Референции

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Настоящата референция се издава на фирма „Диком" ООД, с управител инж. Иво Иванов, в качеството на изпълнител във връзка с изграждане на млниезащитни системи на обекти, находящи се на територията на Летище Русе.

Екип на изпълнителя инсталира млниезащитни системи на обекти:
- Аерогара;
​​​​​​​ -РВД-Кула, ГСМ и Трансформатор.


Георги Налбатанов - Управител на ЕЪРПОРТ РУСЕ ООД
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

​​​​​​​"Брамас 96" АД - най-големият екарисаж на Балканския полуостров издава настоящата референция на ДИКОМ ООД, гр. Варна за предоставените услуги във връзка с изграждане на млниезащитна система на сградния фонд и фотоволтаична централа на екарисажа, находящ се в гр. Шумен.
По време на работния процес се уверихме в професионализма на ''ДИКОМ'' ООД и ги препоръчваме като специалисти, на който можете да се доверите за защитата и на Вашите обекти!

Кадир Мустафа - Прокурист на "Брамас 96" АД
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Ръководството на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) - филиал Варна издава настоящата референция на фирма „Диком" ООД за работата им като изпълнители по изграждане на мълниезащитна система на сграден фонд на филиала във Варна.

По време на монтажните дейности, екипът на „Диком" ООД демонстрира опитност и компетентност. Процесите бяха добре синхронизирани и стриктно изпълнени.Иван Иванов - Директор на Национален институт по метеорология и хидрология - филиал Варна


2
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
"С настоящата референция желаем да изразим удовлетворението си от работата на фирма „Диком“ ООД във връзка с изграждане на активна мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA S3 ΔТ=60 µs. Системата е инсталирана на сграда, в която се помещава централният офис на компанията ни и разположените на покривното ѝ пространство автономни електрически централи с мощност 140 kW, за производство на електрическа енергия за собствени нужди."
Владислав Върбанов:  Управител на „Телепол“ ЕООД
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
"ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК АД издава настоящата референция на ДИКОМ ООД в уверение на това, че компанията изгради с високо качество и прецизност мълниезащитни инсталации на следните сгради, находящи се на територията на  парка:
- Сграда „Д-р Колор“;
- Сграда „Столова“;
- Сграда „Бивш пивоварен завод“;
- Сграда „Винпром“."​​​​​​​Пламен Михов - Изпълнителен директор
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
"Издаваме настоящата референция в израз на удовлетворение от съвместната ни работа с фирма „Диком“ ООД, гр. Варна, с ЕИК 148033032, която изгради и въведе в експлоатация мълниезащитна система на фирмен обект: Складова база, работилница и сервиз за ОВК в УПИ IV - 3021, кв. 13, м-ст „Узун Давлам“, ж.к. „Владислав Варненчик“."

​​​​​​​​​​​​​​Димитър Дамаскинов-Управител на „Деймос Корект“ ООД
3
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
„Областна администрация Монтана издава настоящата референция на фирма „Диком“ ООД, в уверение на това, че изпълни с високо качество възложения ѝ проект за цялостно изграждане на мълниезащитна инсталация на Представителна вила на Областна администрация Монтана.
При извършване на монтажните дейности бяха спазени регламентите на действащите нормативни уредби и правила за безопасност при работа.“


Росен  Белчев - Областен управител на Област Монтана
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
"Настоящата референция се издава на ‘‘ ДИКОМ‘‘ ООД, гр. Варна в уверениe на това, че дружеството изпълни като Главен изпълнител на обект: Проектиране и изграждане на Мълниезащитна инсталация на ОУ ,,СВ Климент Охридски‘‘ с. Изворско, общ. Аксаково съгласно договор от 2011 г.
Бяха изпозвани качествени материали притежаващи необходимите сертификати. Удовлетворени сме, че ‘‘Диком‘‘ ООД, гр. Варна изпълни този отговорен и обект в кратки срокове и с много добро качество."
​​​​​​​Галина Кулева - Директор на ОУ "Св. Климент Охридски"
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
"Настоящата референция се издава от фирма  ‘‘Поддържане чистотата на морските води‘‘ АД в уверение на това, че фирма  ‘‘Диком ООД‘‘ с управител инж. Иво Иванов е извършила доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация  на обект: ЮПЗ Терминал за базови масла.
Фирма ‘‘Диком ООД‘‘ разполага със съвременни средства с високи технико-експлоатационни качества..."


Антон Манолов - Управител на "Поддържане чистотата на морските води" АД
4
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
"Настоящата референция се издава от фирма  ‘‘ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ‘‘ ООД в уверение на това, че фирма  ‘‘Диком ООД‘‘ с управител инж. Иво Иванов е извършила доставка и изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба на обект: Участък пожарна безопасност и защита на населението - гр. Бяла.
Всички вложени материали, крепежни елементи, мълниеприемник и детайли са обезпечени със сертификат съгласно европейските нормативни уредби."

​​​​​​
Павел Христов - Управител на ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
„Стева 2 ЕООД издава настоящата референция на „Диком“ООД с ЕИК 148033032 в уверение на това, че изградиха мълниезащитна и заземителна уредба на обекти:
  • Складова база с офиси, находяща се в землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,
  • Жилищна сграда с търговски комплекс и подземен гараж, находяща се в гр. Свети Влас, общ. Несебър.
Препоръчваме дружеството на всеки потенциален клиент и възложител."
Енчо Бояджиев - Управител на "Стева 2" ЕООД
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

​​​​​​​''Диком ООД извърши в срок, с високо качество и отговорност възложените от нас дейности свързани с мълниезащитната инсталация на обектите ни в гр. Генерал Тошево, по проект „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“...

Коректното, компетентното и професионално обслужване от страна на „Диком“ ООД я прави предпочитан партньор и изпълнител."


М. Паскалева - Управител на "Кристал Глас" ООД - гр. Добрич