Линеен компенсатор
Линеен компенсатор
Сподели:
Линеен компенсатор за предотвратяване /компенсиране/ на линейни отклонения, пораждащи се от температурни разлики. Приложим е при хоризонтални токоотводи с дължина над 20 м. Изработва се от кръгъл алуминиев проводник RD 8-Alu. Инсталира се изключително бързо, присъединява се към мълниезащитната система посредством две клеми за връзка “проводник към проводник” /мултиклеми или още познати като VARIO клеми/. 
 
 Инсталира се изключително бързо.
Доставка
Направи запитване
Вход Регистрация
Още продукти