Блог

Всички стари сгради нямат или са с остарели и амортизирани гръмоотводни сис...

По време на гръмотевична буря атмосферният електрически потенциал, който се...

Пролетта и есента са двата сезона в България, при които се наблюдава най-ви...

Всяка една сграда или съоръжение, за да се въведе в експлоатация, тоест да ...

Често фокусирани във видимата част на мълниезащитата /тази разположена над ...

Критерии за проектирането на мълниезащитни уредби от конвенционален тип бив...

Проектиране и изграждане на мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпре...

Гръмотевичните бури се образуват, когато топлият въздух се издига бързо от ...

Изграждането на ефективна заземителна уредба има основно значение за нормал...

Вторичното въздействие на мълния се проявява, когато няма пряко попадение н...

В регионите на умерен климат, сред които е и територията на България, мълни...

Все по-често биват засегнати производства с принудително спиране на работни...