СЕРТИФИКАТИ

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Система за управление на качеството - ISO 9001: 2015


Диком ООД е компания, сертифицирана по ISO 9001 : 2015 - интернационален стандарт с фокус върху удовлетвореността на клиентите и управлението на работните процеси в организацията. 
​​​​​​​
Сертификатът валидира, че ДИКОМ ООД, изпълнява с високо качество и професионализъм дейностите: Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на мълниезащитни и заземителни инсталации на жилищни, обществени и промишлени сгради, външни съоръжения, открити пространства, фотоволтаични електрически централи и други; Производство на компоненти за мълниезащита; Внос, съхранение и дистрибуция на елементи за мълниезащита;  Обучителни дейности в сферата на мълниезащитата.
Добави файлове
2
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:


Oбучение в централата на AIDITEC SYSTEMS S.L. в Испания - СЕРТИФИКАТ

Инженерния състав на ДИКОМ ООД премина обучение в централата на AIDITEC, с което утвърди знанията си в сферата на мълниезащитата, с фокус върху:

- Външна мълниезащита
- Вътрешна мълниезащита
- Мълниезащита на фотоволтаични електрически централи
- Стандарти в сферата на мълниезащитата.

С утвърдените знания и в качеството ни на ексклузивни представители на AIDITEC SYSTEMS за страната, имаме възможността да предоставим на нашите клиенти качествени обучения в сферата на мълниезащитата и допълнителни знания за всички електропроектанти, електроинженери и инсталатори на системи за мълниезащита.
Добави файлове
3
Галерия + Текст
Минимални размери
570x350
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

Членство в Камарата на строителите в България (КСБ).

ДИКОМ ООД е член на Камарата на строителите в България (КСБ). Членството подчертава нашия ангажимент към предоставяне на услуги с най-високо качество, обезпечаващи изискванията на всички национални и европейски стандарти, регламентиращи нашата дейност. 
Нашата цел е да продължим да растем през следващите години, за да гарантираме безопасността на хората, оборудването, инсталациите и инфраструктурата.
Добави файлове