Защо ни е необходима мълниезащита?

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Мълнията е един от най-мощните и разрушителни феномени на природата. От древни времена се разглежда като неизбежена и непреодолима природна сила с разрушително действие, от което никой не би могъл да бъде спасен. Светът за пръви път научава за произхода на мълния и как би могло да се намали нейното действие  през 1753 г. благодарение на опита, както и разработването на Франклиновия гръмоотвод. Следващите идеи през годините, свързани с подобряването на системите за мълниезащитата на сгради и съоръжения, положиха основите на една нова ера за ефективно изграждане на мълниезащитни инсталации. Нарастващото търсене и използването на модерни технологии води до факта, че външната среда е станала изключително чувствителна към различни видове повреди, косвени ефекти и поражения предизвикани от мълнии.
​​​​​​​
  Излъчванията от мълнии съдържат голямо количество електроенергия и са измерени от няколко хиляди ампера до над 200 000 ампера. Въпреки че излъчването на мълниите е с много кратка продължителност, това е напълно достатъчно да причини повреди и унищожаване. Ефектите от мълнията са очевидни и веднага се виждат - повредени сгради, разцепени дървета, наранявания и дори смърт. Вторичните ефекти на мълнията предизвикани от краткотрайни пикове на високо напрежение, наречени преходни пренапрежения, могат да причинят еднакво катастрофални, макар и по-малко визуално очевидни щети на електронните системи в сградата.

Защо защитата от мълнии е толкова важна?

Добави файлове
2
Текст
Мълниезащита на сгради и външни съоръжения (Външна мълниезащита)

Има много начини, по които ударите от мълния могат да причинят повреда или нараняване. Директните попадения на мълнии (или дори електрическите заряди, дължащи се на близко попадение на мълния) могат да причинят пожари, експлозии, химически реакции или механично разрушаване в сградата или около нея.
Функцията на външната система за мълниезащита е да отвежда удара на мълнията по безопасен и контролиран начин в земята чрез заземителната уредба. Без такава система структурата на сградата, електронните системи и хората работещи около или вътре в нея, са изложени на риск.
Зачестяват случаите на ударени от мълния хора в открити пространства в близост до сгради без мълниезащита или с нарушена такава. Спортните площадки, детските градини, околоблокови простраства с катерушки, училищни дворове, басейните, голф игрищата и дори плажовете вече са потенциално опасни при липсата на мълниезащита в над 80% от сградите (проблемът е отразен в статията Защитени ли са сградите в България срещу мълнии”).
Добави файлове

Защита на електронни системи (Вътрешна мълниезащита)​​​​​​​Вторичните въздействия на мълнии - пренапрежения, генерирани от мълния, могат да причинят наранявания или дори загуба на живот на хора (и животни) в непосредствена близост. Нарастващият темп на технологично развитие създаде сценария, при който все по-чувствителните към мълния електронни системи са от съществено значение за нашето общество.
Както заплахата от щети на жизненоважни електронни системи, така и сериозността на последствията от тези щети са по-реални от всякога.
Добави файлове
3
Текст
Повечето съвременни електронни системи са изложени на риск:
          Компютри
          Мрежи за предаване на данни
          Системи за управление на сгради
          PBX телефонни централи (вътрешнофирмени или учрежденски телефонни централи)
          Оборудване за видеонаблюдение
          Аларми за пожар и кражби
          Telecom
          Базови станции
          Непрекъсваеми източници на захранване (UPS)
          Програмируеми логически контролери (PLC)
          Софтуерни сензорни системи за промишлеността
Загубата на тези системи би нанесла сериозни щети на промишлени, търговски и правителствени организации. Напълно ясно е, че всички тези рискове трябва да бъдат разгледани и защитени, когато се проектира и разработва система за защита от мълнии.
Значително зачестиха случаите на поражения на производствени, промишлени и селскостопански обекти, които имат структурна мълниезащита но са понесли щети на незащитените електронни системи вътре в сградата. Просто казано, структурната система за защита от мълнии не може и няма да предпази електрическите системи в сградата от временни пренапрежения.
  Директно попадение на мълния в сграда или обект предизвиква пожар поради деформация на материалите - рязко и силно увеличение на тяхната температура. Ето защо, мълниезащитата на сгради и съоръжения е необходим елемент в оборудването на всеки граждански, административен или промишлен обект. Мълниезащитата е набор от технически мерки, за да се гарантира безопасността на инсталации, съоръжения, собственост и хора, пребиваващи в сградата. Зачестилата мълниеносна дейност не се отразява в международни доклади и изследвания като „изкуствен" проблем на който да се обръща внимание, а е въз основа на реални сателитни данни (в средата на деня, има повече от 40 хиляди гръмотевични бури на планетата). Има и друг аспект в съвременния свят и това е повреда или пълно унищожение на електронни устройства дължащо се на претоварване, причинено дори от отдалечен удар на мълния. И това, когато производствата, бизнесът, научните и изследователски институти, администрации и т.н. използват компютри и интернет се явява един много сериозен проблем.
Добави файлове
4
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
 Без определен път за достигане на земната повърхност, мълния може да използва всеки проводник, който се намира в къщата или сградата. Това може да включва телефона, кабела или електрическите линии, водопровода или газовите тръби или (в случай на сграда със стоманена рамка) самата конструкция. Електрическият рязряд обикновено ще последва един или повече от тези пътища към земята, понякога „скачайки” във въздуха чрез странична светкавица, за да достигне по-добър заземен проводник (Фиг. 1). В резултат на това мълнията представлява опасност за всяка къща, сграда и обект.

​​​​​​​
                                                                   Фиг. 1
Добави файлове
5
Текст

Какво правят мълниите?

►  Пожар
Пожарът може да започне навсякъде, където към откритите контакти са свързани електрически уреди или се доближават до запалими материали (дърво, хартия, газови тръби и т.н.) в сграда - включително структурна дървесина или изолация вътре в стените и покривите. Когато разрядът на мълнията преминава през електрическите кабели, често те прегряват или дори „изпарява” проводниците, създавайки опасност от пожар навсякъде по засегнатите вериги.
Страничен удар на мълния (това е „прескок” на мълнията от мястото, където е паднала до запалим материал, човек и т.н.). Страничните мълнии могат да „скачат” в помещенията, като евентуално да наранят всеки, който се окаже на пътя им. Те могат също да запалят материали в складове, бензиностанции, гаражи и др.
Не е необичайно "страничните удари на мълнии" да се появяват вътре в къщата или сградата, където цялата или част от разряда на мълнията ще „прескача” през помещението, за да достигне земята - например от електрическата инсталация до добре заземени водопроводни тръби. 

►  Повреда на строителни материали
Експлозивната ударна вълна, създадена от разряда на мълнията, може да разрушава части от стени дори и цели стени, да раздробява бетона и мазилката и да изпочупва прозорци, витрини, стъклени врати и др.

►  Повреда на уредите
Телевизори, видеорекордери, микровълнови печки, телефони, лампи и почти всичко включено в засегнатата верига може да се повреди непоправимо. Електронните устройства и компютрите са особено уязвими.
Проектирането и изграждането на мълниезащитна инсталация не възпрепятства удара на мълнията, а дава по-добър, по-безопасен път за отвеждане на огромния електрически разряд към земята. Въздушните терминали, кабелите и заземяващите пръти се обезопасяват, предотвратявайки пожар и повреда на повечето уреди.
Добави файлове
6
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

 Общо решение


Някои биха могли да твърдят, че рискът от директно попадение на мълния за даден обект е твърде нисък, за да оправдае вложените средства за изграждане на мълниезащитна инсталация. Има известна истина в това твърдение. Би било разумно при такова твърдение да се уверите, че застраховката на вашия обект покрива удари от мълнии и пренапрежения и всички устройства са описани и включени в застраховката. Застрахованата скъпа електроника може да бъде заменена, в края на краищата. Независимо от това, помислете за незаменимите неща, като например данните, записани на вашия компютър или сървър (работни файлове, проекти, видео, снимки и др.). Можете да смекчите този риск, като извършвате чести резервни копия на място и / или съхранявате данни на външен твърд диск, който можете да изключите, когато е необходимо.
Една надеждна и ефективна мълниезащитна инсталация трябва да обхваща както структурната защита от мълнии, така и защитата от преходни пренапрежения (електрически системи). Ето защо ние  от Диком ООД сме ориентирани към цялостен подход при проектирането и изграждането на мълниезащитната инсталация, за да осигурим пълна защита на вашите служители, структурата на вашата сграда и електронните системи в нея както и на откритите пространства около защитавания обект.

Автор: инж. Иво Иванов
Добави файлове