Menu
Your Cart

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ IONIFLASH MACH NG TF

                    

Мълниеприемниът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF  е произведен от френската компания FRANCE PARATONNERRES и e първият по рода си мълниеприемник с изпреварващо действие, който позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг на състоянието му по време на експлоатация, чрез контролния панел MACHTEST. Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF и контролния панел MACHTEST са свързани с кабел. Дължината на кабела може да бъде предварително конфигурирана спрямо спецификата на обекта. Контролният панел MACHTEST  може да бъде инсталиран на покрива или на подходящо достъпно място, избрано от ползвателя на сградата. Сферичният връх на IONIFLASH MACH NG TF  и дизайн на сфера регулира значително йонизацията, като по този начин стойностите на електрическото поле около него са винаги по–високи, следователно възходящият лидер, които тръгва от него се разпространява на по–голямо разстояние и с по–голяма вероятност за свързване с низходящия лидер. Подходящ е както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Мълниеприемниците IONIFLASH MACH NG TF имат време за изпреварване (ΔT) от: 30µs, и 60µs и са стандартизирани според стандарти NFC 17-102 2011, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561 и IEC 60060.          

Технически характеристики на Мълниеприемник с изпреварващо действие  IONIFLASH MACH NG TF

                                                

 

                                                                       IONIFLASH MACH TF 30                            IONIFLASH MACH TF 60  

                                                                                     

Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF   в (М)

Нивата на мълниезащита се обозначават с римски цифри от I до IV. Нивото на мълниезащита (Lightning protection level) е способ за изчисляване на ефективността на мълниезащитните инсталации съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникнали мълнии. Радиусът на мълниезащитната зона R на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF е в пряка зависимост от нивото на мълниезащита.

                             

Предимства на мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG TF

 Сертификат за качество, който доказва, че мълниеприемника е тестван според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г;

 Упражняване на  непрекъснат контрол на състоянието му по време на експлоатация, чрез контролният панел MACHTEST

 Сертификат, който удостоверява, че изолацията на мълниеприемникът IONIFLASH MACH  TF e тествана в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating tests, carried out on site and in Laboratory;

 Произведен е от стомана AISI 316L, силна защита от корозия и дълъг живот;

 Сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на „изпреварващото време”;

  Експлоатаци онен живот над 35 години  и пълна заводска гаранция от 10 години.

Предназначение на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF

Възможността за ежедневна проверка и постоянен мониторинг, прави мълниеприемника IONIFLASH MACH NG TF изключително подходящ за инсталиране на сгради с обществено предназначение, където има струпване на множество хора; на производствени бази, където е нежелателно да се прекъсва производствения цикъл; на съоръжения, касаещи националната сигурност. Само този мълниеприемник индикира в реално време своята изправност, като ни осигурява спокойствието, че сме защитени! Изключителните предимства, които притежава мълниериемникът IONIFLASH MACH NG TF в съчетание с разнообразните модели укрепващи елементи, които произвеждаме, могат да Ви осигурят най-доброто решение в областта на външната мълниезащита.

                                                                        

Монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF

  Монтажът на мълниеприемника IONIFLAS MACH трябва да се извърши съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305;

  Мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF трябва да бъде монтиран на носеща мачта с минимална височина  два метра над най-високата част на защитавания обект; 

  Да се свърже към заземителната уребда с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания;

  Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява чрез ревизионна клема разположена  в контролна кутия на височина от  1.0 до 1.3 метра от нивото на терена;

 Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома, с цел бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията.

   

Brand: ДИКОМ ООД Model: Х- образен вертикален анкер
Х- образен вертикален анкер/ Четириточкова стойка за мачта на мълниеприемници с изпреварващо действие/, разположен върху бетонни тежести  с подложка от 16кг. до 32кг. Подходящ за монтаж на мълниезащитни мачти за активни мълниеприемници с дължина от 2.00м. до 8.00м. Монтира се без да се налага пробив..
0лв.
Без данък:0лв.
Показани 13 от 13 | 13 (2 Страници)
Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!