Блог

Свързването на несъвместими материали води до опасност от възникване на кор...

Мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC са иновация в сферата на ...

Мълниезащитата е съществен елемент от сигурността на всяка сграда. Изборът...

С преподавалите в центъра проведохме разговор в детайли на тема „Мълниезащи...

Един активен мълниеприемник, може да осигури оптимален защитен радиус от 80...

Всички стари сгради нямат или са с остарели и амортизирани гръмоотводни сис...

По време на гръмотевична буря атмосферният електрически потенциал, който се...

Често фокусирани във видимата част на мълниезащитата /тази разположена над ...

Всяка една сграда или съоръжение, за да се въведе в експлоатация, тоест да ...

Пролетта и есента са двата сезона в България, при които се наблюдава най-ви...

„Диком” ООД осигурява пълна защита от преки и вторични въздействия на мълни...