Елементи за мълниезащита на фотоволтаична електрическа централа

1
Текст
Все по-достъпната възможност за производство на електроенергия от неизчерпаеми източници е едно от най-позитивните събития, на фона на няколкото отминали години, през които срещнахме множество трудности, свързани с енергийния и суровинния сектори. Инсталирането на фотоволтаична система за собствени нужди се прие като „свеж въздух“ за огромен брой малки стопанства, административни сгради, манастири и други обекти, които нямат достатъчен бюджет, за да се справят с ежедневния натиск от покачването на цените на електрическата енергия. Също така възможността за бърза и сигурна възвращаемост, свързана с продажбата на електроенергия, промени стандартното съсредоточаване на инвестиции в големите индустриални зони, което повлия позитивно на много малки населени места, даващо им възможност да печелят от активи, които до този момент не са били достатъчно перспективни.
​​​​​​​
Обикновено една фотоволтаична система има дългогодишен експлоатационен живот над 25 години. Това налага наред с процеса по инсталиране, да бъдат подсигурени правилната експлоатация, поддръжка и защита. В сферата на мълниезащитата се предлагат все по-персонализирани решения за този вид инвестиции.
​​​​​​​
​​​Какви елементи съставят мълниезащитата, която е предназначена да предпазва фотоволтаични централи и фотоволтаични полета?
Добави файлове
2
Текст

► Първият елемент, на който ще се спрем са качествените мълниеприемници!

Добави файлове
3
Галерия + Текст
​​​​​​​Най-доброто, което можем да направим, след като искаме да имаме фотоволтаична система, която да експлоатираме дългосрочно, е да ѝ осигурим и дългосрочна защита.
​​​​

​​​​Най-лесният, бърз и бюджетен метод за осигуряване на мълниезащита на обекти с толкова голяма разгърната площ е чрез т.нар. активна мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие.
Един активен мълниеприемник може да осигури оптимален защитен радиус от 80 м., т.е. само с един мълниеприемник може да бъде защитена фотоволтаична централа до 1 MW. Разбира се, ефективността не е само резултат от техническите характеристики, но и от качествените. Разнообразието от мълниеприемници, които се предлагат на пазара е толкова голямо, но дори и да не си специалист, „с просто око“ можеш да разпознаеш един качествен продукт от този с недоказано качество.


Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
​​​​Допълнителна информация като производител, гаранция, разпространение в световен мащаб, тестове и сертифициране, възможност за проверка изправността му и контрол са все неща, които могат да отсеят един продукт, който си заслужава, пред останалите.

​​​​​​​Сферата на мълниезащитата определено изисква продукти, които да отговарят на стандарти за качество - в противен случай, дори цената им да е била примамваща, не си заслужава и малкото, което сме вложили, след като не се осигурява надеждна защита чрез тях.
​​​​
​​​​​​​Именно, поради това, че качеството на елементите, с които работим е изключително важно за нас, предлагаме само
мълниеприемници с изпреварващо действие на АIDITEC SYSTEMS - продукти с  европейски произход и качество, които биват обект на непрестанен мониторинг и контрол. Техните характеристики значително надвишават минимално определеното в стандартите, за да им бъде осигурена дългогодишна ефективност!
Добави файлове
4
Текст

Други елементи, които също имат ключово значение за ефективността на една мълниезащитна система са мачтите и укрепващи елементи!

Добави файлове
5
Галерия + Текст
Обикновено, фотоволтаичните полета са зони, целогодишно изложени на по-интензивни атмосферни явления (като вятър например) и това налага да се обръща още по-голямо внимание на устойчивостта, която укрепването осигурява на цялата система. Добро решение при мълниезащита на фотоволтаични полета е да се инсталират мачти с височина между 6 и 9 метра, за да бъде осигурен достатъчно голям ефективен мълниезащитен радиус.

​​​​​​​*От наредбите за дейността знаем, че мълниеприемникът следва да бъде разположен на минимум два метра над най-високата точка от защитаемия обект, за да функционира ефективно.
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове

Отделяме особено внимание на стандартите, по които се произвеждат укрепващите ни елементи, защото би било жалко ефективността на един висококачествен мълниеприемник да бъде компрометирана, поради допуснати компромиси в качеството на останалите компоненти и това да застраши инвестиция за десетки или стотици хиляди, а в някои случаи и милиони левове, лишавайки инвеститорите от планираната възвращаемост!
ДИКОМ ООД произвежда мачти и укрепващо оборудване, което е в съответствие с наредбите за дейността. Производството ни е организирано така,  че да отговаряме в най-голяма степен на различните клиентски потребности. За мълниезащитата на фотоволтаичните централи изработваме мълниезащитни мачти и пилони с височина от 2 до 10 метра, с характеристики, които да осигуряват дълъг експлоатационен живот.

Добави файлове
6
Текст

► Заземителна инсталация на фотоволтаична електрическа централа!


Съществуват няколко предпоставки, които излагат фотоволтаичните електрически централи на по-голям риск от разрушения, породени от директни попадения на мълнии и преходни пренапрежения. Голямата разгърната площ; връзките на съоръжението към електрическата мрежа и възможността за възникване на пренапрежение в нея; множеството проводници, разположени на по-дълги разстояния, са все обстоятелства, които следва да бъдат взети под внимание, когато се цели постигането на ефективност при осигуряването на мълниезащитата на ФЕЦ. 

Достигайки земната повърхност, всяка мълния генерира т.н. „фуния“, която поражда потенциални разлики.

Колкото по-висока е стойността на специфичното съпротивление на почвата, толкова по-високи са напреженията, които се индуцират. В следствие на което, ако електрически, коаксиален кабел, кабел за данни и т.н., преминава между две криви с различен потенциал, то тогава ще се индуцира токов импулс върху съответния кабел, което би могло да доведе до разрушения на съоръженията, свързани към съответния кабел.

За да се избегне рискът и огромните щети по оборудването, които ще възникнат при появата на потенциални разлики между отделните заземителни инсталации /например между заземителите на мълниезащитна система и заземяването на фотоволтаична електрическа централа/ е препоръчително тяхното свързване в общ заземителен контур.
Добави файлове
7
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

Искров разрядник (SPARK GAP) за свързване на заземителни инсталации!


Искровият разрядник /SPARK GAP/ е подходящ за осъществяване на електрически връзки с цел изравняване на потенциалите на корпусите на електрическо оборудване и други проводящи части. В нормално състояние той поддържа заземените връзки изолирани /галванично разделени/, като същевременно значително намалява корозионните процеси.

Когато възникне потенциално увеличение /събитие/, затвореният искров разрядник свързва отделните заземителни инсталации и по този начин предотвратява повредите в инсталацията, възникнали от пренапрежение.


Защитните и разединителни искрови разрядници /SPARK GAP/, могат да бъдат инсталирани на шина /плоски проводници/ с размери до 40 мм2 и кръгли проводници до Ф 15 мм. Отлично решение е за мълниезащита и галваничното ѝ разделяне със съоръжения като антени, соларни панели и други обекти и съоръжения, които са инсталирани на покрива дадената сграда.
Добави файлове
8
Текст

Основно място при осигуряване на една безкомпромисна експлоатация на фотоволтаичните системи имат и аресторните защити /SPD!

Добави файлове
9
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
 


​​​​​​​Функцията на защитните устройства против пренапрежения е да предпазват системата от пренапрежения и токови удари, породени от вторичното въздействие от попадението на мълнии. Независимо дали се касае за система, обслужваща личната консумация или голямо фотоволтаично поле, произвеждащо електроенергия, предназначена за продажба, аресторните защити са тези елементи, които да подсигурят функционалността на фотоволтаичната система. Комбинацията от защита  - от една страна срещу разрушения породени от директно попадение на мълния, а от друга - от повреди, породени от вторичното въздействие на мълнии, е най-добрият подход, който може да осигури качествена защита.
Добави файлове
10
Текст
Не на последно място е и самият процес по инсталиране на мълниезащитата. С повече от 15 години опит, можем да кажем, че казусите, които срещаме са безброй и всеки един проект изисква индивидуален подход.

Всяка една мълниезащита е СИСТЕМА, ефективността на която зависи от всеки един от съставните ѝ компоненти!
Добави файлове