1
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
2
Текст

В НАШИТЕ ПРОЕКТИ ВИНАГИ ВЛАГАМЕ ДОКАЗAНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ /ESE RODS/  


Във връзка с дейността ни, през годините са реализирани мълниезащитни системи на множество обекти с най-различно предназначение, за които сме избирали доказани мълниеприемници с изпреварващо действие /ESE RODS/. Това, което ние винаги сме следвали като тенденция е да използваме активни мълниеприемници с европейски произход, създадени освен в съответствие със стандартите, но и резултат на научноизследователска и развойна дейност, чрез която да се осигури максимална ефективност.

Мълниеприемниците с изпреварващо действие /АКТИВНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ/, с които сме работили са от производители, наложили се като лидери в областта на превенцията и защитата от мълнии и пренапрежения, разработващи и предлагащи широка гама продукти за мълниезащита с изпреварващо действие. Международното признание за работата на производителите потвърждава високото качество на продуктите, които към днешна дата се предлагат в множество страни по целия свят.

Функцията на активните мълниеприемници с изпреварващо действие, известени още като Early Streamer Emission (ESE) мълниеприемник е да се създаде изкуствен поток към облака - така наречения възходящ лидер. Възходящият лидер, който тръгва от активния мълниеприемник, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване с низходящия лидер, насочвайки електрическия заряд към мълниеприемника като го отвежда в земята по изкуствен и безопасен път.

Радиусът на защита се определя от времето на изпреварване на (∆T) на мълниеприемника. Мълниеприемниците, които сме влагали в проектите си са с време за изпреварване (ΔT) 10 ms, 15 ms, 20 ms, 25 ms, 30 ms, 37 ms, 40 ms, 45 ms, и 60 ms. Преминали са успешно всички необходими тестове /електрични тестове, механични тестове, екологични тестове,  теста за оценка на изпреварващото време и др./  и са стандартизирани според стандарти NF C 17-102 2011, UNE 21.186:2011 и NP4426:2013. Използваме широка продуктова гама, за да предоставим на нашите клиенти най-добрите персонални решения, които да удовлетворяват специфичните им потребности за цялостна мълниезащита на достъпна цена.

Kачеството на инсталирания активен мълниеприемник е основополагащо за изграждането на една ефективна /надеждна/ мълниезащита, така и останалите елементи чрез които тя е изградена играят решаваща роля. Всички елементи, които изграждат една мълниезащитна система трябва да отговарят на разпоредбите за дейността. Диком ООД предлага всички необходими компоненти за изграждане на мълниезащитна инсталация, изработени от суровини и материали с високо качество.
Добави файлове
3
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
4
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
5
Текст
Мълниеприемниците с изпреварващо действие, с които „Диком“ ООД  e работил през годините доказват ежедневно своето качество и висока ефективност. Чрез активни мълниеприемници сме осигурили защитата от мълнии на множество обекти с най-различно предназначение (еднофамилни сгради, жилищни блокове, училища, детски градини, търговски комплекси, сгради с обществено предназначение, фотоволтаични централи, производствени предприятия, селскостопански и животновъдни обекти и др.) на територията на цялата страна. Мълниеприемниците с изпреварващо действие се инсталират бързо и лесно. Големият радиус на защита (R), който осигуряват позволява оптимизация на вложените материали без компромиси с качеството, на конкурентна цена, което е отлично решение за изграждане на надеждна мълниезащитна система. Когато става въпрос за отношението „мълниеприемник с изпреварващо действие цена“ / „активна мълниезащита цена“ е правилно то да се разглежда в контекста на разхода за цялата система. Работата с висококачествени продукти от европейски произход ни носи удовлетворението, че сме съумели да предложим най-доброто на нашите клиенти, като им осигурихме ефективна защита от мълнии, която предпазва на първо място техния живот, но също така гарантира защита на домовете, бизнеса и имуществото, които притежават!


Европейски нормативи за качество на мълниеприемниците с изпреварващо действие!


Стандартите, на които държим са базирани на европейската нормативна уредба, която определя, характеристиките на които следва да отговаря използваните в ЕС мълниеприемници /Lightning rods/:

-  Да притежават сертификат за качество, който доказва, че са тествани според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г и UNE 21.186:2011;

-  Да съответстват на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1., удостоверено чрез сертификат, който доказва, че са тествани със стойност на ток от 100 kA / 200 kA;


-  Методите за производството им да са съобразени с опазване на околната среда;

-  Да притежават сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на „изпреварващото време”;


-  Изброените сертификати да бъдат придобити от лицензирани лаборатории; 

-  Да бъдат произведени от стомана AISI 316L, която им осигурява силна защита от корозия и дълъг технически живот;

-   Да притежават гаранция от производителя и експлоатационен живот над 35 години при всякакви атмосферни условия;

-  Запазват първоначалните си характеристики след всеки разряд.

Експлоатация на мълниеприемник с изпреварващо действие - Активни мълниеприемници /Active lightning rod/


Мълниеприемниците с изпреварващо действие, които влагаме в нашите монтажи и предлагаме на нашите клиенти притежават най-съвременната технология за превенция, която може да Ви гарантира спокойствие и безопасност дори при най-силните гръмотевични бури. Активните мълниеприемници използват енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. При попадение на мълния върху мълниеприемника се генерира ток в порядъка от 20кА-200кА и напрежение милиона волта. Проектирани са така, че да им бъде осигурен дълъг експлоатационен живот и да са устойчиви на агресивни метеорологични условия. Мълниеприемниците с изпреварващо действие се инсталират значително по-лесно и бързо от конвенционалните. За мащабните обекти като производствени халета, хипермаркети, складови бази, хотелски комплекси, сгради с модерна визия и разчупена архитектура, училища, болници, стадиони и други води до чувствително понижаване на цената за изграждане, това се дължи на възможността за оптимизация на вложените материали, благодарение на високата ефикасност и големия радиус на защита (R), която активните глави осигуряват. Също така, със своя дизайн те придават на защитавания обект по-естетичен външен вид в сравнение с другите системи.


 Мълниеприемници с изпреварващо действие - Монтажна дейност

​​​
Добави файлове
6
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
7
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
8
Текст
При извършването на всички наши монтажи с активният мълниеприемник с изпреварващо действие, сме съблюдавали редица специфики, за да бъде постигната максималната му ЕФЕКТИВНОСТ. Дългогодишната ни работа, множеството обекти, на които сме инсталирали защита от мълнии и задълбочените знания, които имаме, могат да гарантират на всеки наш клиент, че са доверили своята защита на доказана фирма, която е извършила монтажа по най-правилния начин, така че да бъде използван пълният капацитет на инсталираният мълниеприемник с изпреварващо действие /активен мълниеприемник/ и са съобразени всички нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305!

Планиране и проектиране: Преди монтажа на мълниеприемника с изпреварващо действие, изгответе подробен план за разполагането на мълниеприемника и свързващите токоотводи. Това включва определяне на най-подходящото място за монтаж на мълниеприемника и оптималния маршрут на отвеждащите токоотводи. Трябва да се вземат в предвид височината на сградата, околния терен и наличието на други метални обекти в близост.

Мачта с минимална височина два метра над най-високата част на защитавания обект. Свързан е към заземителната уредба с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от млниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания. Токоотводите са разположени така, че да се избегне пресичане на електрозахранващи линии и телекомуникационни кабели (телефонни, телевизионни, интернет и др). Когато е невъзможно да се избегне пресичането, линията трябва да се разположи в метална обвивка. Връзката между токоотводите и заземителите е осъществява чрез ревизионна клема разположена в контролна кутия на височина от 1.0 до 1.3 метра от нивото на терена. За да се гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, заземителната уредба е изградена на минимум 0.5 м от повърхността на почвата. Съпротивлението на заземителната уредба не надвишава 10 ома. За да се осигури качествения и сигурен 35 годишен експлоатационен живот на мълниеприемника с изпреварващо действие, новоизградената система подлежи на периодични проверки – регламентирани в Наредба №4 за мълниезащитата на сгради външни съоръжения и открити пространства и извънредни проверки, които се осъществяват след попадение на мълния или при други опасни природни явления, които биха могли да нарушат целостта ѝ.
Добави файлове
9
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=BI8TH5XTDYc
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=kWWbb4y8A3Y
10
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=ijHyL77Tc70
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=1Pybxhy0HU8
11
Текст
Компонентите, които съставят цялата система за мълниезащита, следва да са с отлични експлоатационни характеристики и разбира се, да отговарят на стандартите за дейността. Това се отнася както за качеството на мълниеприемниците с изпреварващо действие на AIDITEC SYSTEMS, S.L. от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON, така и за останалите елементи, които влизат в състава на мълниезащитната инсталация. 

Диком ООД предлага всички необходими аксесоари /елементи/ за цялостно изграждане на мълниезащита. Нашите артикули са с високо качество, произведени от неръждаема стомана, месинг, алуминий, мед и различни поцинковани покрития.
Добави файлове
Производител

Мълниеприемници с изпреварващо действие