Защитни устройства срещу пренапрежения- Защо е необходимо да имаме?

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Вече сме напълно зависими от електронните устройства, които ползваме в ежедневието. Независимо дали вкъщи или на работа, ние сме заобиколени от компютри, смарт телефони и телевизори, заедно с нашата зависимост от използването на уреди като перални машини, съдомиялни, хладилници, LED осветителни тела и модули, фотоволтаични системи и системи за пожароизвестяване или аларми предимно в хотелски комплекси, бизнес сгради и производствени обекти.

Голямата част от домовете не разполагат с мълниезащита също и много жилищни и търговски сгради, построени още през 90-те години, нямат устройства за защита от пренапрежение.

Мълниите причиняват  щети, защото генерират електрически преходни процеси (много краткотрайни събития) като свръхнапрежение и токови удари. Мълниите причиняват  щети, защото генерират електрически преходни процеси (много краткотрайни събития) като свръхнапрежение и токови удари. Директните удари на мълния могат да генерират милиони волта и стотици хиляди ампера и преходни пренапрежения на високо ниво. Те могат сериозно да причинят физическа увреда на структурата на сградите, електрическата инсталация и да причинят пожари. А електромагнитната импулсна енергия на удара от мълния може да повлияе на електричеството и електрониката на 2 километра!

Индиректните удари от мълния са една, макар и не единствена, причина за преходни процеси на ниско ниво. Ударите в близост до сграда и върху електропроводите водят до пренапрежение, предизвикано от електромагнитните полета от тока на мълния. Въпреки че обикновено са по-малко вредни от директните удари, те са достатъчни, за да стопят електронните схеми.

Чувствителните електронни системи и оборудване могат да бъдат уязвими от преходни свръхнапрежения, което може значително да намали продължителността на живота на оборудването чрез разрушаване и повреда. Пренапреженията могат да идват от източници като мълния или от електро захранващата мрежа. Фирми, производства, банки и административни служби, могат да загубят ценни данни за клиенти, доставчици, суровини, проекти и всякаква информация, която е критична за бизнеса. Дори с осигуряването на резервни устройства, при удар от мълния биха могли да изпаднат в деликатната позиция на загуба на информация, която би могла да им струва много.

За да се предотвратят щети и да се предпазят ценните данни и оборудване е необходима устойчива защита чрез включването на устройства за защита от пренапрежение (SPD - Surge Protection Device).  Необходимостта от устройства за защита от пренапрежение може да зависи от множество фактори като например:
► Излагането на сградата на атмосферни, комутационни или електростатични пренапрежения (видовете пренапрежения са описани в статията „Мълниезащита –предпазва ли ни от пренапрежение и повреди на оборудването на ел. инсталацията” )
►  Чувствителността и стойността на оборудването
► ​​​​​​​ Местоположението и степента на излагане на инсталацията и оборудването използвано в инсталацията, и дали това оборудване може да генерира преходни процеси.
Добави файлове
2
Текст

 Защо в някои случаи е необходима защита от пренапрежение?

Това се дължи на преходни свръхнапрежения. Повечето оборудване в дома и на работното място очаква да получи напрежение от 230 V. Когато възниква преходно свръхнапрежение от мълния или от пиков ток, на тази вълна ще се появи скок на напрежението и за кратко време ще увеличи тази вълна до потенциално няколко хиляди волта, причинявайки щети. Така че трябва да се помисли за защита от пренапрежение и да се избере устройство, което ще е съобразено според вида на електрическата мрежа на сградата и чувствителното оборудване намиращо се в нея. Например аресторна защита, която се подбира за една трифазна електрическа мрежа не трябва да има по-висока стойност от 25 KA (максимален импулсен ток Iimp) или 50 kA за монофазна мрежа.
От вторично въздействие на мълния дори подземни кабели за захранване могат да бъдат засегнати, при близък удар от мълния, предизвикващ пренапрежение. Това преходно пренапрежение може след това да премине надолу по електропровода и да достигне до инсталацията, като по този начин да се повреди оборудването.

Устройствата за защита от пренапрежения се класифицират според техния стандарт в различни типове. Има три вида устройства за защита от пренапрежение:

SPD - Клас 1
Предназначени са за защита от преки попадения на мълнии в мълниезащитната инсталация  на сградата или наелектропроводни линии. Монтирани на входа на сградата в главното ел. табло  (ГРТ). Нормализиран импулс ток Iimp на вълната 10/350 микросекунди.

SPD - Клас 2
Те са предназначени за защита на мрежата от комутационни пренапрежения, или като втора степен на защита при удар от мълния. Нормализиране на импулсния ток, форма на вълната 8/20 микросекунди.
Те се състоят от сменяеми модули със сигнални индикатори:
- Зелено: нормална работа.
- Оранжево: изисква смяната на касетите.
Могат  да бъдат оборудвани със спомагателен сигнален контакт за дистанционно предаване на състоянието на SPD.  Устройствата от клас 2 могат да помогнат да се предотврати разпространението на свръхнапрежения в електрическите инсталации и да се защити свързаното оборудване.


SPD клас 1 + 2
Препоръчва се за защита на еднофамилни къщи, оборудвани със система за защита от мълнии или определени външни телевизионни и радио антени.
 Устройствата от клас 1 + 2 трябва да се инсталират само като допълнение към Тип 2 и да имат нисък капацитет на разтоварване. 
 При инсталирането на тези устройства могат да се използват устройства от тип 1 или тип 2, докато Тип 2 или Тип 3 също са подходящи за места, разположени в близост до защитеното оборудване, за да се защитят допълнително от преходните пренапрежения, генерирани в сградата.
Осигуряването на правилна връзка е жизненоважно при използване на устройства за защита от пренапрежение. За да получите максимална защита от SPD, свързващите проводници трябва да се държат колкото е възможно по-къси. Трябва да се сведат до минимум всички допълнителни напрежения на свързващите кабели.
Свързващите проводници на SPD тип 1 трябва да имат площ на напречното сечение не по-малка от 16 мм², а за тип 2 размерът на проводника да не е по-малък от 4 мм мед, където линията на проводника е тази или по-голяма. Общата дължина на свързващия проводник (a + Б) поради това, че тези устройства обикновено се свързват паралелно с това захранване, за предпочитане не трябва да надвишават 0,5 м.

 Инспекция и тестване на SPD устройства

Устройствата за защита от пренапрежения могат да предложат визуална индикация, която да ви помогне при проверката и тестването. Обикновено е цветно кодирано, ако се покаже зелена светлина, това означава, че устройството е в действие. Ако обаче се покаже червена светлина, това означава, че устройството е достигнало своя край и се нуждае от подмяна. В някои случаи SPD ще има заменяеми касети, които могат да бъдат просто включени.   ​​​​​​​
Добави файлове
3
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
4
Текст
„Диком” ООД осигурява пълна защита от преки и вторични въздействия на мълнии. Разполагаме с набор от устройства за защита от пренапрежение, които ще ви помогнат да направите мълниезащитната инсталация още по-безопасна.
Добави файлове
Вашето решение дали да се инсталира устройство за защита от пренапрежение може да бъде сведено до тези три въпроса:
1. Инсталацията съдържа ли система за защита от мълнии?
2. Инсталацията е разположена в непосредствена близост до високи конструкции, високи дървета или близо до върха на хълм в район с предсказана честа мълниеносна дейност?
3. Инсталацията съдържа ли оборудване, което изисква устойчивост на свръхнапрежения?
Добави файлове
За избор на устройство за предпазване от пренапрежения, което да е съобразено със структурата на сградата, мълниезащитната инсталация и чувствителността на оборудването, както и отчитането на външните географски фактори на района съобразени с честотата на мълниеносната дейност е добре да се обръщате към специалист. Само така ще сте сигурни в ефективността на защитата.
Добави файлове
5
Текст
Автор: инж.Иво Иванов
Добави файлове