Menu
Your Cart

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ IONIFLASH MACH NG TF

                    

Мълниеприемниът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF  е произведен от френската компания FRANCE PARATONNERRES и e първият по рода си мълниеприемник с изпреварващо действие, който позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг на състоянието му по време на експлоатация, чрез контролния панел MACHTEST. Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF и контролния панел MACHTEST са свързани с кабел. Дължината на кабела може да бъде предварително конфигурирана спрямо спецификата на обекта. Контролният панел MACHTEST  може да бъде инсталиран на покрива или на подходящо достъпно място, избрано от ползвателя на сградата. Сферичният връх на IONIFLASH MACH NG TF  и дизайн на сфера регулира значително йонизацията, като по този начин стойностите на електрическото поле около него са винаги по–високи, следователно възходящият лидер, които тръгва от него се разпространява на по–голямо разстояние и с по–голяма вероятност за свързване с низходящия лидер. Подходящ е както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Мълниеприемниците IONIFLASH MACH NG TF имат време за изпреварване (ΔT) от: 30µs, и 60µs и са стандартизирани според стандарти NFC 17-102 2011, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561 и IEC 60060.          

                                            Технически характеристики на Мълниеприемник с изпреварващо действие  IONIFLASH MACH NG TF

                                                

 

                                                                       IONIFLASH MACH TF 30                            IONIFLASH MACH TF 60  

                                                                                     

                                 Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF   в (М)

Нивата на мълниезащита се обозначават с римски цифри от I до IV. Нивото на мълниезащита (Lightning protection level) е способ за изчисляване на ефективността на мълниезащитните инсталации съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникнали мълнии. Радиусът на мълниезащитната зона R на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF е в пряка зависимост от нивото на мълниезащита.

                             

                                                                            Предимства на мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG TF

 Сертификат за качество, който доказва, че мълниеприемника е тестван според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г;

 Упражняване на  непрекъснат контрол на състоянието му по време на експлоатация, чрез контролният панел MACHTEST

 Сертификат, който удостоверява, че изолацията на мълниеприемникът IONIFLASH MACH  TF e тествана в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating tests, carried out on site and in Laboratory;

 Произведен е от стомана AISI 316L, силна защита от корозия и дълъг живот;

 Сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на „изпреварващото време”;

  Експлоатаци онен живот над 35 години  и пълна заводска гаранция от 10 години.

                                                       Предназначение на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF

Възможността за ежедневна проверка и постоянен мониторинг, прави мълниеприемника IONIFLASH MACH NG TF изключително подходящ за инсталиране на сгради с обществено предназначение, където има струпване на множество хора; на производствени бази, където е нежелателно да се прекъсва производствения цикъл; на съоръжения, касаещи националната сигурност. Само този мълниеприемник индикира в реално време своята изправност, като ни осигурява спокойствието, че сме защитени! Изключителните предимства, които притежава мълниериемникът IONIFLASH MACH NG TF в съчетание с разнообразните модели укрепващи елементи, които произвеждаме, могат да Ви осигурят най-доброто решение в областта на външната мълниезащита.

                                                                        

                                                                     Монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF

  Монтажът на мълниеприемника IONIFLAS MACH трябва да се извърши съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305;

  Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF трябва да бъде монтиран на носеща мачта с минимална височина  два метра над най-високата част на защитавания обект; 

  Да се свърже към заземителната уребда с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания;

  Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява чрез ревизионна клема разположена  в контролна кутия на височина от  1.0 до 1.3 метра от нивото на терена;

 Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома, с цел бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията.

   

Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: I FLASH REPORT- Брояч за мълнии
Импулсен брояч за мълнии I FLASH REPORT е уред, който записва всички директни попадения на мълнии върху мълниезащитна уредба. Иновативната му технология дава възможност да бъдат записани точните параметри на настъпило мълниеносно събитие - дата, час, продължителност и сила на електрически заряд, кой..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Вертикален анкер
Подходящ за укрепване на носещата мачта на мълниеприемника върху хоризонтални плоскости.Размер на основа: 400 x 400 мм; 300 x 300 мм; 250 х 250 мм – изработка по поръчкаДължина на рамото: 300 мм; 500 мм; 1000 мм- изпработка по поръчкаВертикалният анкер е изработен от стоманени тръби  и сто..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: Детектор за мълнии
Детектора за мълнии “Deromas” е разработен от френския производител FRANCE PARA TONNERRES,  той ни позволява да се разхождаме на открито, да ловим риба, да ловуваме, да спортуваме максимално много време преди да попаднем в гръмотевична буря.  Същият може да ни покаже и в каква по..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: Брояч на мълнии IONICOUNT
Функцията на брояча за мълнии IONICOUNT е да записва всички директни попадения на мълнии върху мълниезащитната система. Има здрава и надеждна конструкция и минимален размер за дискретна интеграция в системата. Инсталира се на вертикалния токоотвод без да е необходимо прекъсване, което гарантира наде..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: Електронен брояч за мълнии
Електронен  брояч за мълнии, записва всички директни попадения на мълнии върху мълниезащитна уредба. Не се нуждае от външно ел. захранване, снабден е с вградена батерия. Минимален размер, които позволява дискретно внедряване в системата. Надеждна и здрава конструкция. Поставя се на един от вертикалн..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Изолатор за мачта
Изолатор за електричeско изолиране на мълниеприемика с изпреварващо действие от носещата мачта.Подходящ за носещи мачти с размери  Ø1 1/2" и Ø1 1/4".  Изработва се по поръчка. Материал: Полиамид (РА 6)Характеристики:Висока механична якост; Устойчив на огъване, износ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие
Мачта /мълниеприемен прът/ - Подходяща за всички видове мълниеприемници с изпреварващо действие /активни/ мълниеприемници. Закрепва се върху покривната конструкция на сградата /възможност за вертикален и хоризонтален монтаж/ или като пилон на фундамент. Устойчива е при специфични атмосферни влияния ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: IONIFLASH MACH TF 30 MS
Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF 30μs (микро секунди) Френско производство.  Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF 30 ms  e първият по рода си мълниеприемник с изпреварващо действие, който позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: IONIFLASH MACH TF 60
Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF 60μs (микро секунди) Френско производство.Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF 60 ms e първия по рода си мълниеприемник с изпреварващо действие, които позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг на съ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Стенен анкер
Стенният анкер е подходящ за закрепване на носещата мачта на мълниеприемника с изпреварващо действие върху вертикални основи като (комини, асансьорна шахта, бордове, метални колони и др.). За закрепване на мачта до 5.00 м са необходими 2 бр. стенни анкера. За мачти с по-голяма дължина от 5.00 м. до ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Триточкова стойка за мачта
Стойка тип ‘’ТРИНОГА’’ / Триточкова стойка за мачта /, разположен върху бетонни тежести  с подложка от 16 кг. Подходящ за монтаж на мълниезащитни мачти за активни мълниеприемници /мълниеприемници с изпреварващо действие/ с дължина от 2.00м. до 4.00м. Монтажа се извършва без пробиване. Намира приложе..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: УКРЕПВАЩА СТОЙКА ЗА МАЧТА - ТИП „ПАЯК“
УКРЕПВАЩА СТОЙКА ЗА МАЧТА НА АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК - ТИП „ПАЯК“Укрепващ елемент - тип „ПАЯК“ е подходящ за закрепване на мачти на мълниеприемници с изпреварващо действие /активни мълниеприемници/ към двускатни метални покриви (от гофрирана ламарина или сандвич панели).  Намира приложение ..
0лв.
Без данък:0лв.
Показани 1 от 12 | 13 (2 Страници)
Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!