Как функционират мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON

По време на гръмотевична буря атмосферният електрически потенциал, който се образува между облак и земя може да достигне до 10kV / метър.  С увеличаване на потенциала  между облак и земя се случват едновременно две неща. Първото е, че се създава низходящ лидер от облаците към земята. Второто е, че се създава изкуствен поток от активният мълниеприемник към облака - така наречения възходящ лидер. Възходящият лидер, който се образува от мълниеприемника пресреща низходящия, насочвайки електрическия заряд към мълниеприемника и по изкуствен и безопасен път го отвежда в земята.  Радиусът на защита се определя от времето на изпреварване на (∆T) на мълниеприемника АIDITEC. Изпреварващото време на мълниеприемника (ΔТ) e основен фактор за осигуряване на необходимия защитен радиус.

 


ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИКА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ AIDITEC


1. Режим на готовност в нормални метеорологични условия.
2. Ганераторът на електрически пулсации активира алармен режим.
3. Възходящият лидер се задейства в точния момент. В същото време генераторът се изключва.
4. Мълнията преминава по корпуса на мълниеприемника и се отвежда чрез свързаните токоотводи към заземителното огнище.
 
В България, активените мълниеприемници /мълниеприемници с изпреварващо действие/ от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON, се предлагат от фирма ''Диком'' ООД. Компанията е оторизиран представител на AIDITEC SYSTEMS и е тясно специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащита, заземителни инсталации и защита от атмосферни и комутационни пренапрежения.

 
Технология за хидроизолация по време на дъжд - гарантирана изолация
 
БЛАГОДЕНИЕ НА ВНЕДРЕНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЕ ГАРАНТИРА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИТЕ ОТ СЕРИЯ ADVANCE ПРИ ИНТЕНЗИВНИ ДЪЖДОВЕ

Тази технология осигурява пълна изолация при неблагоприятни атмосферни условия, благодарение на т.нар. «изолационни ръкави», които обграждат електродите. Когато един мълниеприемник няма такъв тип изолация електродите с различни потенциали могат да влязат в контакт (поради високата проводимост на водата) и да бъде предизвикано късо съединение в мълниеприемника, което значително може да намали обхвата назащитния радиус, който мълниеприемника по принцип следва да осигурява.