Софтуер - проектиране на мълниезащита

1
Текст

Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащитни инсталации /оценка на риска от поражение на мълния/ - AIDITEC SYSTEMS

Наредбите UNE 21186, NFC 17102 и NP 4426, регулиращи мълниезащитната дейност съдържат метод за оценка на риска от попадение на мълния. 
Диком ООД, Ви представя опростена и автоматизирана версия за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии /индекс на риска от поражение от мълнии за всякакви видове сгради. Програмата е разработена и осигурена от испанския производители на технологични решения в областта на мълниезащитата - АIDITEC SYSTEMS и е предоставена за безплатна употреба, за да могат специалистите да постигат с лекота максимална ефективност на мълниезащитните системи при проектирането и изграждането.
​​​​​​​
При необходимост от експертно мнение и съвети за по-нестандартни проекти /по-сложни конструкции, обекти с разчупен архитектурен дизайн и др/, можете да се обърнете и към екипа на „Диком“ ООД - консултациите са напълно безплатни!

Програмата е базирана на методологията, установена в международния стандарт EN 62305-2: “Мълниезащита – Част 2. Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.​​​​​​​
Добави файлове
2
Текст

Горепосочените разпоредби включват 3 параметъра за изчисляване на рисковия индекс /оценка на риска за поражение от мълнии/:

 
Броят на опасните събития за година.
► Вероятността за възникване на поражения върху обследвания обект.
► Загубите, в следствие на възникнали поражения.

1. Опасните събития се обособяват в 4 вида, в зависимост от това как достигат до структурата/обекта:
► Попаднали върху обекта
► Попаднали в близост до обекта.
► Попаднали върху електропроводите, засягайки обекта.
► Попаднали в близост до електропроводите, засягайки обекта.


2. Вероятността от възникване на вреда в следствие на опасно събитие е разделена на три параметъра:
► Наранявания на хора и животни.
► Разрушение на структурата/обекта.
► Повреда на електрически и електронни системи.


3. Загубите могат да се класифицират като 4 типа:

► Загуби на човешки животи.
► Загуби свързани с невъзможност за прeдoставяне на дадена услуга.
► Загуби на културно наследство.
► Икономически загуби.


Мълниезащита е необходима, когато изчисленият риск надвишава допустимия риск, включен в разпоредбите.

Стандартът, на който следва да отговоря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на междурароден стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”​​​​​​​
Добави файлове
4
Галерия + Текст
Оценка на риска от поражение на мълнии
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове