Видове мълнии

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

ВИДОВЕ МЪЛНИИ


Мълнията е гигантски електрически разряд  в атмосферата проявяващ се обикновено с ярка светлина - светкавица и гръм. Електрическият характер на мълнията е разкрита в изследванията на американския физик Бенджамин Франклин, идеята за който се извършва от опита на извличане на електричество от буреносен облак. Мълнията най-често се образува в купесто-дъждовни облаци, а понякога се формира в слоесто-дъждовни облаци както и при вулканични изригвания, торнадо и пясъчни бури.
Всяка секунда около 50 мълния ударят земната повърхност. Всяка година повече от 3 милиона души по света загиват от удар на мълния.

Учените класифицират мълниите в три вида:
1. Линейна – един основен канал, от който излизат множество клонове
2. Без основен канал - няма основен канал и линии – клонове (разклонения)
3. Кълбовидна - най-опасният вид мълния

Кълбовидната мълния е огнена жълто-червена топка, която е с концентрация на горещ газ. Цветът може да бъде от бял до жълто и зелено. Може да променя формата си, като по този начин прониква дори в тесни отвори на къщата. Обикновено експлодира с характерен взрив. Има невидими кълбовидни мълнии и черни огнени топки. Свидетели твърдят, че черната кълбовидна мълния се състои от множество нишки, вплетени в една топка.

Токът на мълнията е проводим особено много от някои елементи (обекти) - вода, земя, метал. По тази причина не се препоръчва да бъдете по време на гръмотевична буря в близост до тези проводници. Мълнията може да убие човек или животно и да нанесе огромни имуществени щети и поражения на електронни системи. Тя  има много силен електрически разряд с напрежение до сто милиона волта и ток от стотици хиляди ампера! Всички знаем, че с електричеството е необходимо да бъдем много внимателни, тъй като това е опасно за човешкия живот и здраве.
​​​​​​​
В тази статия ще разгледаме някои от основните и често срещани линейни мълнии, които са характерни за България.
Добави файлове
2
Текст
Облак-земя (CG - Cloud-to-Ground Lightning) - Отрицателна


Едина от най-честите и опасни за хората мълнии е мълнията между облак и земя, предизвикана от движещ се надолу, отрицателно зареден стъпаловиден лидер. Съкратено "- CG". Отрицателните CG са по-чести от положителните CG. По-голямата част от мълниите, които можете да видите, удряйки земята при буря, са отрицателни "облак-земя". Отрицателните мълнии облак- земя могат да бъдат идентифицирани визуално и на фотографии чрез отличителното им разклоняване надолу (освен частта от канала, която е много близо до земята, където лидерите нагоре могат да бъдат разклонени нагоре).
Отрицателните CG обикновено се състоят от множество "обратни удари", които са допълнителни импулси на ток, които осветяват канала отново и отново. Първият връщащ ход на отрицателен CG обикновено е единственият разклонен - ​​клоните обикновено не се осветяват отново при последващи удари на връщане
Добави файлове
Облак-земя (CG - Cloud-to-Ground Lightning) - Положителна


​​​​​​​Положително заредената мълния между облака и земята е инициирана от движещ се надолу положително зареден лидер. Съкратено "+ CG". Положителните CG са по-рядко срещани от отрицателните. Положителните удари на мълния от облак към земя могат да бъдат идентифицирани визуално и на фотографии поради тяхната отличителна липса на разклонения (положителните CG понякога имат разклонения на по-голяма надморска височина, но рядко близо до земята).
Положителните CG обикновено се състоят само от един „обратен удар”, който обикновено е много ярък и интензивен в сравнение с отрицателната мълния по време на буря. Гръмотевицата от положителна CG обикновено е много силна и много пъти звучи като поредица от дълбоки звукови тътени с ниска честот
а.
Добави файлове
Земя-облак (GC - Ground-to-Cloud lightning)

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Мълнията "земя-облак" (понякога наричана "възходяща мълния") е със заряд между земята и облака, иницииран от стъпаловиден лидер, движещ се нагоре, произхождащ от някакъв обект на земята. Мълниите „земя-облак” са често срещани при високи кули и небостъргачи. GC мълнията може да бъде или положителна, или отрицателна. Мълния, която има разклонения нагоре, е ясна индикация за мълния „земя-облак”, въпреки че някои мълнии, които се движат нагоре, са без разклонения към облака.
Добави файлове
3
Текст
Мълния в един облак (IC - intra-cloud lightning) – Вътрешна мълния

​​​​​​​​​​​​​​Най-често срещаният тип мълния с изхвърляне на разряд в един бурен облак, „скачайки” между различно заредени участъци в облака. Вътрешната мълния понякога се нарича (sheet lightning), защото осветява небето с "лист" светлина (обикновено две хоризонтални разклонения в облака със свързващо ги едно или повече разклонения вертикално). Всички или част от действителния канал може да са затъмнени в облака и могат или не да бъдат видими за наблюдение от земята. Да не се бърка с мълния облак-облак (CC). Този вид мълния е опасна предимно за самолети и обекти намиращи се на планински върхове с голяма височина, през които преминава облака.


​​​​​​​Облак-облак (CC - between two clouds) - Мълния между 2 облака
​​​​​​​
Изключително рядък вид мълния между два или повече напълно отделени буреносни облаци. Не трябва да се бърка с обикновената мълния в един облак.

Добави файлове
Облак-въздух (CA - Cloud-to-Air Lightning) – Мълния между облак и въздух

Мълнията от вида облак-въздух може да носи както положителен (CA+), така и отрицателен (CA–) електрически заряд. Мълнията с положителен заряд се образува от върха на облака, където се натрупва положителния заряд. Мълнията с отрицателен заряд се образува от ниската част на облака, където се натрупва отрицателен заряд. Този вид мълния „скача” от облак в чист въздух. Технически казано, всички удари на мълния от вида облак-земя съдържат компоненти "облак-въздух" в многото клонове, които се простират далеч от главния канал и завършват рязко в средата на въздуха. Наблюдава се като дълъг, ярък светкавичен канал изскачащ отстрани на облака и завършващ в чистия въздух около бурята.

Хоризонтална мълния – Пълзяща
​​​​​​​
Хоризонталната мълния е разновидност на вътрешната мълния - мълнията в един облак (IC). Дължината ѝ е по-голяма и стъпаловидните лидери се разклоняват още в началото. Тя трае по-дълго от обикновената мълния поради по-голямата дължина и изхвърлянето на разряда. Добави файлове
Топлинна мълния


Т​​​​​​​оплинната мълния се образува в топлите летни вечери и е своеобразно отражение на обикновената мълния. Известна е като „мълчалива мълния” - silent lightning, което е погрешно название, използвано за слабите светкавици на хоризонта или други облаци от отдалечени гръмотевични бури, които не изглежда да имат придружаващи звуци на гръмотевици.
​​​​​​​
Действителният феномен, обикновено наричан топлинна мълния, е просто мълния от вида облак-земя, която се заражда много далече, с гръм, който се разсейва, преди да достигне до наблюдателя. През нощта е възможно да се видят светкавици от много далечни разстояния до 160 километра, но звукът не се носи толкова далеч. В някои райони този вид мълния често се вижда над водата през нощта, останките от бури, които са се образували през деня по протежение на морски бриз, който идва от противоположния бряг.
Топлинната мълния не трябва да се бърка с електрическата светлина, която всъщност се генерира при мезосферни височини над гръмотевични системи (и също така се вижда в изключително големи диапазони) - явление, известно като "спрайт".
Добави файлове
4
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
5
Текст
Добави файлове