Мълниеприемници с изпреварващо действие -Критерии за проектиране и монтаж

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
​​​​​​​Мълниеприемникът с изпреварващо действие е най-ефективната технология, която Ви гарантира безопасност дори при най-силните бури. Активният мълниеприеник използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването той изпраща противоположния електрически заряд (възходящ лидер) предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето за изпреварване (ΔТ) е по-голямо,  толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям. Предлаганите от нас мълниеприемници с изпреварващо действие са подходящи, както за положителни, така и за отрицателни мълнии.  При попадение на мълния върху мълниеприемника протича ток в порядъка от 20кА-200кА, и напрежение милиони волта. Мълнията преминава по корпуса на мълниеприемната /активната/ глава, а не през вградения в него високоволтов, високочестотен трансформатор. На практика това гарантира на мълниеприемника с изпреварващо действие неограничена работоспособност във времето – над 35 години експлоатационен живот...

Предимства на мълниеприемниците с изпреварващо действие

Предимството на мълниеприемника с изпреварващо действие /Активна мълниезащита/ се изразява в значително по-голямата мълниезащитната зона. В сравнение с конвенционалната защита, мълниеприемникът с изпреварващо действие осигурява 5-6 пъти по-голям радиус на действие. Друго преимущество са разходите за материали и времето за изграждане. При сгради с разчупени архитектурни форми, сгради с голяма разгъната площ, спортни съоръжения, производствени предприятия, външни съоръжения, открити пространства и др. процеса на изграждане на една конвенционална (пасивна) мълниезащита е много по-енергоемък, тъй като е необходимо да бъдат вложени повече материали и монтажни дейности в сравнение с изграждането на една мълниезащита с активен мълниеприемник.  
Добави файлове
2
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

Проектиране и изграждане на мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие се извършва съгласно Европейските нормативни уредби NFC 17.102: 2011г. и UNE 21186: 2011г. Регламентираните стандарти изискват от  производителите на мълниеприемници  с изпреварващо действие да извършват сериозни тестове и изпитания, за да докажат ефективността и качеството на своите продукти.  Предлаганите от нас мълниеприемници с изпреварващо действие са преминали безкомпромисно всички регламентирани тестове в най-големите сертифицирани електротехнически лаборатории. За да се гарантира ефективна мълниезащита и оптимална работа на мълниеприемника с изпреварващо действие, трябва да се спазят следните критерии при проектирането и  монтажните дейности:
Добави файлове
3
Текст
 За да се определи нивото на мълниезащита, радиусът на действие (R) и времето за изпреварване на мълниеприемника (ΔT) е необходимо да се изготви оценка на риска от поражения на мълнии.  
 Мълниеприемникът с изпреварващо действие трябва да бъде здраво закрепен на върха на стоманен носещ прът /мълниеносна мачта/, така че да бъде поне 2 /два/ метра над всяка антена или елемент от конструкцията на предпазваната сграда. Затова трябва много прецизно да се вземат предвид  височините на съществуващите кули, антени и др.
 Носещият прът /мълниеносна мачта/ трябва да бъде здраво закрепен към конструкцията. Могат да бъдат използвани обтяжни въжета и други специализирани крепежни елементи, за да се подсигури стабилността на инсталирането и надеждна устойчивост във времето.  
 За всеки мълниеприемник е необходимо да има два токоотвода, съгласно действащата наредба NFC 17.102. Токоотводите трябва да бъдат спуснати по възможно най-краткия път, без излишни нагъвания и усуквания.  Разполагат се така, че да се избегне пресичане с електрозахранващи кабели и слаботокови сигнали. Когато е невъзможно да се избегне пресичане, линията трябва да се разположи с метална обвивка, обхващаща по 1 м от всяка пресечна страна.
 Връзката между токоотводите и заземителната уредба се осъществява със съединителна клема разположена в контролна кутия  на височина 1.0м – 1.5м от нивото на терена.
 С цел последващ контрол и поддръжка над контролната кутия на един от токоотводите се монтира брояч за мълнии, който да отчете всяко едно директно попадение на мълния върху защитавания обект.
 За да се гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, заземителната уредба трябва да е изградена на минимум 0.5 м от повърхността на почвата. Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да надвишава 10 ома. За да се гарантира еквипотенциалност на цялата заземителна система, всички заземителни уредби трябва да са свързани.
Добави файлове
4
Текст

Мълниеприемниците с изпреварващо действие /активните мълниеприемници/ са напълно автономни, не се нуждаят от захранван

Мълниезащитните инсталации с изпреварващо действие /Активна мълниезащита/ не се нуждае от захранване. Броячите на мълнии, които отчитат броя на падналите мълнии върху системата, също функционират на електромеханичен принцип и не се нуждаят от захранване. Единственият ангажимент по мълниезащитата, който собствениците имат е иницииране на проверки, чрез които да се замерват параметрите на системата, свързани с ефикасността ѝ.
Добави файлове
5
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
6
Текст
''Диком ООД'' предлага на Българския пазар най-добрите и качествени активни мълниеприемници с изпреварващо действие AIDITEC на испанския производител AIDITEC SYSTEMS. С предлаганите от нас мълниеприемници  се осигурява ефективна защитата от мълнии на хиляди обекта с най-различно предназначение (еднофамилни сгради, многофамилни жилищни блокове, търговски комплекси, училища, детски градини, сгради с обществено значение, спортни съоръжения, производствени предприятия, селскостопански и животновъдни обекти, фотоволтаични централи и др.)

Множеството постижения на нашите европейски партньори и дългогодишната ни работа с активните мълниеприемници на AIDITEC /ADVANCE, SIGMA и ELECTRON/ ни дават достатъчно доказателства за безпогрешната им ефективност. Нашите клиенти ни предоставят своевременна обратна връзка за попаденията на мълнии върху обекти, които са защитени с продуктите, които предлагаме, както и такива, които са монтирани лично от нас. Обобщената информация, с която разполагаме е за отчетени 35 директни попадения на мълнии, като при всички тях мълниеприемниците с изпреварващо действие са изпълнили отлично своята функция и здравината на обектите не е компрометирана.

Aвтор: инж Иво Иванов
Добави файлове
7
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=TpMDBXRH4OY
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=NUCvAmXr5WI