Menu
Your Cart

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ AIDITEC

 

 

PDF с подробна информация свали ТУК

Мълниеприемникът с изпреварващо действие AIDITEC се произвежда от испанския производител AIDITEC SYSTEMS, S.L. Компанията се отличава с разработката на продукти за мълниезащита, които осигуряват максимална ефективност в зоните с най-интензивни мълниеносни бури в света. Поради тази причина мълниеприемниците са тествани не само с ток от 100 kA (както е минимално определено чрез Европейската нормативна уредба), а с 200 kA и с устойчивост на енергия на разряд с вълна 10/350 µs, за да бъде доказано качеството им при агресивни метеорологични условия.

    

Този фокус за постигане на максимална ефективност отрежда AIDITEC сред световните лидери на пазара за мълниезащита!

Мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC /ESE RODS/ се предлагат на 5 континента и в повече от 30 държави по света. Осигуряват оптимално ниво на защита на всички обекти, на които трябва да се осигури защита по време на гръмотевични бури като жилищни и промишлени сгради, съоръжения, открити пространства, производствени предприятия и гарантират максимална безопасност на хора, домашни любимци и селскостопански животни. Мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC се предлагат в три серии ADVANCE, SIGMA и ELECTRON и имат време за изпреварване (ΔT) от: 15µs, 25µs, 37µs, 45µs  и 60µs - стандартизирани спрямо европейските наредби NFC 17-102 и NP4426:2013, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561.

Всеки един активен мълниеприемник AIDITEC от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON отговаря на високи стандарти за качество, базирани на електрически тестове, тестове за време на изпреварване, механични изпитания, екологични норми и др. Изпитанията са извършени в технологичния институт по енергетика (ITE) - акредитирана и независима лаборатория, Националния орган по акредитация (ENAC) и др. Едва единици от продуктите за мълниезащита, които се предлагат на българския пазар са преминали  тест с ток от 200 кА както са тествани и успешно издържали активните мълниеприемниците на AIDITEC SYSTEMS, S.L.  

                        

                                                                                     ELECTRON E 15                                SIGMA S1 - 25 ms              SIGMA S2 - 45 ms               SIGMA S3 - 60 ms

                                                                                                                 ADVANCE A1 – 37 ms                                             ADVANCE A2 – 60 ms

          

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИКА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ AIDITEC

По време на гръмотевична буря атмосферният електрически потенциал, който се образува между облак и земя може да достигне до 10kV / метър.  С увеличаване на потенциала  между облак и земя се случват едновременно две неща. Първото е, че се създава низходящ лидер от облаците към земята. Второто е, че се създава изкуствен поток от активният мълниеприемник към облака - така наречения възходящ лидер. Възходящият лидер, който се образува от мълниеприемника пресреща низходящия, насочвайки електрическия заряд към мълниеприемника и по изкуствен и безопасен път го отвежда в земята.  Радиусът на защита се определя от времето на изпреварване на (∆T) на мълниеприемника АIDITEC.

ЗАЩО ДА ДОВЕРИМ ЗАЩИТАТА СИ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ  AIDITEC / ELECTRON, SIGMA и ADVANCE

Всеки един активен мълниеприемик с изпреварващо действие AIDITEC преди напускане завода на испанския производите AIDITEC SYSTEMS, преминава през различни тестове които удостоверяват качеството му. Тестовите операции отговарят на същите стандарти, чрез които са измерени и резултатите, доказани в акредитираната независима лаборатория (ITE) и други независими органи за акредитация. Това ни носи увереност, че предлагаме най-доброто на нашите клиенти, като им осигуряваме надеждна защита от мълнии. Активните мълниеприемниците от този вид притежават редица ключови предимства:

   Ефективност 100% при улавяне и разряд /разтоварване/ на мълния;

♦   Непрекъсната токопроводима /електрическа/ връзка между върха на мълниеприемника и заземителната уредба. Не оказва съпротива при преминаване на мълния. Поддържа свойствата си до пълен разряд; 

♦   Произведен е от висококачествена стомана AISI 316L, която му гарантира дълъг технически живот и ефективна защита от корозия;

♦   Производствените методи са изяло съобразени с околната среда;

♦  AAA - Aseguramiento Aislamiento del Agua  - Технология за осигуряване на водоизолация. Чрез нея се постига безкомпромисна изолация на електродите на мълниеприемника с изпреварващо действие (ESE ROD / PDC);

♦  EAC – Estabilización de Avance en el Cebado - Позволява максимално отклонение до 5% в изпреварващото време, което гарантира висока ефективност. Съответният тест е извършен въз основа на разпоредбите за сертифициране;

♦  DSF – Desionización por Soplado Forzado - Технология за бърза дейонизация – Чрез нея се осигурява бързото възстановяване на мълниеприемника след директно попадение на мълния и готовността му за следващо попадение, което гарантира висока ефективност и при най-интензивните гръмотевични бури;

♦  AAE  - Удължаване на електрическата дъга: Позволява поддържане на подходящо напрежение между електродите на мълниеприемника, които имат различни потенциали, като по този начин се осигурява висока надеждност в работата на  активните мълниеприемници на AIDITEC SYSTEMS;

♦   Сертификат за качество, който доказва, че мълниеприемникът AIDITEC /ADVANCE, SIGMA и ELECTRON / е тестван според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт UNE 21186 / NFC 17102 / NP 4426;

♦   Мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON притежават доживотна гаранция срещу производствени дефекти.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ  AIDITEC / ELECTRON, SIGMA и ADVANCE /

                                                             

             

РАДИУС НА МЪЛНИЕЗАЩИТА  /МЪЛНИЕЗАЩИТНА ЗОНА/ (R) НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ AIDITEC В (М)

                                                 

             

Осигуряването на адекватна защита от мълнии с мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC /ADVANCE, SIGMA и ELECTRON/ се осъществява чрез постигане на необходимия мълниезащитен радиус (R) м. Основните нормативно определени правила, чрез които радиусът на защита (R) бива осигурен са:

♦  Определяне на защитаемата площ на обекта и Нивото на мълниезащита / Lightning protection level - Метод за изчисляване на ефективността на мълниезащитната система, съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникнали мълнии. Нивата на мълниезащита се обозначават с римски цифри от I до IV.

  Избор на съотношение между височина, на която да бъде монтиран активния мълниеприемник и времето за изпреварване (ΔT) на активния мълниеприемник Aiditec (15 ms, 25 ms, 37 ms, 45 ms или 60 ms микросекунди). Чрез това съотношение се осигурява точно изискуемият радиус, който защитава предварително определената площ от директно попадение на мълнии.

 

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ AIDITEC  /ADVANCE, SIGMA и ELECTRON/

   

   

Образуването на мълния е явление, което не може да бъде спряно, но чрез изграждането на мълниезащита с изпреварващо действие AIDITEC от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON могат да се гарантират много високи нива на защита. Монтажът на активния мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC /ADVANCE, SIGMA и ELECTRON/  трябва да бъде изяло съобразен с действащите нормативните уредби БДС EN 62305,  NFC 17.102 и  NP4426.

Ефективността на мълниезащитната система с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC /АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК AIDITEC/ се базира на няколко основни правила, залегнали в наредбите, които регламентират тази дейност, а имено:

   За се осигури изкуствен път от земя към облак, така наречения възходящ лидер, активният мълниеприемник AIDITEC трябва да бъде инсталиран на мълниеносна мачта с височина предвидена така, че мълниеприемникът да бъде на минимална височина от 2. 00 м.  над най-високата точка от защитавания обект /сграда, съоръжение, и т.н./. Тук е много важно да се предвидят всички инсталирани съоръжения като антени, кули,  конструкции и др.

   Мълниеносната мачта /Носеща мачта/ на активния мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC е необходимо да бъде трайно подсигурена от корозия и да има благонадеждно укрепване, което да гарантира дългогодишна устойчивост при големи натоварвания от вятър или бури.

♦   За да се гарантира надеждното отвеждане на атмосферния разряд  /електрически разряд на мълнията/, връзката между активния мълниеприемник AIDITEC и заземителната уредба /заземителна инсталация/ се осъществява чрез два токоотвода. Позволява се токоотводът да бъде един, само когато проекцията на хоризонталния токоотвод е 1/3 от вертикалния или по-малко. При надвишаване на това съотношение – задължително е да са два.

♦  Хоризонталните и вертикалните токооводи, както и отделните елементи на заземителната уредба да са с минимално сечение 50 mm².

♦   За максимално надеждно и бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, стойностите на заземителната инсталация /заземителна уредба/ по никакъв начин не бива да надвишават 10 ома.

♦   Връзката между мълниезащитата и заземителната инсталация /отделно стоящи заземителни огнища/ се реализира в ревизионна (контролна кутия), задължително с разглобяемо клемно съединение /клема за връзка шина-проводник или др./.

   

   

 ЦЕНА НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ- КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ

Цената на мълниеприемника с изпреварващо действие се определя от характеристиките му - произход, проведени лабораторни изпитания /в независими лаборатории и в реални условия за време на изпреварване, електрични тестове, механични тестове, екологични тестове и др./. При обекти със значителна площ, инсталирането на мълниеприемник с изпреварващо действие, вместо изграждане на конвенционална мълниезащита, води до значително намаление на цената на мълниезащитата, като същевременно се осигурява много по-голяма ефективност. Мълниезащитна система с активен мълниеприемник AIDITEC , предоставя възможност за оптимизиране на вложените ресурси! Този тип устройства са подходящи както за положителни така и за отрицателни мълнии и са предназначени да изпълняват своята функция над 35 години!

Разглеждайки съотношението „мълниеприемник с изпреварващо действие цена“, е добре да обърнем внимание на всички характеристики като произход, производител, внедрени технологични решения, но също така и да вземем в предвид крайния резултат, който желаем да постигнем - защита на собствеността и живота ни!

Brand: ДИКОМ ООД Model: Триточкова стойка за мачта
Стойка тип ‘’ТРИНОГА’’ / Триточкова стойка за мачта /, разположен върху бетонни тежести  с подложка от 16 кг. Подходящ за монтаж на мълниезащитни мачти за активни мълниеприемници /мълниеприемници с изпреварващо действие/ с дължина от 2.00м. до 4.00м. Монтажа се извършва без пробиване. Намира приложе..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Укрепване на мачта за активен мълниеприемник
Укрепване на мачта за активен мълниеприемник към комин Укрепване тип „Стяжка“ - подходяща както за комини, така и за стоманобетонни и метални колони, които не позволяват да се извършва пробиване или заваряване при монтажа. Изработва се по поръчка. Монтира се с шпилки М8 мм или М10 мм и шестоъгълни г..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: УКРЕПВАЩА СТОЙКА ЗА МАЧТА - ТИП „ПАЯК“
УКРЕПВАЩА СТОЙКА ЗА МАЧТА НА АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК - ТИП „ПАЯК“Укрепващ елемент - тип „ПАЯК“ е подходящ за закрепване на мачти на мълниеприемници с изпреварващо действие /активни мълниеприемници/ към двускатни метални покриви (от гофрирана ламарина, сандвич панели и др.).  Намира приложен..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Х- образен вертикален анкер
Х- образен вертикален анкер/ Четириточкова стойка за мачта на мълниеприемници с изпреварващо действие/, разположен върху бетонни тежести  с подложка от 16кг. до 32кг. Подходящ за монтаж на мълниезащитни мачти за активни мълниеприемници с дължина от 2.00м. до 8.00м. Монтира се без да се налага пробив..
0лв.
Без данък:0лв.
Показани 13 от 16 | 16 (2 Страници)
Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!