Съвместимост на материалите при изграждане на мълниезащитни инсталации!

1
Текст
Съвместимостта на материалите, които се използват при изграждането на една мълниезащитна инсталация е от ключово значение за ефективността на системата. Свързването на несъвместими материали води до опасност от възникване на корозия за изключително кратко време. При изграждането на мълниезащитни системи се влагат предимно материали като:

 Горещо поцинкована стомана (FT);
  Алуминий (Alu);
  Мед (Cu);
 Неръждаема стомана (VA).
Добави файлове
2
Текст
              Комбинация от съвместими материали за мълниезащита!
Комбинация от материали
Горещо поцинкована стомана (FT)
Алуминий (Alu)
Мед (Cu)
Неръждаема стомана (VA)
Горещо поцинкована стомана (FT)
  ДА ++
ДА
НЕ
ДА
Алуминий (Alu)
ДА
  ДА ++
НЕ
ДА
Мед (Cu)
НЕ
НЕ
  ДА ++
ДА
Неръждаема стомана (VA)
ДА
ДА
ДА
  ДА ++

Добави файлове
3
Текст
В таблицата по-горе са представени комбинациите от материали, които са допустими  при изграждането на мълниезащитни инсталации. Най-удачният вариант е винаги да се влагат еднородни (ДА++) или съвместими материали (ДА). Това ще ни гарантира дълъг и надежден експлоатационен живот на системата за защита от мълнии. В случаите, когато е неизбежно и се налага да се направи връзка между различни /несъвместими/ материали (НЕ), задължително е тя да се осъществи с биметална клема /биметален съединител/.

Не се препоръчва да се инсталират компоненти от мед над или в непосредствена близост до алуминиеви или горещо поцинковани елементи. Под въздействието на дъжд, сняг или други влияния, смити частици от медта могат да попаднат върху алуминиевите или горещо поцинкованите елементи и това да доведе до бърза корозия в контактната повърхност /галванична връзка/, а с времето и в цялото изделие.

Мълниезащитните системи обикновено се изграждат от високопроводими сплави от алуминий или мед. Изборът на конкретен материал може да зависи от фактори като:
​​​​​​
- Разходи за суровини на материалите: Алуминият е значително по-евтин от медта.
- Съвместимост: Алуминиевите проводници трябва да се използват върху алуминиеви, стоманени или поцинковани повърхности, за да се избегне галванична корозия, и не трябва да се използват в контакт с бетон или земя.
- Естетика: Цветово алуминият е по-подходящ за повърхности със светъл цвят, а медта за повърхности с по-тъмен цвят.

​​​​​​​Добави файлове