1
Текст
В една електрическа инсталация консуматори като електронно оборудване, домакински уреди и др. са изложени на рискове от пренапрежение в електрозахранващата мрежа. Пренапреженията се пораждат по два начина, най-често са породени от атмосферен характер - възникват при директно попадение на мълния върху даден обект или в близост до разпределителната мрежа. Тези пикови пренапрежения могат да проникнат в сградата през всички видове тоководещи връзки и да причинят огромни щети. Дори когато не става въпрос за директно попадение върху разпределителната мрежа, има опасност от разпространение на пренапрежението през земята и защитния контур до консуматорите.
Надеждна защита oт пренапрежение е т.нар. устройство за защита от пренапрежение /аресторните защити (SPD устройства). Те се инсталират на входа на електрическото табло и отвеждат вълната на пренапрежение към земя, като по този начин се избягват повреди на електрическото и електронното оборудване.
Добави файлове
2
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
3
Текст
Ефективното функциониране на защитата от пренапрежение (аресторна защита /SPD/) е пряко свързана с качествено изградената заземителна инсталация. В случай на пълна загуба или липса на заземяване, защитата от пренапрежение губи всякаква ефективност. Показател за ефективно заземяване е земно съпротивление, което отговаря на референтните стойности – под 10 ома.
Ето защо е много важно заземителните инсталации да се проверяват и поддържат в норми, за да осигурят ефективното функциониране на устройствата срещу пренапрежения, чрез които да се гарантира защита на електронното оборудване!​​​​​​​
Добави файлове
4
Текст

ВЪНШНА ЗАЩИТА

Добави файлове
5
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

Разпространение на пренапрежението при директно попадение на мълнията върху захранващата въздушна мрежа ниско напрежение.

Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Разпространение на пренапрежението през земята и защитния контур при индиректно попадение на мълния в съседство с инсталацията.
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Разпространение на пренапрежението през земята и защитния контур при попадение на мълния върху гръмоотвод в съседство с инсталация.
6
Текст

ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА- СВЪРЗВАНЕ НА АРЕСТОРНА ЗАЩИТА

Защитно устройство за защита от пренапрежение (аресторна защита) предназначено да отвежда енергията, възникнала от пренапрежение, сравнено по мощност с това от непряко попадение/ вторично въздействие/ на мълнии или комутационно пренапрежение. Аресторните защити /Устройствата за защита от пренапрежение/ се инсталират в основните електрически табла. Процесът по свързване на аресторна защита е изключително лесен и бърз.
Добави файлове
7
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Производител

Защита от пренапрежение - аресторна защита