Динамичен електрод APLIROD- Нова технология за заземяване

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:Специалните заземителни колове ‚,APLIROD‘‘ се използват за терени с ниска проводимост. Недостига на свободни йони в почвата, около заземителният електрод вреди на правилното функциониране на заземителя. Заземителните инсталации, изградени с  динамични електроди се основават именно върху приноса на йоните към почвата.
Състоят се основно от един меден заземителен кол „APLIROD®„ пълен с йонна смес. Кондензаторът за влага абсорбира околната влага и се разпръсква в почвата заобикаляща  заземителният електрод, като внася свободни йони  и намалява постепенно специфичното съпротивление на почвата. В следствие на този процес се достига намаляване на земното съпротивление на заземителя. 
Добави файлове
2
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
3
Текст
Ефективността на този електрод се повишава още повече, ако около заземителния се добави ‘‘Подобрител за заземяване''

Основните фактори за избор и конфигурация на заземителя са специфичното съпротивление на почвата и условията на мястото за полагането на заземителните електроди. При почви с бедно присъствие на йони или, ако материалът е засегнат от разтоварванията и е изключително чувствителен , е необходимо да се използват по-дълги заземителни електроди, няколко заземителя или комбинация от двете.
Най-адекватната конфигурация в повечето случаи е триъгълникът. Ниски стойности на земно съпротивление се достигат с вертикални електроди. Когато е невъзможно дълбоко изкопаване се използват хоризонталните модели във форма на Г.
Добави файлове
4
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове