивление не трябва да бъде над 10 ома (за активна мълниезащита) и над 20 ома (за Конвенционална/пасивна).

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ВСЯКА СГРАДА ДА ИМА МЪЛНИЕЗАЩИТА /Lightning protection systems/

Всяка структура, промишлена и икономическа дейност, всеки сектор изискват индивидуален подход, за да се гарантира ефективността на мълниезащитната система /позната като гръмоотвод/. Дългогодишният натрупан опит в тази сфера ни дава знанието и самочувствието да предлагаме цялостно решение за Вашата мълниезащитна и заземителна инсталация: проектиране, изграждане, поддръжка, оценка на риска от поражение от мълнии на сгради и съоръжения от всякакъв характер. Другото, което ни отличава е фактът, че предлагаме продукти за мълниезащита с възможно най-оптималното съотношение между цена и качество. Изграждаме мълниезащитни уредби на жилищни сгради, производствени предприятия, селскостопански и животновъдни обекти, складови бази, петролни бази, рафинерии, подстанции високо и средно напрежение, вятърни и фотоволтаични електроцентрали и др.

    

    

В отговор на клиентските потребности, във времето започнахме да изработваме укрепващи елементи в цвят по избор на клиента, така че работата ни да бъде в съответствие с естетическия вид на дома /сградата/ и предпазната функция на мълниезащитната система да не бъде за сметка на дизайна на защитавания обект.

ВЪНШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Мълниезащитната инсталация /Lightning protection/ се състои от три основни компонента, които са неразделна част от външната мълниезащита:

Мълниеприемник - Неговата функция е да улови мълнията. Бива конвенционално или активно устройство за приемане на директно (пряко) попадение на мълнии.


Токоотвод - Oтвежда електрическия разряд на мълнията под земната повърхност. Той е  елементът свързващ мълниеприемника и заземителната уредба.


Заземител - Устройство за отвеждане на тока (електрическия заряд) на мълнията в земята. Заземителят е елемент или съвкупност от заземителни елементи, чрез който се осигурява непрекъснат електрически контакт със земя.

ВИДОВЕ МЪЛНИЕЗАЩИТА

Съществуват два вида мълниезащитни системи, чрез които да се осигури защита на сградите, съоръжения и открити пространства от преки попадения на мълнии: Конвенционални мълниезащитни уредби /пасивна мълниезащита/ и мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие /активна мълниезащита/.

  

► Конвенционална мълниезащита: Това е най-популярният и познат метод, изгражда се от мълниеприeмни пръти, мълниеприeмни въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеев кафез и Франклиновия прът.  Конвенционалните мълниезащити /пасивна мълниезащита/ се проектира и изгражда по три основни метода.  Метод на ъгъла, метод на въртящата се сфера и метода на мрежата. Този тип е често избиран за мълниезащита на къща с малки и средни размери.
Мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита): Йонизиращият мълниеприеник, използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Подходяща за защита от попадение на мълнии на сгради с голяма разгъната застроена площ(производствени халета, складови бази, хотелски комплекси, хипермаркети, болници, стадиони и др.), външни съоръжения и открити пространства. За обекти със значителна площ се постига отлична ефективност за „мълниезащита цена“, тъй като е възможна значителна оптимизация на количеството на вложените материали. Поради това, когато се разглежда отношението „гръмоотвод цена“, добре е да се вземе предвид стойността за изграждане на системата в цялост.

    

   

   

ЦЕНА НА МЪЛНИЕЗАЩИТА - КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Цената на защита от мълнии се формира индивидуално за всеки един обект, в зависимост от неговата специфика като размери на сградата - височина, дължина и ширина, тип на покрива и още много определящи фактори. Осигуряването на мълниезащитна система /мълниезащитна уредба/ е цялостен процес, който освен правилно проектиране и влагане на качествени и съвместими материали, се нуждае и от експертно изграждане. Десетки са условията, които се взимат под внимание при извършването на всеки един монтаж, така че системата да осигури нужната защита и безопасност. Апаратурата, с която се измерва изпълнението, следва да е прецизна и висококачествена, а екипът с богат опит и задълбочени познания в сферата.

Мълниезащита цена / Гръмоотвод цена?

За постигане на лична и имуществена защита следва хората да обърнат по-сериозно внимание на темата, тъй като тенденцията у нас е все повече да се усилва интензитетът на гръмотевичните бури. Цената на всички материали за мълниезащита като укрепване за мълниеприемника, токоотводи, крепежни елементи за покрив и фасада, заземителна шина, заземителни колове също е в зависимост от произхода и качеството на елементите. Като най-съществено е дали за стойността на комплекта за мълниезащита получавате материали с дългосрочна перспектива за осигуряване на ефективно и надеждно предпазване от директно попадение на мълнии!

Model: Бетонно блокче Ф 8-10
​Бетонно блокче за алуминиев проводникВъзможност за захващане на проводник Ф 8-10, подходящо за монтаж въхру плосък покрив. ..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Мълниеприемник алуминиев
Мълниеприемник подходящ за изграждане на мълниезащитни уредби от конвенционален тип (пасивна мълниезащита). Закрепване към комини, вертикални и хоризонтални повърхности. Към мълниеприемника по избор на клиента се предлага и необходимият закрепващ елемент. Устойчив на големи натоварвания на вятъ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Алуминиев проводник Ф8
Алуминиев проводник Ф8 мм (AlMgSi Ф8) , подходящ за изграждане на външни мълниезащитни мрежи и токоотводи. Приложим е само за открит монтаж, не е пригодим за полагане под мазилки, топлоизолации, хидроизолация и в почвата.Описание:Размер: Ф 8 мм;Опаковка: 20 кг;Дължина на кангала 100 ..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Бетонна основа- 16 кг.
Подходяща за монтаж на мълниеприемник от конвенционален (пасивен) тип върху плосък покрив. Подходящ за мълниеприемници с дължина до 4.00м. Тегло: 16 кг...
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Габел за огъване на шини
Габел за огъване и изправяне на мълниезащитни и заземителни проводници и заземителни шини. Подходящ е за проводници Ф8 – Ф10 и заземителна шина с размери 40/4 мм, 30/3.5 мм и 30/3 мм. Изработен е от горещопоцинкована стомана. Габелът е устойчив на големи механични натоварвания и износвания!..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Държач за проводник
Държач за проводник AlMgSi Ф8 за монтаж на ламаринен покрив, вълнообразни плоскости и шиферни плочи. Бърз и лесен монтаж - не се изисква пробиване. Инсталира се на болта, чрез който се захваща ламарината.Описание:Материал: Долна част от неръждаема стомана и захват държач от неръждаема стома..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Държач за скат
Държач за скат (Държач за плоска вълнообразна керемида) - подходящ e за укрепване на мълниезащитен проводник /мълниеотводен проводник Ф8 мм и Ф10 мм/ по скат. Устойчив e на температура от -35°C до +90 °С.Материал: Неръждаема стомана; Захват: Полиамид /клипс/...
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Екструдиран проводник
Екструдираният проводник Ф 8 мм. (AlMgSi Ф8 с негоримо PVC покритие) e приложим при изграждане на мълниезащитни токоотводи скрити под мазилка,  хидроизолация, топлоизолации или облицовки.Описание: Размер: Ф 8 мм Опаковка: 20 кг. Материал: Сплав от алуминий, магнезий и силиций (AlMgSi0.5..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: AIDITEC SYSTEMS Model: Искров разрядник
Искровият разрядник /SPARK GAP/ е подходящ за осъществяване на електрически връзки с цел изравняване на потенциалите на корпусите на електрическо оборудване и други проводящи части. В нормално състояние той поддържа заземените връзки изолирани /галванично разделени/, като същевременно значително на..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Клема въже/шина
Клема за осъщетвяване на надеждна електрическа  връзка въже-шина, подходящи за въже Ф8 и  Ф10 към поцинковани шини с размер 40х4мм. и 30х3мм.Материал: Горещо поцинкова стомана..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Клема за връзка с улук
Клема за връзка с улук. За закрепване на токоотвод върху метални улуци, метални конструкции, метални бордове на покриви и др. Подходяща за проводници /токоотводи/ Ф8 -10 мм.Материал: Горещопоцинкована стомана..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Клема за улук
За запрепване на токоотвод Ф8 -10 мм върху метални улуци, подходящ за всички размери улуциМатериал: горещо поцинкована стомана, с 4 винта с шестоъгълна глава M6 x 16..
0лв.
Без данък:0лв.
Показани 1 от 12 | 27 (3 Страници)
Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!