1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
​​​​​​​Функцията на сместа /подобрителя за заземяване/ е да поддържа специфичното съпротивление много ниско, там където почвата е с повишено специфично съпротивление, за да бъде осигурена оптималната ефикасност на заземителната инстал.ация.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОДОБРИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Чрез дългогодишия си опит, екипът на „Диком“ ООД е установил, че за изграждането на надеждна заземителна уредба от базово значение е типът на почвата, където тя се изгражда. Поради нееднородността на почвата в различните геоложки райони на България /почви с ниска проводимост като песъчливи почви, каменисти терени, скална маса и др./ за постигане на необходимото земно съпротивление е потребно да се използва подобрител за заземяване /смес за понижаване съпротивлението на заземителна инсталация/.

КАК СЕ ПРИЛАГА ПОДОБРИТЕЛЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

 „Диком“ ООД предлага подобрител за заземяване в разфасовки по 25 кг (торба по 25 кг). От дългогодишната ни практика сме установили, че количеството от 25 кг. е достатъчно за третиране на два вертикални заземителя с дължина от 1.5м или за 6-7 м за заземителна шина или проводник, разположени хоризонтално в траншей.
Добави файлове
Производител

Подобрител за заземяване