1
Текст

​​​​​​​„Диком" ООД град Варна, изгражда всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във Варна и на територията на цяла България по съвременни европейски норми и технологии. Изгражданите инсталации съответстват на Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба №2 за противопожарните строително - технически норми; Наредба №3 ПУБУ. Мълниезащитната инсталация /гръмоотвод/ е комплект от технологични мероприятия и средства за защита от опасни и вредни въздействия на мълниите. Предназначението на мълниезащитата или гръмоотвод, както го наричат много хора е да прихване насочените към защитавания обект мълнии, да създаде изкуствен път и да отведе заряда на мълниите в земята, като по този начин осигури опазването на сгради, съоръжения, материали и др. от разрушение, пожари и взривове, а също така безопасността на хора и домашни животни. Мълниезащитна уредба е необходимо да имат всички сгради, съоръжения и открити пространства, където има хора или се извършва икономическа дейност. Много хора се заблуждават, че в големия град “мълния няма да ги стигне”. Това обаче съвсем не е така. Замисляли ли сте се, дали Вашата жилищна сграда има надеждна мълниезащита? Фактите сочат, че повечето жилищни сгради в големите градове разчитат на стар гръмоотвод или въобще нямат изградени мълниезащитни инсталации. А за изграждане на защита от мълнии цена та представлява като разход по-малко от процент от стойността на сградата.
Добави файлове
2
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
3
Текст
Мълнията е натоварена с изключителна енергия. Именно поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички елементи като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища. Инсталирането на частична мълниезащита /гръмоотвод/ на принципа на „заземена антена/ветропоказател“, може да бъде дори по-опасно, отколкото изобщо да няма такава, тъй като да се разчита само на заземяване само по себе си не е достатъчно.
  
Както и обратното – мълниезащита без качествено заземяване, което да е измерено с професионална апаратура и отговарящо на нормативите, не може осигури необходимата защита. За да бъде достатъчно ефективна една мълниезащитна система, измереното земно съпротивление не трябва да бъде над 10 ома (за активна мълниезащита) и над 20 ома (за Конвенционална/пасивна).

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ВСЯКА СГРАДА ДА ИМА МЪЛНИЕЗАЩИТА /Lightning protection systems/


Инсталирането на мълниезащитна инсталация, трябва винаги да се извършва от квалифициран персонал и в съответствие с всички нормативи, утвърдени в действащите законови разпоредби. Всяка структура, промишлена и икономическа дейност, всеки сектор изискват индивидуален подход, за да се гарантира ефективността на мълниезащитната система /позната като гръмоотвод/. Дългогодишният натрупан опит в тази сфера ни дава знанието и самочувствието да предлагаме цялостно решение за Вашата мълниезащитна и заземителна инсталация: проектиране, изграждане, поддръжка, оценка на риска от поражение от мълнии на сгради и съоръжения от всякакъв характер. Другото, което ни отличава е фактът, че предлагаме продукти за мълниезащита с възможно най-оптималното съотношение между цена и качество. Изграждаме мълниезащитни уредби на жилищни сгради, производствени предприятия, селскостопански и животновъдни обекти, складови бази, петролни бази, рафинерии, подстанции високо и средно напрежение, вятърни и фотоволтаични електроцентрали и др.
Добави файлове
4
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
5
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
6
Текст
В отговор на клиентските потребности, във времето започнахме да изработваме укрепващи елементи в цвят по избор на клиента, така че работата ни да бъде в съответствие с естетическия вид на дома /сградата/ и предпазната функция на мълниезащитната система да не бъде за сметка на дизайна на защитавания обект.
​​​​​​​

ВЪНШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА
​​​​​​​

Мълниезащитната инсталация /Lightning protection/ се състои от три основни компонента, които са неразделна част от външната мълниезащита:

 Мълниеприемник - Неговата функция е да улови мълнията. Бива конвенционално или активно устройство за приемане на директно (пряко) попадение на мълнии.


 Токоотвод - Oтвежда електрическия разряд на мълнията под земната повърхност. Той е  елементът свързващ мълниеприемника и заземителната уредба.

 Заземител - Устройство за отвеждане на тока (електрическия заряд) на мълнията в земята. Заземителят е елемент или съвкупност от заземителни елементи, чрез който се осигурява непрекъснат електрически контакт със земя.

ВИДОВЕ МЪЛНИЕЗАЩИТА


Съществуват два вида мълниезащитни системи, чрез които да се осигури защита на сградите, съоръжения и открити пространства от преки попадения на мълнии: Конвенционални мълниезащитни уредби /пасивна мълниезащита/ и мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие /активна мълниезащита/.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Добави файлове
7
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

​​​​​​​► Конвенционална мълниезащита

Това е най-популярният и познат метод, изгражда се от мълниеприeмни пръти, мълниеприeмни въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеев кафез и Франклиновия прът.  Конвенционалните мълниезащити /пасивна мълниезащита/ се проектира и изгражда по три основни метода.  Метод на ъгъла, метод на въртящата се сфера и метода на мрежата. Този тип е често избиран за мълниезащита на къща с малки и средни размери.

Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

Мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита)​​​​​​​ 

Йонизиращият мълниеприеник, използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Подходяща за защита от попадение на мълнии на сгради с голяма разгъната застроена площ(производствени халета, складови бази, хотелски комплекси, хипермаркети, болници, стадиони и др.), външни съоръжения и открити пространства. За обекти със значителна площ се постига отлична ефективност за „мълниезащита цена“, тъй като е възможна значителна оптимизация на количеството на вложените материали. Поради това, когато се разглежда отношението „гръмоотвод цена“, добре е да се вземе предвид стойността за изграждане на системата в цялост.

8
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=s0-XnPRyBqY
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=_SuIXlPpA14
9
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=QGjAVRg1sv4
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=kC5nxCPHzSo
10
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=NUCvAmXr5WI
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=TpMDBXRH4OY
11
Видео + Текст
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=gPtubhgR0Dc
Линк от Youtube, Vimeo, Facebook или VBOX7
https://www.youtube.com/watch?v=-hkmp65XOlo
12
Текст

ЦЕНА НА МЪЛНИЕЗАЩИТА - КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Цената на защита от мълнии се формира индивидуално за всеки един обект, в зависимост от неговата специфика като размери на сградата - височина, дължина и ширина, тип на покрива и още много определящи фактори. Осигуряването на мълниезащитна система /мълниезащитна уредба/ е цялостен процес, който освен правилно проектиране и влагане на качествени и съвместими материали, се нуждае и от експертно изграждане. Десетки са условията, които се взимат под внимание при извършването на всеки един монтаж, така че системата да осигури нужната защита и безопасност. Апаратурата, с която се измерва изпълнението, следва да е прецизна и висококачествена, а екипът с богат опит и задълбочени познания в сферата.​​​​​​​

Мълниезащита цена / Гръмоотвод цена?

За постигане на лична и имуществена защита следва хората да обърнат по-сериозно внимание на темата, тъй като тенденцията у нас е все повече да се усилва интензитетът на гръмотевичните бури. Цената на всички материали за мълниезащита като укрепване за мълниеприемника, токоотводи, крепежни елементи за покрив и фасада, заземителна шина, заземителни колове също е в зависимост от произхода и качеството на елементите. Като най-съществено е дали за стойността на комплекта за мълниезащита получавате материали с дългосрочна перспектива за осигуряване на ефективно и надеждно предпазване от директно попадение на мълнии!

 Гаранционни срокове на мълниезащита 

Всички елементи за мълниезащита, които се предлагат от ДИКОМ ООД са с европейски произход и от доказани производители. Мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC са единствените в страната, които притежават доживотна гаранция срещу производствени дефекти. Мълниеприемниците (гръмоотводите) са тествани с ток от 200 kA и дължина на вълната от  10/350 µs. Експлоатационният им живот е над 35 години. 
Мълниезащитните инсталации /гръмоотводи/, които ДИКОМ ООД изгражда, са съпътствани с 10 години гаранция, която е валидна при спазване на изискванията за поддръжка и експлоатация на системата, посочени в Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

За осигуряване на качествена/надеждна мълниезащита е много важно да бъдат използвани оригинални елементи, тъй като фалшификатите и продуктите с ниско качество и неясен произход увеличават рисковете, които биха могли да доведат до застрашаване живота и здравето на хората и да допуснат причиняване на щети по сградите, съоръженията и оборудването.

Добави файлове
Производител

Мълниезащита