FRANCE PARA TONNERRES е първата компания, която разработва мълниеприемници с изпреварващо действие със заоблен връх. Мълниеприемниците от този тип, съчетават най-новите резултати от изследвания и опити, проведени при реални условия на попадения на мълнии.

Един от символите на Франция - Айфеловата кула, Катедралата Нотр Дам в Париж, летището Аммам в Йордания, Гвианската космическа станция и над 20 000 места по света е с мълниезащитна уредба изградена с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG.

Храмът на съвременното изкуство изграден за универсалната изложба от 1937 г., се доверява на FRANCE PARA TONNERRES, като им предоставя мълниезащитата на обекта. Тази известна сграда се намира покрай бреговете на Сена близо до Айфеловата кула.

                  

Предимства на мълниеприемниците със заоблен връх IONIFLASH MACH

          Произведен е от стомана AISI 316L, която му осигурява силна защита от корозия и дълъг технически живот

        Функционира при всички мълнии, както положителни, така и отрицателни

         Единственият мълниеприемник в света със сертификат за парникови емисии и газове (въглероден отпечатък с 33 eq Kg CO)

          Липсата на крехки компоненти осигурява продължителност на живота, по-голяма от 25 години

          Възходящият лидер, който тръгва от мълниеприемник със заоблен връх, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване от низходящия лидер

          Изолацията на мълниеприемника IONIFLASH MACH e тествана в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating Tests, carried out on site and in Laboratory

          Мълниеприемникът с изпреварващо действие със заоблен връх e тестван със стойност на ток от 100 KA (клас N/H) в съответствие  на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1

 

Каква е разликата в мълниезащитна инсталация изградена с мълниеприемник с изпреварващо действие със заоблен връх и чрез конвеционална мълниезащита?

Има няколко всеизвестни метода на конвенционална мълниезащита, използвани при изграждането на мълниезащитна инсталация на сложни конструкции и обекти. В тази статия нагледно илюстрираме какво в действителност бива защитено с едни от най-използваните съвременни методи на мълниезащита.

Конвенционалната мълниезащита с мълниеприемни пръти се състои от метален прът с височина от 2 до 8 м. Защитният радиус, осигурен от този вид мълниезащита е ограничен до 30 м повече или по-малко (степен на защита IV, височина = 60 м), специално предназначена за защита на малки конструкции или области като кули, комини, резервоари, водна кула и др.

На фигура 1 по-долу за пример е взета една от най-често срещаните административни сгради – училищата.

Изводът е:

За мълниезащитната инсталация на училище с двор и спортна площадка са необходими 13 обикновени мълниеприемни пръти, 13 заземителни проводника и 13 заземяващи устройства. Най-големият недостатък тук е непълната мълниезащита на прилезащото дворно пространство със спортна площадка, които остават частично незащитени.

 

                   

                                                                                Фиг. 1

Конвенционалната мълниезащита по метода на мрежата защитава цялата равнинна повърхност на сградата. Проводниците на мълниеприемната мрежа са разположени по всички ръбове на покрива и по високите точки. Тази мрежа се допълва от напречни проводници. Размерът на връзката е 5 метра и зависи от ефективността, необходима за защитата. На лицевата страна на сградата, проводници са свързани в горната част на мрежата на покрива и надолу до определени заземителни системи. Разстоянието между два проводника е от 10 до 25 метра и зависи от ефективността, необходима за защитата.

Изводът е:
Като цяло, този метод е тежък и скъп, поради сложността на структурите за защита.

За да се защити училището е необходимо да има поне 26 точки на захващане, 26 заземителни проводника надолу и 26 заземителни контура. По този метод, дворът и спортната площадка остават частично незащитени. Последиците от пряк удар на мълния може да доведе до застрашаване живота на децата играещи и спортуващи в двора. 

 

              

                                                                                  Фиг. 2

Мълниезащитата с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG, позволява да се генерира изкуствено възходящ лидер нагоре по-рано от обикновените мълниезащитни пръти. „Улавянето” на мълнията е по-бързо от обикновените мълниезащитни пръти, като тази технология дава възможност да се използва при мълниезащита на по-големи и сложни структури и обекти и прилезащите открити пространства около тях.


Полученият радиус на защита зависи от ранното „изстрелване” на генерирания изкуствено възходящ лидер (Δt в μs), неговата височина и ефективността на защитата. Радиусът на защита, осигурен от този тип въздушен терминал, е 104 м (Ниво на защита III, височина = 60 м, ранно време на излъчване 60 μs).

Изводът е:

Инсталирането на мълниеприемници с изпреварващо действие е лесно и по-евтино от другите видове мълниезащита. По този начин може да се защитят цели сгради с един мълниеприемник. Позволява защитата на дадена структура и нейната външна (екстериорна) среда, защита на откритите площи и добре се интегрира в архитектурата на конструкцията без естетични промени за общата визия на сградата или обекта.

За изграждането на мълниезащитна инсталация на училището е достатъчен 1 мълниеприемник с изпреварващо действие, 2 заземителни проводника и 2 заземяващи контура. От фигура 3 се вижда, как радиусът на защита обхваща не само двора и спортната площадка на училището но и доста по-голяма площ.

 

        

От изложеното по-горе може да направим обобщен извод за новата технология на единствения по рода си мълниеприемник със заоблен връх IONIFLASH MACH:

 

►          Липсата на крехки и чупливи елементи го прави по-устойчив и издръжлив на атмосферни влияния (вятър, дъжд, градушки)

►           Заоблената форма хармонира естетически с архитектурата на сградата

►       По заоблената форма трудно се задържат фините прахови частици (в особено големи количества за индустриални зони и големи градове с вредни емисии), които с времето се натрупват и могат да окажат влияние върху ефективността на мълниеприемника

►       Излъчва йони по-трудно, като така стойностите на електрическото поле около мълниеприемника са винаги високи, следователно възходящият лидер, който тръгва от него, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване от низходящия лидер. 

 

Вече и в България новата технология на мълниеприемник с изпреварващо действие със заоблен връх добива все по-голямо приложение благодарение на съвместното сътрудничество на Диком ООД  с френския производител FRANCE PARA TONNERRES.

 

Монтажи е България:

1.  Инстититута по корабостроене НИПКИК

2.  Пристанище Варна

3. Сгради в АЕЦ Козлодуй

4.  Няколко ВЕЦ на Националнта електрическа компания (НЕК)

5. Терминал за базови масла

6. Сгради на Поддържане чистотата на морските води АД

7. Сгради на територията на Солвей Соди Девня - най-големият  завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода

8. Няколко завода за в хранителната промишленост

9. Пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ)

10. Няколко фотоволтаични централи

И много други значими обекти в България.

Доверете се на технология от ново поколение, на която се довериха обекти с международно обществено и културно значение.