Как климатичните промени влияят на необходимостта от мълниезащита и как да поддържаме мълниезащитната си система правилно, за да си гарантираме безкомпромисна ефективност?

1
Текст
Още преди десетилетие, климатични модели, изследвани в щатите, прогнозират 50 % увеличение на мълниите в рамките на 21-ви век, в резултат на повишението на температурите и климатичните промени.
Нови изследвания сочат, че за всеки градус увеличение на средната глобална температура, инцидентите с мълнии може да нараснат с около 12%.
Климатичните промени не влияят еднакво на всички географски региони. Докато някои области стават по-влажни и с повече облачност, което увеличава риска от мълнии, други стават по-сухи, но не са изключени от подобни явления. Това променя картината на риска и налага преоценка на съществуващите мълниезащитни системи.
В някои региони, които традиционно не са били изложени на висока мълниеносна активност, се очаква този риск да нарасне поради промените в климата. Това изисква нов подход към мълниезащитата в региони, в които досега мерките са били сравнително формални.
Добави файлове
2
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
3
Текст
Карта 1 показва, че България е от страните в Европа с по-голямо количество на попадения на мълнии на км2 на годишна база. Като значителна част от Северозападна България попада в скалата от 8 до 12 попадения на км2 за година - като районите с най- много попадения на мълнии в Европа (Италия и Западни Балкани).
Добави файлове
4
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
5
Текст
Социално-икономически аспекти, свързани с увеличаване на мълниеносната дейност

С нарастването на инциденти с мълнии, социално-икономическите разходи за ремонти и възстановяване на инфраструктурата също нарастват. Това прави мълниезащитните системи не само технически, но и икономически необходими. Въвеждането на строги стандарти и регулации за мълниезащита в новостроящи се или реновирани сгради е един от начините, по които може да действа превантивно.

Иновации в мълниезащитните технологии - мълниеприемници с изпреварващо действие


В контекста на климатичните промени, технологичните иновации в областта на мълниезащитата станаха все по-важни. Нови типове материали и адаптивни системи се разработват, за да отговорят на новите предизвикателства.
Високоефективната мълниезащита зависи до голяма степен от качеството на вложените елементи. Нискокачествените мълниеприемници и тези, които нямат достатъчна защита, чрез която да се докаже техния произход, могат да доведат до застрашаване живота и здравето на ползвателите и до щети по обекта и съоръженията.
Компанията AIDITEC SYSTEMS S.L., която произвежда мълниеприемниците AIDITEC, предоставя за своите клиенти опция, чрез която да бъде удостоверено, че мълниеприемникът, който им е инсталиран е оригинален продукт и отговаря на съответните качествени характеристики, независимо от коя страна по света е закупен.
Чрез активиран формуляр в техния уебсайт www.aiditecsystems.com се валидира гаранцията на мълниеприемника, като се посочва информация като модел, сериен номер и сертификат на продукта.
Освен качествените и техническите параметри, ефективната мълниезащита зависи от правилната поддръжка и експлоатация.
Проверките са необходими, тъй като дори несъответствие в параметрите на само един от елементите, които изграждат мълниезащитата, може да компрометира функционалността на системата. Така например, независимо колко високо качество мълниеприемник с изпреварващо действие сте избрали за Вашата защита и независимо от системата за контрол, които сте инсталирали /например брояч на мълнии/, ако системата няма омично съпротвление под 10 ома на заземителната уредба, то тя не функционира ефективно.
Поради това е необходимо да бъдат извършвани проверки регулярно и извънредно (съгласно разпоредбите за дейността и съгласно указанията на фирмата изпълнител).


Проверките включват:

Добави файлове
6
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

​​​​​​​1) Проверка на мълниеприемника.

Фирма ДИКОМ ООД извършва проверките на
мълниеприемниците с изпреварващо действие, които предлага, посредством специално измервателно оборудване.
Чрез тестер, който показва изправността на всеки един от съставните компоненти на мълниеприемника, се удостоверява изправността на мълниеприемника и неговата способност да отведе, безпроблемно, попадение на мълния над мълниезащитната система.

2) Проверка на проводниците и свързващите елементи.

Извършва се проверка за корозия, стабилност на връзките, позиции на проводниците. Прави се проверка за евентуални прекъсвания - особено често срещани при последващи ремонти на покриви, поставяне на изолации и прочее допълнителни дейности, където не е запазен комплексния подход между различни изпълнители на различните дейности.
Проверява се за попадения на външни обекти над системата (паднали клони, кабели от други системи и прочее).

3) Проверка на заземителната уредба.

Проверката на заземителната уредба се извършва чрез специализирани измервателни уреди. Земното съпротивление следва да бъде под 10 ома при активна мълниезащитна система и под 20 ома при конвенционална.
Данните от всяка една проверка се нанасят в „Дневници за извършени проверки“. Диком ООД предоставя такива дневници на своите клиенти като част от документацията, която изготвя за всяка новоизградена мълниезащитна система.

Добави файлове
7
Текст
​​​​​​​Добре поддържаната мълниезащитна система има експлоатационен живот над две десетилетия.  В сферата на мълниезащитата трябва да се търсят безкомпромисност, висока ефективност, спазване на Европейските критерии, разпоредби и стандарти и комплексен подход за да бъде осигурена безопасността на хората, тяхната собственост и бизнес! 

автор: Марина Стоянова
Добави файлове