1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Токоотводите са част от външната мълниезащита, свързващото звено между мълниеприемника и заземителната система. Неговата задача е отвеждане на електрическия разряд на мълнията под земната повърхност. Минималното допустимо сечение е 50 мм2. 
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Тoкоотвода трябва да се прокарва по възможно най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания или усуквания, като минималното количество токоотводи трябва да е равно на две. Във всички случаи обаче количеството на токоотводите трябва да е четно число. По принцип токоотвода e изолиран или неизолиран /гол/  проводник със сечение 8mm.
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Изолиран проводник се използва за изграждане на скрити вертикални токоотводи по фасадите на сградите под мазилка,топлоизолация, хидроизолация и облицовки.

Неизолиран проводиник се използва за изграждане на външни вертикални токоотводи и мълниеприемни мрежи по билото /покривната част/ на сградите.


2
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
3
Текст
При конвенционална мълниезащита, вертикалните токоотводи трябва да са разположени на максимално разстояние не повече от 20 м. един от друг и винаги трябва да са четен брой. При активна мълниезащита /мълниезащита с изпреварващо действие/ е задължително вертикалните токоотводи да са два. Изключение от това правило се допуска само, когато проекцията на хоризонталния токоотвод е 1/3 от вертикалния!
Добави файлове
Производител

Токоотводи