Menu
Your Cart

МЪЛНИЕЗАЩИТА

   

„Диком" ООД град Варна, изгражда всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във Варна и на територията на цяла България по съвременни европейски норми и технологии. Изгражданите инсталации съответстват на Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба №2 за противопожарните строително - технически норми; Наредба №3 ПУБУ. Мълниезащитната инсталация /гръмоотвод/ е комплект от технологични мероприятия и средства за защита от опасни и вредни въздействия на мълниите. Предназначението на мълниезащитата или гръмоотвод, както го наричат много хора е да прихване насочените към защитавания обект мълнии, да създаде изкуствен път и да отведе заряда на мълниите в земята, като по този начин осигури опазването на сгради, съоръжения, материали и др. от разрушение, пожари и взривове, а също така безопасността на хора и домашни животни. Мълниезащитна уредба е необходимо да имат всички сгради, съоръжения и открити пространства, където има хора или се извършва икономическа дейност. Много хора се заблуждават, че в големия град “мълния няма да ги стигне”. Това обаче съвсем не е така. Замисляли ли сте се, дали Вашата жилищна сграда има надеждна мълниезащита? Фактите сочат, че повечето жилищни сгради в големите градове разчитат на стар гръмоотвод или въобще нямат изградени мълниезащитни инсталацииА за изграждане на защита от мълнии цена та представлява като разход по-малко от процент от стойността на сградата.

Мълнията е натоварена с изключителна енергия. Именно поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички елементи като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища. Инсталирането на частична мълниезащита /гръмоотвод/ на принципа на „заземена антена/ветропоказател“, може да бъде дори по-опасно, отколкото изобщо да няма такава, тъй като да се разчита само на заземяване само по себе си не е достатъчно.  

Както и обратното – мълниезащита без качествено заземяване, което да е измерено с професионална апаратура и отговарящо на нормативите, не може осигури необходимата защита. За да бъде достатъчно ефективна една мълниезащитна система, измереното земно съпротивление не трябва да бъде над 10 ома (за активна мълниезащита) и над 20 ома (за Конвенционална/пасивна).

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ВСЯКА СГРАДА ДА ИМА МЪЛНИЕЗАЩИТА /Lightning protection systems/

Всяка структура, промишлена и икономическа дейност, всеки сектор изискват индивидуален подход, за да се гарантира ефективността на мълниезащитната система /позната като гръмоотвод/. Дългогодишният натрупан опит в тази сфера ни дава знанието и самочувствието да предлагаме цялостно решение за Вашата мълниезащитна и заземителна инсталация: проектиране, изграждане, поддръжка, оценка на риска от поражение от мълнии на сгради и съоръжения от всякакъв характер. Другото, което ни отличава е фактът, че предлагаме продукти за мълниезащита с възможно най-оптималното съотношение между цена и качество. Изграждаме мълниезащитни уредби на жилищни сгради, производствени предприятия, селскостопански и животновъдни обекти, складови бази, петролни бази, рафинерии, подстанции високо и средно напрежение, вятърни и фотоволтаични електроцентрали и др.

    

    

В отговор на клиентските потребности, във времето започнахме да изработваме укрепващи елементи в цвят по избор на клиента, така че работата ни да бъде в съответствие с естетическия вид на дома /сградата/ и предпазната функция на мълниезащитната система да не бъде за сметка на дизайна на защитавания обект.

ВЪНШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Мълниезащитната инсталация /Lightning protection/ се състои от три основни компонента, които са неразделна част от външната мълниезащита:

Мълниеприемник - Неговата функция е да улови мълнията. Бива конвенционално или активно устройство за приемане на директно (пряко) попадение на мълнии.


Токоотвод - Oтвежда електрическия разряд на мълнията под земната повърхност. Той е  елементът свързващ мълниеприемника и заземителната уредба.


Заземител - Устройство за отвеждане на тока (електрическия заряд) на мълнията в земята. Заземителят е елемент или съвкупност от заземителни елементи, чрез който се осигурява непрекъснат електрически контакт със земя.

ВИДОВЕ МЪЛНИЕЗАЩИТА

Съществуват два вида мълниезащитни системи, чрез които да се осигури защита на сградите, съоръжения и открити пространства от преки попадения на мълнии: Конвенционални мълниезащитни уредби /пасивна мълниезащита/ и мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие /активна мълниезащита/.

  

► Конвенционална мълниезащита: Това е най-популярният и познат метод, изгражда се от мълниеприeмни пръти, мълниеприeмни въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеев кафез и Франклиновия прът.  Конвенционалните мълниезащити /пасивна мълниезащита/ се проектира и изгражда по три основни метода.  Метод на ъгъла, метод на въртящата се сфера и метода на мрежата. Този тип е често избиран за мълниезащита на къща с малки и средни размери.
Мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита): Йонизиращият мълниеприеник, използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Подходяща за защита от попадение на мълнии на сгради с голяма разгъната застроена площ(производствени халета, складови бази, хотелски комплекси, хипермаркети, болници, стадиони и др.), външни съоръжения и открити пространства. За обекти със значителна площ се постига отлична ефективност за „мълниезащита цена“, тъй като е възможна значителна оптимизация на количеството на вложените материали. Поради това, когато се разглежда отношението „гръмоотвод цена“, добре е да се вземе предвид стойността за изграждане на системата в цялост.

    

   

   

ЦЕНА НА МЪЛНИЕЗАЩИТА - КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Цената на защита от мълнии се формира индивидуално за всеки един обект, в зависимост от неговата специфика като размери на сградата - височина, дължина и ширина, тип на покрива и още много определящи фактори. Осигуряването на мълниезащитна система /мълниезащитна уредба/ е цялостен процес, който освен правилно проектиране и влагане на качествени и съвместими материали, се нуждае и от експертно изграждане. Десетки са условията, които се взимат под внимание при извършването на всеки един монтаж, така че системата да осигури нужната защита и безопасност. Апаратурата, с която се измерва изпълнението, следва да е прецизна и висококачествена, а екипът с богат опит и задълбочени познания в сферата.

Мълниезащита цена / Гръмоотвод цена?

За постигане на лична и имуществена защита следва хората да обърнат по-сериозно внимание на темата, тъй като тенденцията у нас е все повече да се усилва интензитетът на гръмотевичните бури. Цената на всички материали за мълниезащита като укрепване за мълниеприемника, токоотводи, крепежни елементи за покрив и фасада, заземителна шина, заземителни колове също е в зависимост от произхода и качеството на елементите. Като най-съществено е дали за стойността на комплекта за мълниезащита получавате материали с дългосрочна перспектива за осигуряване на ефективно и надеждно предпазване от директно попадение на мълнии!

Model: Клема шина-проводник
Клема за направа на токопроводима връзка между заземителни проводници и заземителна шина. Подходяща за проводници Ф8- Ф10 към шина 40х4 и 30х3.Материал: горещо поцинкова стомана..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: КОНТРОЛНО РЕВИЗИОННА КУТИЯ
Kонтролна /Ревизионна/ кутия  за осъществяване на електрическа връзка между токоотвода и заземителна уредба.Размер: 150x115x60 ммМатериал: пластмаса. UV -защита, негорима..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Контролно ревизионна кутия
Kонтролна /Ревизионна/ кутия  за осъществяване на електрическа връзка между токоотвода и заземителна уредба.Размер: 140x115x60 ммМатериал: алуминиева сплав..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Мултиклема
Мултиклема или така наречената VARIO клема  е подходяща за  създаване на  надеждна токопроводима връзка между мълниезащитните токоотводни проводници. Срещана е и с наименованието клема за връзка ВЪЖЕ/ВЪЖЕ. Подходяща е за проводници Ф8- Ф10. Чрез нея се създава възможност за направа на успоредни, Т- ..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Т- съединителна мултиклема
Клема за направа на Т-съединителна токопроводима връзка между мълниезащитните токоотводни проводници. Подходяща за проводници Ф8- Ф10Материал: горещо поцинкована стомата..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Пластмасов клипс
Стенен държач /клипс/ за закрепване и изолиране на проводника на мълниеотводите от носещите елементи на сградата. За вертикални токоотводи по фасади/, подходящ за мълниезащитни проводници Ф8 и Ф10.Устойчив на температура от -35°C до +90 °C..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Пластмасово бетонно блокче
Пластмасово бетонно блокче за мълниезащитен проводникВъзможност за захващане на проводник Ф 8-10, подходящо за монтаж върху плосък покрив .UV -защита, негорима. Тегло: 1.00 кгШирочина: 128 ммДължина: 175 ммВисочина: 73 мм..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Покривен държач за плосък покрив
Покривен държач (бетонно блокче) подходящ за захващане на мълниезащитен проводник AlMgSi (токоотвод) със сечение Ф 8-10мм. Подходящ е за монтаж върху плосък и леко наклонен покрив. Устойчив на замръзване и всякакви други лоши атмосферни условия. Гарантирано дълъг експлоатационен живот. ► Tег..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Скоба водосток
Скоба с ухо за укрепване на мълниезащитни токоотводи /мълниеотводен проводник/ върху веритикални метални водостоци, тръби, конструкци и др. Осигурява надеждна електрическа връзка /изравняване на потенциалите/. Бърз монтаж - без да се налага пробиване. Подходящ за проводници с размери Ф8 и Ф10.Ма..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Укрепващ елемент за конвенционален мълниеприемник -тип „Стяжка“
Укрепващ елемент - тип „Стяжка“ за конвенционален мълниеприемник / франклинов прът/ към комин. Подходящ е за керамични комини, вентилационен блок и др., при които не се позволява да се извършва пробиване при монтажа. Изработва се по поръчка в зависимост размера на комина. Монтира се с шпилки М8 мм и..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Държач за било
Металният държач за било е подходящ за закрепване на проводник за мълниезащита /мълниеотводен проводник Ф8 и Ф10/ върху билните керемиди на покривната конструкция. Има възможност за регулиране, в зависимост от размера на билните керемиди. Надеждното закрепване на универсалния държач за било и матери..
0лв.
Без данък:0лв.
Model: Държач за проводник с пружини
Универсалният държач за било с пружина и клипс е подходящ за закрепване на мълниезащитен проводник Ф 8мм към  билните (покривни) капаци. Също така е приложим и при укрепване на мълниезащитен проводник вертикално по метални колони...
0лв.
Без данък:0лв.
Показани 13 от 24 | 27 (3 Страници)
Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!