1
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
2
Текст

В НАШИТЕ ПРОЕКТИ ВИНАГИ ВЛАГАМЕ ДОКАЗAНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ /ESE RODS/  


Във връзка с дейността ни, през годините са реализирани мълниезащитни системи на множество обекти с най-различно предназначение, за които сме избирали доказани мълниеприемници с изпреварващо действие /ESE RODS/. Това, което ние винаги сме следвали като тенденция е да използваме активни мълниеприемници с европейски произход, създадени освен в съответствие със стандартите, но и резултат на научноизследователска и развойна дейност, чрез която да се осигури максимална ефективност.

Мълниеприемниците с изпреварващо действие /АКТИВНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ/, с които сме работили са от производители, наложили се като лидери в областта на превенцията и защитата от мълнии и пренапрежения, разработващи и предлагащи широка гама продукти за мълниезащита с изпреварващо действие. Международното признание за работата на производителите потвърждава високото качество на продуктите, които към днешна дата се предлагат в множество страни по целия свят.

Функцията на активните мълниеприемници с изпреварващо действие, известени още като Early Streamer Emission (ESE) мълниеприемник е да се създаде изкуствен поток към облака - така наречения възходящ лидер. Възходящият лидер, който тръгва от активния мълниеприемник, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване с низходящия лидер, насочвайки електрическия заряд към мълниеприемника като го отвежда в земята по изкуствен и безопасен път.

Радиусът на защита се определя от времето на изпреварване на (∆T) на мълниеприемника. Мълниеприемниците, които сме влагали в проектите си са с време за изпреварване (ΔT) 10 ms, 15 ms, 20 ms, 25 ms, 30 ms, 37 ms, 40 ms, 45 ms, и 60 ms. Преминали са успешно всички необходими тестове /електрични тестове, механични тестове, екологични тестове,  теста за оценка на изпреварващото време и др./  и са стандартизирани според стандарти NF C 17-102 2011, UNE 21.186:2011 и NP4426:2013. Използваме широка продуктова гама, за да предоставим на нашите клиенти най-добрите персонални решения, които да удовлетворяват специфичните им потребности за цялостна мълниезащита на достъпна цена.
Добави файлове
3
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
4
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
5
Текст
Мълниеприемниците с изпреварващо действие, с които „Диком“ ООД  e работил през годините доказват ежедневно своето качество и висока ефективност. Чрез активни мълниеприемници сме осигурили защитата от мълнии на множество обекти с най-различно предназначение (еднофамилни сгради, жилищни блокове, училища, детски градини, търговски комплекси, сгради с обществено предназначение, фотоволтаични централи, производствени предприятия, селскостопански и животновъдни обекти и др.) на територията на цялата страна. Мълниеприемниците с изпреварващо действие се инсталират бързо и лесно. Големият радиус на защита (R), който осигуряват позволява оптимизация на вложените материали без компромиси с качеството, на конкурентна цена, което е отлично решение за изграждане на надеждна мълниезащитна система. Когато става въпрос за отношението „мълниеприемник с изпреварващо действие цена“ / „активна мълниезащита цена“ е правилно то да се разглежда в контекста на разхода за цялата система. Работата с висококачествени продукти от европейски произход ни носи удовлетворението, че сме съумели да предложим най-доброто на нашите клиенти, като им осигурихме ефективна защита от мълнии, която предпазва на първо място техния живот, но също така гарантира защита на домовете, бизнеса и имуществото, които притежават!


Европейски нормативи за качество на мълниеприемниците с изпреварващо действие!


Стандартите, на които държим са базирани на европейската нормативна уредба, която определя, характеристиките на които следва да отговаря използваните в ЕС мълниеприемници /Lightning rods/:

-  Да притежават сертификат за качество, който доказва, че са тествани според най-новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г и UNE 21.186:2011;

-  Да съответстват на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1., удостоверено чрез сертификат, който доказва, че са тествани със стойност на ток от 100 kA / 200 kA;


-  Методите за производството им да са съобразени с опазване на околната среда;

-  Да притежават сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на „изпреварващото време”;


-  Изброените сертификати да бъдат придобити от лицензирани лаборатории; 

-  Да бъдат произведени от стомана AISI 316L, която им осигурява силна защита от корозия и дълъг технически живот;

-   Да притежават гаранция от производителя и експлоатационен живот над 35 години при всякакви атмосферни условия;

-  Запазват първоначалните си характеристики след всеки разряд.

Експлоатация на мълниеприемник с изпреварващо действие - Активни мълниеприемници /Active lightning rod/


Мълниеприемниците с изпреварващо действие, които влагаме в нашите монтажи и предлагаме на нашите клиенти притежават най-съвременната технология за превенция, която може да Ви гарантира спокойствие и безопасност дори при най-силните гръмотевични бури. Активните мълниеприемници използват енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. При попадение на мълния върху мълниеприемника се генерира ток в порядъка от 20кА-200кА и напрежение милиона волта. Проектирани са така, че да им бъде осигурен дълъг експлоатационен живот и да са устойчиви на агресивни метеорологични условия. Мълниеприемниците с изпреварващо действие се инсталират значително по-лесно и бързо от конвенционалните. За мащабните обекти като производствени халета, хипермаркети, складови бази, хотелски комплекси, сгради с модерна визия и разчупена архитектура, училища, болници, стадиони и други води до чувствително понижаване на цената за изграждане, това се дължи на възможността за оптимизация на вложените материали, благодарение на високата ефикасност и големия радиус на защита (R), която активните глави осигуряват. Също така, със своя дизайн те придават на защитавания обект по-естетичен външен вид в сравнение с другите системи.


 Мълниеприемници с изпреварващо действие - Монтажна дейност

​​​
Добави файлове
6
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
7
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
8
Текст
При извършването на всички наши монтажи с активният мълниеприемник с изпреварващо действие, сме съблюдавали редица специфики, за да бъде постигната максималната му ЕФЕКТИВНОСТ. Дългогодишната ни работа, множеството обекти, на които сме инсталирали защита от мълнии и задълбочените знания, които имаме, могат да гарантират на всеки наш клиент, че са доверили своята защита на доказана фирма, която е извършила монтажа по най-правилния начин, така че да бъде използван пълният капацитет на инсталираният мълниеприемник с изпреварващо действие /активен мълниеприемник/ и са съобразени всички нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305!

Планиране и проектиране: Преди монтажа на мълниеприемника с изпреварващо действие, изгответе подробен план за разполагането на мълниеприемника и свързващите токоотводи. Това включва определяне на най-подходящото място за монтаж на мълниеприемника и оптималния маршрут на отвеждащите токоотводи. Трябва да се вземат в предвид височината на сградата, околния терен и наличието на други метални обекти в близост.

Мачта с минимална височина два метра над най-високата част на защитавания обект. Свързан е към заземителната уредба с два токоотвода спуснати по възможно най-краткия път от млниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания. Токоотводите са разположени така, че да се избегне пресичане на електрозахранващи линии и телекомуникационни кабели (телефонни, телевизионни, интернет и др). Когато е невъзможно да се избегне пресичането, линията трябва да се разположи в метална обвивка. Връзката между токоотводите и заземителите е осъществява чрез ревизионна клема разположена в контролна кутия на височина от 1.0 до 1.3 метра от нивото на терена. За да се гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, заземителната уредба е изградена на минимум 0.5 м от повърхността на почвата. Съпротивлението на заземителната уредба не надвишава 10 ома. За да се осигури качествения и сигурен 35 годишен експлоатационен живот на мълниеприемника с изпреварващо действие, новоизградената система подлежи на периодични проверки – регламентирани в Наредба №4 за мълниезащитата на сгради външни съоръжения и открити пространства и извънредни проверки, които се осъществяват след попадение на мълния или при други опасни природни явления, които биха могли да нарушат целостта ѝ.
Добави файлове
9
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=BI8TH5XTDYc
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=kWWbb4y8A3Y
10
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=ijHyL77Tc70
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=1Pybxhy0HU8
11
Текст
Компонентите, които съставят цялата система за мълниезащита, следва да са с отлични експлоатационни характеристики и разбира се, да отговарят на стандартите за дейността. Това се отнася както за качеството на мълниеприемниците с изпреварващо действие на AIDITEC SYSTEMS, S.L. от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON, така и за останалите елементи, които влизат в състава на мълниезащитната инсталация. 

Диком ООД предлага всички необходими аксесоари /елементи/ за цялостно изграждане на мълниезащита. Нашите артикули са с високо качество, произведени от неръждаема стомана, месинг, алуминий, мед и различни поцинковани покрития.
Добави файлове
Производител

Мълниеприемници с изпреварващо действие