1
Текст
В една електрическа инсталация консуматори като електронно оборудване, домакински уреди и др. са изложени на рискове от пренапрежение в електрозахранващата мрежа. Пренапреженията се пораждат по два начина, най-често са породени от атмосферен характер - възникват при директно попадение на мълния върху даден обект или в близост до разпределителната мрежа. Тези пикови пренапрежения могат да проникнат в сградата през всички видове тоководещи връзки и да причинят огромни щети. Дори когато не става въпрос за директно попадение върху разпределителната мрежа, има опасност от разпространение на пренапрежението през земята и защитния контур до консуматорите.
Надеждна защита oт пренапрежение е т.нар. устройство за защита от пренапрежение /аресторните защити (SPD устройства). Те се инсталират на входа на електрическото табло и отвеждат вълната на пренапрежение към земя, като по този начин се избягват повреди на електрическото и електронното оборудване.
​​​​​​​

Добави файлове
2
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
3
Текст
Диком ООД предлага богата гама устройства за защита от пренапрежение /аресторни защити/, чрез които да бъде осигурена комплексна защита на електрическа инсталация и на електрическото и електронното оборудване. Oсновен принцип, който следваме, когато избираме кои продукти да бъдат включени в нашите продуктови каталози, е не само да отговарят на текущите стандарти за безопасност, но и предоставят допълнителна стойност за нашите клиенти!

Аресторни защити ТИП 1+2 - SPD class I+II

Аресторната защита /защита от пренапрежение/ ТИП 1+2 е известна също и като комбинирана защита. Чрез нея електрическите мрежи биват предпазвани от попадения на мълнии и от вторични въздействия на мълнии.
Максимална защита: Устройството може да отведе ток от мълния с вълна 12.5 kA (10/350 μs). Също така осигурява защита от комутационни пренапрежения, възникващи следствие на превключвания под товар в електрическата мрежа, със способност за отвеждане на ток с вълна 8/20 μs.

Аресторни защити ТИП 2 - SPD class II

Аресторната защита, /Защита от пренапрежение/ ТИП 2, е подходяща, когато имаме за цел да бъдат предпазени електрическите мрежи, както и електрическото и електронното оборудване от преходни или комутационни пренапрежения. Капацитет: отвежда ток с вълна 8/20 μs.

Аресторни защити ТИП 3 - SPD class III

Защита от пренапрежение ТИП 3 /или клас 3/ се използва за защита на устройства и системи на ниво крайна употреба. Това включва защита на различни електронни устройства като компютри, телевизори, мобилни телефони и др., както и други видове оборудване, което може да бъде свързано към електрическата мрежа. Тези аресторни защити имат по-малък капацитет от катодните отводители от тип 1 и тип 2, но те са последната линия на защита и отвеждане на минимално остатъчно напрежение. Тяхната роля е осигуряването на всеобхватна защитата на електронното оборудване от повреда, причинена от пренапрежения.
Добави файлове
4
Текст

ВЪНШНА ЗАЩИТА

Добави файлове
5
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Разпространението на пренапрежението при директно попадение на мълнията върху захранващата въздушна мрежа ниско напрежение, представляват огромен риск за повреди на електрическата система и свързаното с нея оборудване, тъй като удара на мълния генерира високите напрежения.

.
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Разпространение на пренапрежението през земята и защитния контур при индиректно попадение на мълния /в съседство с инсталацията/ може да доведе до потенциална опасност за инсталацията и свързаното с нея оборудване, поради възможността за генериране на високи напрежения.

Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Разпространение на пренапрежението през земята и защитния контур при попадение на мълния върху гръмоотвод в съседство с инсталация. Важно е да се вземе под внимание, че не само самата инсталация, но и инфраструктурата в близост, могат да бъдат засегнати от мълниеносното събитие.
6
Текст
Ефективното функциониране на защитата от пренапрежение (аресторна защита /SPD/) е пряко свързана с качествено изградената заземителна инсталация. В случай на пълна загуба или липса на заземяване, защитата от пренапрежение губи всякаква ефективност. Показател за ефективно заземяване е земно съпротивление, което отговаря на референтните стойности – под 10 ома.
Ето защо е много важно заземителните инсталации да се проверяват и поддържат в норми, за да осигурят ефективното функциониране на устройствата срещу пренапрежения, чрез които да се гарантира защита на електронното оборудване!​​​​​​​
Добави файлове
7
Текст

ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА- СВЪРЗВАНЕ НА АРЕСТОРНА ЗАЩИТА

Защитно устройство за защита от пренапрежение (аресторна защита) предназначено да отвежда енергията, възникнала от пренапрежение, сравнено по мощност с това от непряко попадение/ вторично въздействие/ на мълнии или комутационно пренапрежение. Аресторните защити /Устройствата за защита от пренапрежение/ се инсталират в основните електрически табла. Процесът по свързване на аресторна защита е изключително лесен и бърз.
Добави файлове
8
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Производител

Защита от пренапрежение - аресторна защита