Menu
Your Cart

СОФТУЕР-ПРОЕКТИРАНЕ МЪЛНИЕЗАЩИТА

                                                                 Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащитни инсталации

Диком ООД, Ви предоставя напълно безплатен софтуер за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за всякакви видове сгради. Програмата е базирана на методологията, установена в международния стандарт БДС EN 62305-2: “Мълниезащита – Част 2. Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.

Основните елементи, необходими за направа оценка от риска от попадение на мълния са:

   Възможна степен за проява на гръмотевична дейност в района, където се намира сградата /съоръжението/;

   Типът, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда/съроръжение/- самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи или по-ниски сгради и т.н;

   Наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни  пренапрежения в електрическа мрежа;

  Електрозахранването на сградата – въздушно или подземно;

  Степен на пожароустойчивост на сградата;

  Наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация, както и на средства за пожарогасене;

  Числеността на хората в сградата или в непосредствена близост до нея;

   От какъв материал е изграден подът на сградата (бетон, керамика и т. н.):

Стандартът, на който следва да отговоря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на междурароден стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”

 Ръководство за употреба на INGESCO SOFTWARE!- ИЗТЕГЛИ ТУК

Програма за проектиране- ИЗТЕГЛИ ТУК

                                                

Няма продукти в тази категория.

Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!