Софтуер за избор на защита от пренапрежение - Аресторни защити

1
Текст

ПОМОЩНИК ЗА ИЗБОРА НА ВЪТРЕШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА - БЕЗПЛАТЕН СОФТУЕР ЗА ИЗБОР НА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ


Създадената програма е опростен и автоматизиран метод за избор на защита срещу пренапрежение. Целта ѝ е процесът по избор на защита от пренапрежение да бъде по-достъпен за всички, за които представлява интерес. Ако е необходимо по-прецизно изчисление или следва да се осигури защита на по-сложни конструкции, моля свържете се с нас!
Добави файлове
2
Текст
Фундаментално, мълнията може да ни повлияе по два начина - чрез директен удар или чрез генериране на пренапрежение /вторично въздействие/. Поради това, пълната мълниезащита се състои от две системи - външна система срещу преки попадения на мълнии и отделна, вътрешна, за защита от ефектите, причинени от пренапрежения.
Стандартът 61643-11 определя, че има 3 вида защитни устройства срещу пренапрежение: тип 1, тип 2 и тип 3, диференцирани според капацитета им за поглъщане на енергия, скоростта на реакция и произхода на пренапрежението.
Добави файлове
3
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
4
Текст
Ръководството за техническо приложение на ITC-BT 23 дефинира в кои ситуации използването на защитни устройства срещу преходни пренапрежения е задължително, независимо от енергийната система. Тези случаи са:
​​​​​​​
► Риск от повреда, засягаща обществените услуги (компютърни центрове, телекомуникационни системи...).
► Риск от повреда, засягаща селскостопански или промишлени дейности с непрекъснат цикъл.
► Риск от повреда, засягаща жизнения цикъл на животните (животновъдни ферми, рибни стопанства и др...).
► Риск от инцидент, засягащ инсталациите и оборудването на местата за обществено ползване, които имат неавтономни системи за сигурност.

За да знаем какъв тип устройство за защита против пренапрежение ни е необходимо според нормативната уредба, за всеки конкретен случай следва да се вземе предвид дали има мълниеприемници, каква е плътността на мълнии в дадения район и мястото на монтаж на мълниеприемника с изпреварващо действие.
Добави файлове
5
Галерия
Избор на защитита от пренапрежение - Софтуер
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове