Искров разрядник - SPARK GAP
Искров разрядник - SPARK GAP
Сподели:
Искровият разрядник /SPARK GAP/ е подходящ за осъществяване на електрически връзки с цел изравняване на потенциалите на корпусите на електрическо оборудване и други проводящи части. В нормално състояние той поддържа заземените връзки изолирани /галванично разделени/, като същевременно значително намалява корозионните процеси. Когато възникне потенциално увеличение /събитие/, затвореният искров разрядник свързва отделните заземителни инсталации. Защитните и разединителни искрови разрядници /SPARK GAP/, може да бъде инсталиран на шина /плоски проводници/ с размери до 40 мм2 и кръгли проводници до Ф 15 мм. Връзките се осъществяват чрез свързващи клеми - шина/шина или шина/въже. Отлично решение е за мълниезащита и галваничното ѝ разделяне със съоръжения като антени соларни панели и др., които са инсталирани на покрива дадената сграда.

Стандартите за мълниезащита определят, че всеки отвеждащ проводник /токоотвод/ трябва да има собствено заземяване, със стойност на земно съпротивление на всяко отделно заземително огнище под 10 ома. От друга страна, за да се избегнат потенциалните разлики, се препоръчва свързване на всички отделни заземителни инсталции. Големите потенциални разлики, които е възможно да се появят между отделните заземителни инсталации в една сграда /например между заземителя за ГРТ, заземителните огнища на мълниезащитната уредба, заземяването на слаботоковите инсталации, телекомуникационни системи, информационни и др./ е възможо да предизвикат риск за живота на хората и непоправими щети по електрическото оборудване. 

 
Технически характеристики:
Затворен искров разрядник SPARK GAP - разединител /междина/ за електропроводими части на съоръжения;
Отвеждащ импулсен ток на мълнията (10/350µs) – 100 kA;
Номинален разряден ток (8/20µs) – 100 kA;
Работна температура: – 20ºC ... + 60ºC;
Размери Ø 55 mm x 200 mm;
Тегло: 415 гр;
Степен на защита IP65;
Стандарти:  IEC 62305 y EN 50164.

 
Производител: AIDITEC SYSTEMS /Испания/.
Доставка
Направи запитване
Вход Регистрация
Още продукти