1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:


​​​​​​​“Диком‘‘ ООД предлага на българския пазар висококачествени броячи за мълнии. Обширната продуктова гама е съставена от броячи на мълнии, които биват с модерна визия, изчистени форми или класически дизайн, така че да отговорят на разнообразните клиентски очаквания. Всички елементи се характеризират със пълна автономност, здрава и надеждна конструкция и минимален размер за дискретна интеграция в мълниезащитната системата.

Съгласно ръководството UTE 17-106, броячите за мълнии са проверени в реални условия чрез тестове във високоволтова лаборатория. Защитата им срещу електромагнитното излъчване на напрежението на мълнията е сертифицирана до 100 кА – вълна 8/20 μs.
Добави файлове
2
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

Функцията на брояча за мълнии е да отчита всички директни попадения на мълнии върху мълниезащитната уредба. Броячът за мълнии не се нуждае от външно електрическо захранване, което му гарантира дълъг експлоатационен живот. Монтира се на един от токоотводите, без да се налага прекъсване, което гарантира надеждна електрическа проводимост на мълниезащитната уредба.
 
При директно попадение на мълния върху мълниезащитната система се генерира ток в порядъка от 30 кА до 200 кА и напрежение, което може да достигне 100 000 000 волта. След всяко попадение на мълния е задължително да се провери всеки един от компонентите на системата за мълниезащита, независимо дали е активна или конвенционална мълниезащита. Броячът на мълнии ни позволява да упражняваме непрекъснат контрол и мониторинг върху мълниезащитната система /гръмоотвода/, което ни гарантира че системата е в оптимално състояние и оставаме защитени. Добрата поддръжка води до дълъг и 
надежден експлоатационен живот на мълниезащитната инсталация.
Добави файлове
Производител

Брояч на мълнии