1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Функцията на сместа /подобрителя за заземяване/ е да поддържа специфичното съпротивление много ниско, там където почвата е с повишено специфично съпротивление. Целта е да бъде осигурена оптималната ефикасност на заземителната инсталация.

Подобрителят за заземяване е продукт, който се използва при необходимост от повишаване ефективността на заземителната инсталация. Заземителните уредби са ключова част от електрическите инсталации и системите за мълниезащита, тъй като чрез тях се осигурява безопасен път за електрическия ток, който да се разсее в земята, предотвратявайки въздействие му върху сградата, оборудването или ползвателите.

​​​​​

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОДОБРИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Чрез дългогодишия си опит, екипът на „Диком“ ООД е установил, че за изграждането на надеждна заземителна уредба, от базово значение е типът на почвата, където тя се изгражда. Поради нееднородността на почвата в различните геоложки райони на България /почви с ниска проводимост като песъчливи почви, каменисти терени, скална маса и др./, за постигане на необходимото земно съпротивление е потребно да се използва подобрител за заземяване /смес за понижаване съпротивлението на заземителна инсталация/.

ПОДОБРИТЕЛЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ

Терени с високо специфично съпротивление на почвата /Неподходящи заземителни условия/: В някои геоложки райони, където се наблюдават скалисти или песъчливи почви, електрическото съпротивление може да бъде високо, което затруднява ефективното отвеждане на електрическия ток. При такива случаи, употребата на подобрител за заземяване ще допринесе за намаляване на съпротивлението и ще повиши ефективността на заземителната система.

Специфични изисквания: За промишлени предприятия, енергийни обекти, телекомуникации и др., изискванията към заземителната инсталация могат да бъдат по-високи. В тези случаи, подобрителят за заземяване се прилага, за да се постигне нормативно определеното ниво на съпротивление и да се осигури адекватна защита.
​​​​​​​

Когато се изисква по-надеждна защита: В някои ситуации, при които е налице повишен риск от пренапрежения, подобрителите за заземяване могат да бъдат използвани, за да се гарантира безкомпромисната ефективност на заземяващата система и да се минимизира риска от щети по обекта, оборудването и риска от наранявания.
​​​​​

КАК СЕ ПРИЛАГА ПОДОБРИТЕЛЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

 „Диком“ ООД предлага подобрител за заземяване в разфасовки по 25 кг (торба по 25 кг). От дългогодишната ни практика сме установили, че количеството от 25 кг. е достатъчно за третиране на два вертикални заземителя с дължина от 1.5 м или за 6-7 м заземителна шина или проводник, разположени хоризонтално в траншей.
Добави файлове
Производител

Подобрител за заземяване