Често задавани въпроси - мълниезащитни системи, щети от мълнии и мерки за защита от тях

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:


Управителят на фирма "Диком" ООД, инж. Иво Иванов разказва за мълниеносната дейност в България, нивото на защита на сградите, за това колко е опасно едно попадение на мълнии и каква система за мълниезащита да изберете, за да защитите своя бизнес и дом! 
Добави файлове
2
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=LQPjl6Xg_YQ

Опасни ли са мълниите?  Трябва ли да се вземат сериозни мерки за защита от тях?
​​​​​​​

Да, мълниите са много опасни. Това е природно бедствие. Разрушителната сила на една мълния води до пожари, разрушения на сгради и имущество, а в не малки случаи и до най-лошото - загуба на човешки животи. Токът на една мълния достига от 30кА до 200кА, електрическия потенциал между облак и земя е 100 000 000V с температура на канала около мълнията 30 000° C и налягане около 100bar. Сами разбирате за какво природно бедствие говорим.
Тревожното е, че  България е държава с тенденции към увеличаване на мълниеносната дейност. За пример ще ви дам, че най-много мълнии падат през месеците май и юни, а през последните години се наблюдават гръмотевични бури и през по-студените месеци като април, септември и октомври. Дори в едно село мълния изпепели покрива на къща и остави цялото село без електроенергия през месец януари, при силен снеговалеж. Затова трябва да се вземат много сериозни мерки за защита от мълнии.  Съветвам хората да взимат мерки, за да защитят домовете си, защото занапред мълниеносната дейност ще става все по-активна.
Добави файлове
3
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
4
Текст

 Всяка сграда ли трябва да има мълниезащитна система?

Да, всяка сграда, без значение дали е жилищна или за обществено ползване, външно съоръжение или открито пространство, където има хора или животни, трябва да има мълниезащитна инсталация или гръмоотвод както го наричат много хора. Функцията на мълниезащитната система е да прихване мълнията и да я отведе по безопасен начин в земята, за да осигури безопасността на хората и предпази сградите от пожари и разрушения.

 Ако не сме сигурни дали нашата сграда има мълниезащита, какво трябва да направим?

Най-адекватното нещо е да се обърнете към специализирана фирма за мълниезащита. Казвам специализирана, защото в тези фирми, включително и в нашата, работят хора, които са детайлно запознати с нормативните уредби, следят нововъведенията, тенденциите и технологиите за проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащитни и заземителни системи. Те биха осигурили безопасността ви по най-добрия начин. Имали сме случаи при огледи да установяваме, че дори и на нови сгради с изградена нова мълниезащита, тя да не отговаря на нормативните уредби и стандарти, а това води до сериозни рискове от нежелани последици при директно попадение на мълния. 

Какво означава това, че сградите и съоръженията с изградена мълниезащита, отговарящи на Наредба №4 са под 20%?

Всяка една сграда или съоръжение, за да се въведе в експлоатация, тоест да вземе акт 16 е задължително да има изградена мълниезащитна система. Нормативната уредба, която в България регламентира проектирането, изграждането и поддръжката на мълниезащитните уредби е наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, но тя касае новите сгради.  Като процентно съотношение става въпрос за 20% от сградите в страната, всички останали 80%  нямат изградени мълниезащити, а тези които имат не отговарят на тази наредба. Повечето са прекъснати от корозия, други след ремонти на покриви са премахнати и след това не е изградена нова мълниезащита.
Ще Ви дам пример с панелните блокове - на тези сгради масово се сменя хидроизолационната настилка на покривите и се премахва старата мълниезащита и както казах след това не се изгражда нова система за мълниезащита. А тези сгради са стоманобетонни и са силно проводими. При удар на мълния върху покрива, ако няма мълниезащита ще протече ток по цялата сграда, тъй като панелите са свързани навсякъде и е възможно да бъдете поразени от мълния в самото жилище.

 Как се извършва самата проверка на системите за мълниезащита?​​​​​​​

Добави файлове
5
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Самият контрол по поддръжка трябва да се организира от собствениците на сградите. Проверките биват два вида – извънредни и периодични. Извънредните се извършват след всяко попадение на мълния, след лоши атмосферни условия, като урагани или земетресения. Периодичните се извършват на една, две или три години в зависимост от нивото на мълниезащита, която трябва да се осигури.
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Една мълниезащитна система, изградена с качествени материали има експлоатационен живот повече от 30 г. Тук е момента да кажа, че никога не бива да се прави компромис с качеството на продуктите, които се използват. В България се предлагат най-различни по произход материали за изграждане на мълниезащитните системи. Аз от опит ще Ви препоръчам да се използват продукти, които са произведени в Европейския съюз.
6
Текст

Добави файлове