Menu
Your Cart

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ IONIFLASH MACH

Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH на френския производител FRANCE PARATONNERRES е първият мълниеприемник от този тип, който съчетава най-новите резултати от изследвания и опити, проведени в електрически лаборатории и атмосферни бури при реални условия на попадения на мълнии. През годините се доказа значителното превъзходство и ефективност на мълниеприемника с изпреварващо действие със заоблен връх, какъвто е IONIFLASH MACH, сравнен с един мълниеприемник със заострен връх. Стойностите на електрическото поле около него винаги са по-високи, тъй като по-трудно излъчва йони. Следователно възходящият лидер, който тръгва от него, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване с низходящия лидер. Мълниеприемниците IONIFLASH MACH NG имат време за изпреварване (ΔT) от: 15 µs, 25µs, 30µs, 45 µs и 60µs и са стандартизирани според стандарти NFC 17-102 2011, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561 и IEC 60060. Това е и единственият мълниеприемник, който е тестван с ток 200 kА и притежава сертификати UL, CE, Qualifoudre.

Френските мълниеприемници с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG се произвеждат повече от 40 години и се предлагат в над 70 държави в целия свят. С тази марка мълниеприемници се защитават редица значими световни обекти, сред които Катедралата Нотр Дам в Париж, летището Амман в Йордания, Гвианската космическа станция и още над 30 000 места по света. С мълниеприемника IONIFLASH MACH в България се защитават множество стратегически за страната обекти като Пристанище Варна, сгради на територията на АЕЦ Козлодуй, държавни хранилища, няколко ВЕЦ на Националната електрическа компания, Инстититута по корабостроене НИПКИК, Петролни бази, Зърнобази и силозни стопанства, Пречиствателни станции за отпадни води, Терминал за базови масла, фотоволтаични централи, производствени предприятия, спортни съоръжения, животновъдни обекти, административни сгради, стотици жилищни сгради и частни имоти.

PDF с подробна информация свали ТУК

Технически характеристики на Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG

 

IONIFLASH MACH NG 15          IONIFLASH MACH NG 25          IONIFLASH MACH NG 30        IONIFLASH MACH NG 45        IONIFLASH MACH NG 60

 

 

Радиус на мълниезащитната зона R на Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG в (М)

Защитната зона на мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG е в пряка зависимост от Нивото на мълниезащита. Радиусът на защита на един мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от височината (h) по отношение на повърхността, която трябва да се защити, от времето за изпреварване DT и от избраното ниво на мълниезащита.

Ниво на мълниезащита e способ за изразяване на ефективността на мълниезащитните системи съобразно вероятността проектните минимални и максимални стойности на параметри на тока на мълния да не бъдат надхвърлени при естествено възникващи мълнии. Нивата на мълниезащита се означават с римски цифри от I до IV.

Предимства на мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG

Притежават сертификати UL, CE, Qualifoudre- Качество, което засвидетелства международно признание на активните мълниеприемниците от серията IONIFLASH MACH NG;

Сертификат за качество, който доказва, че мълниеприемникът IONIFLASH MACH е тестван според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г и UNE 21.186:2011;

В съответствие на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1., мълниеприемникът с изпреварващо действие IONOFLASH MACH има сертификат, който доказва, че е тестван със стойност на ток от 200 KA (клас N/H);

Сертификат, който удостоверява, че изолацията на мълниеприемникът IONIFLASH MACH e тествана в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating tests, carried out on site and in Laboratory;

Методите за производството му са съобразени с опазване на околната среда;

Произведен е от стомана AISI 316L, която му осигурява силна защита от корозия и дълъг технически живот;

Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH има сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на „изпреварващото време”;

Гаранция от производителя 10 години и експлоатационен живот над 35 години.

Всички тестове са сертифицирани от Международния орган за контрол BUREAU VERITAS

 

Измервания във високоволтова лаборатория на Мълниеприемниците с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG

При лабораторни тестове за определяне на изпреварващото време на мълниеприемниците, параметърът (security coefficient %), съответства на съотношение в % между изпреварващото време измерено в лаборатория и изпреварващото време, за което е бил проектиран мълниеприемника.

Високият процент на съотношението доказва ефективността на мълниеприемника, която многократно надвишава изискуемите минимални стойности, според категоризацията за изпреварващо времe.

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 15 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 55 µs, но е ограничен на 15 µs според френската наредба NF C 17-102.
M15: % на сигурност = (55 µs-15µs)/55 µs x100 = 73 %-над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 25 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 78 µs, но е ограничен на 25 µs според френската наредба NF C 17-102.
M25: % на сигурност = (78 µs-25µs)/78 µs x100 = 68 %- над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 30 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 87 µs, но е ограничен на 30 µs според френската наредба NF C 17-102.
M30: % на сигурност = (87 µs-30µs)/87 µs x100 = 66 %- над нормата, гарантирана ефективност

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 45 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 114 µs, но е ограничен на 45 µs според френската наредба NF C 17-102
M45: % на сигурност = (114 µs-45µs)/114 µs x100 = 61 %- над нормата, гарантирана ефективнос
т

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 60 µs:

При лабораторен тест отчита време за изпреварване 135 µs, но е ограничен на 60 µs според френската наредба NF C 17-102
M60: % на сигурност = (135 µs-60µs)/135 µs x100 = 56 %- над нормата, гарантирана ефективност

Експлоатация на мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG

Мълниеприемниците с изпреварващо действие IONIFLASH MACH притежават най-съвременната технология за превенция, която може да Ви гарантира спокойствие и безопасност дори при най-силните гръмотевични бури. Активният (Йонизиращ) мълниеприеник IONIFLASH MACH използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. Подходящ е както за положителни, така и за отрицателни мълнии.

При попадение на мълния върху мълниеприемника се генерира ток в порядъка от 20кА-200кА и напрежение милиона волта. Мълнията протича по корпуса на мълниеприемната /активната/ глава, а не през вградения в него високоволтов, високочестотен трансформатор. На практика това гарантира на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH неограничена работоспособност, която ще му осигури дълъг експлоатационен живот, устойчив на агресивни метеорологични условия.

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH се инсталира значително по-лесно и бързо. За мащабните обекти като производствени халета, хипермаркети, складови бази, хотелски комплекси, сгради с модерна визия и разчупена архитектура, училища, болници, стадиони и други води до чувствително понижаване на цената за изграждане, това се дължи на възможността за оптимизация на вложените материали, благодарение на високата ефикасност и големия радиус на защита (R), която активната глава IONIFLASH MACH със заоблен връх осигурява. Също така, със своя дизайн придава на защитивания обект по-естетичен външен вид, в сравнение с другите системи.

Монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG

Монтажът на мълниеприемника IONIFLASH MACH NG трябва да се извърши съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305. За да се отговори на указанията на регламентиращите наредби и за да се постигне максимална ефективност, при инсталирането на активния мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG е задължително да се съблюдават следните специфики:

Активният мълниеприемник IONIFLASH MACH трябва да бъде монтиран на носеща мачта с минимална височина два метра над най-високата част на защитавания обект. Да се свърже към заземителната уребда с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от млниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания. Токоотводите трябва да бъдат разположени така, че да се избегне пресичане на електрозахранващи линии и телекомуникационни кабели (телефонни, телевизионни, интернет и др). Когато е невъзможно да се избегне пресичането, линията трябва да се разположи в метална обвивка. Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява чрез ревизионна клема разположена в контролна кутия на височина от 1.0 до 1.3 метра от нивото на терена. За да се гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, заземителната уредба трябва да е изградена на минимум 0.5 м от повърхността на почвата. Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома. За да се осигури качествения и сигурен 35 годишен експлоатационен живот на мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG, новоизградената система подлежи на периодични проверки – регламентирани в Наредба №4 за мълниезащитата на сгради външни съоръжения и открити пространства и извънредни проверки, които се осъществяват след попадение на мълния или при други опасни природни явления, които биха могли да нарушат целостта ѝ.

 

 

Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: I FLASH REPORT- Брояч за мълнии
Импулсен брояч за мълнии I FLASH REPORT е уред, който записва всички директни попадения на мълнии върху мълниезащитна уредба. Иновативната му технология дава възможност да бъдат записани точните параметри на настъпило мълниеносно събитие - дата, час, продължителност и сила на електрически заряд, кой..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Вертикален анкер
Подходящ за укрепване на носещата мачта на мълниеприемника върху хоризонтални плоскости.Размер на основа: 400 x 400 мм; 300 x 300 мм; 250 х 250 мм – изработка по поръчкаДължина на рамото: 300 мм; 500 мм; 1000 мм- изпработка по поръчкаВертикалният анкер е изработен от стоманени тръби  и сто..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: Детектор за мълнии
Детектора за мълнии “Deromas” е разработен от френския производител FRANCE PARA TONNERRES,  той ни позволява да се разхождаме на открито, да ловим риба, да ловуваме, да спортуваме максимално много време преди да попаднем в гръмотевична буря.  Същият може да ни покаже и в каква посока следва да се дв..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: Брояч на мълнии IONICOUNT
Функцията на брояча за мълнии IONICOUNT е да записва всички директни попадения на мълнии върху мълниезащитната система. Има здрава и надеждна конструкция и минимален размер за дискретна интеграция в системата. Инсталира се на вертикалния токоотвод без да е необходимо прекъсване, което гарантира наде..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: Електронен брояч за мълнии
Електронен  брояч за мълнии, записва всички директни попадения на мълнии върху мълниезащитна уредба. Не се нуждае от външно ел. захранване, снабден е с вградена батерия. Минимален размер, които позволява дискретно внедряване в системата. Надеждна и здрава конструкция. Поставя се на един от вертикалн..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Изолатор за мачта
Изолатор за електричeско изолиране на мълниеприемика с изпреварващо действие от носещата мачта.Подходящ за носещи мачти с размери  Ø1 1/2" и Ø1 1/4".  Изработва се по поръчка. Материал: Полиамид (РА 6)Характеристики:Висока механична якост; Устойчив на огъване, износ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: ДИКОМ ООД Model: Мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие
Мачта /мълниеприемен прът/ - Подходяща за всички видове мълниеприемници с изпреварващо действие /активни/ мълниеприемници. Закрепва се върху покривната конструкция на сградата /възможност за вертикален и хоризонтален монтаж/ или като пилон на фундамент. Устойчива е при специфични атмосферни влияния ..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: IONIFLASH MACH NG 25
Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 25μs- Френско производство.Мълниеприемникът с изпреварващо действие със заоблен връх IONIFLASH MACH NG 25 ms е много по-ефективен от един мълниеприемник със заострен връх, тъй като излъчва йони по-трудно. Стойностите на електрическото поле..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: IONIFLASH MACH NG 30
Mълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 30μs (микро секунди) Френско производство. Високата ефикасност и големият радиус на защита (R), която активната глава IONIFLASH MACH NG 30  осигурява, води до чувствително понижаване на цената за изграждане. Това се дължи на възможността з..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: IONIFLASH MACH NG 45
Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 45μs (микро секунди) Френско производство. Мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG 45 притежава сертификати UL, CE, Qualifoudre. Успешно издържан тест с ток от 200 КА. Високата ефикасност и големият радиус на защита (R), които активната глава I..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: IONIFLASH MACH NG 60
Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 60 μs- Френско производство. Мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG 60 e един от малкото активни мълниеприемници, който успешно преминава тест с ток от 200 kА и притежава сертификати UL, CE, Qualifoudre. Мълниеприемникът с изпреварващо действи..
0лв.
Без данък:0лв.
Brand: FRANCE PARATONNERRES Model: IONIFLASH MACH TF 30 MS
Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH TF 30μs (микро секунди) Френско производство.  Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF 30 ms  e първият по рода си мълниеприемник с изпреварващо действие, който позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг ..
0лв.
Без данък:0лв.
Показани 1 от 12 | 19 (2 Страници)
Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!