1
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
2
Текст
Изграждането на една ефективна заземителна уредба има основно значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация, както за безопасността на хората, така и за правилната работа на електрическото и електронно оборудване. Заземителните уредби ограничават разликата в напрежението до възможно най-ниска степен,  което в даден момент може да се появи между металните структури и земята, за да предпази от токов удар хората, които се намират в близост.

Под система за заземяване се разбира съчетание от заземител и заземителни проводници (шина), съединени помежду си в единична затворена верига. Всички елементи, свързани със земята, трябва да имат нулев потенциал. Заземителят трябва да е вкопан на 1-2 метра под земята. С течение на времето коризивните терени, характеризиращи се с високо съдържание на сол, влага и високи температури, могат да доведат до разрушение на заземителите и техните връзки. Поради това се препоръчва периодично да се проверява състоянието на всички компоненти на заземителните уредби.

​​​​​​​  
​​​​​​​
"Диком" ООД - град Варна, проектира, изгражда, ремонтира и поддръжка на всички видове заземителни инсталации. Заземителни инсталации на жилищни и промишлени сгради, трансформатори, генератори, фотоволтаични централи, производствени халета и др.

​​​​​​​КАК ДА ИЗГРАДИМ ЕФЕКТИВНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- ПРОЧЕТИ ТУК

Добави файлове
Производител

Заземителни уредби