Съвети за безопасно поведение на открито и закрито по време на гръмотевични бури

1
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
2
Текст
​​​​​​​Пролетта и есента са двата сезона в България, при които се наблюдава най-висок интензитет на гръмотевичните бури. Ежегодните статистики включват ранени или починали хора, разрушения и материални щети в следствие на директно попадение на мълния или вторичното въздействие от паднала мълния.
Добави файлове
3
Текст

Съвети за поведение на открито по време на гръмотевични бури

  Прогнозите за опасно време не са за пренебрегване. Когато чуем, че предстоят бури, е добре да изберем маршрути за разходка, които са в близост до дома ни или друго по-сигурно помещение (открити навеси, спирки, хамбари и т.н. не влизат в тази категория).
  Ако все пак сме далеч от безопасна постройка, най-сигурното място е автомобилът. Като важно условие е той да е със закрит таван. В случай, че Ви се наложи да го използвате като убежище по време на буря, е важно да знаете, че прозорците трябва да бъдат затворени. (велосипедите и мотоциклетите не са безопасни - което подсказва, че безопасността, която автомобилът осигурява не се свързва с гумените колела като изолатори, а с конструкцията на автомобила, който осигурява защита тип „Фарадеев кафез“).

Ако сте останали навън без възможност за подслон, има няколко правила за безопасност, които да следвате:

  На първо място е добре да се ориентирате какво се случва около вас по правилото „30-30“. Т.нар „светкавица“ е светлинният елемент на една мълния, а „гръмотевицата“ - звуковият. Ако между нея и последващия гръм изброите по-малко от 30 секунди, то Вие не сте в безопасност. Ако секундите са по-малко от 10, то гръмотевичната буря е на около 3 км. При по-малко от 3 секунди между светкавица и последващ гръм, Вие сте в епицентъра на бурята.
  Втората част от правилото „30-30“ дефинира кога се приема за безопасно да излезете на открито. Препоръчително е това да стане не по-малко от 30 минути, след като чуете последния гръм. Правилото е индикативно за това дали опасността Ви приближава или се отдалечава и ще Ви отмине.


След като сте се ориентирали в обстановката е важно да контролирате поведението си, защото паниката е лош съветник. Насоки за безопасно поведение:

Не се стои под дърво или около корените му; избягват се стълбове. Безопасното разстояние от тях е 10 м. Причината е, че има по-голяма вероятност върху тези обекти да има директно попадение на мълния.
Не се ляга на земята. Ръцете не се опират в земята. Не се бяга. По възможност се избира статично положение с минимален физически контакт със земната повърхност. Колкото по-малък е физическият контакт с повърхност, по която протича ел. напрежение, толкова по-малка е вероятността от тежки и непоправими последици за човешкото здраве.
  Не се практикува спорт, не се язди; Не се стои в близост до стадни животни. Статичното положение спомага да се избегне риска от т. нар. крачно пренапрежение и съответните последици от него върху здравето.
  Не се стои в голяма група от хора. Не се държи за ръце. Безопасното разстояние е около 3 м. един от друг.
  Не се използват мобилни телефони. Най-добре е да бъдат изключени.
  Не се използват чадъри. Не се носят обемни метални предмети като щеки, туристически раници и сходни.
  Стои извън водоеми - по възможност далеч от тях. Бреговете и скалите около тях също се считат за много опасно място.
  Не се практикува риболов. Риболовните принадлежности се числят към опасните и е правилно да не са около нас.  
  Мокрите дрехи също биха могли да увеличат опасността за здравето ни.
Добави файлове
4
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

Подходящото поведение на открито е:

  Останете в по-ниската част, ако сте в хълмист район. Изберете статично положение.
  Наведете главата си надолу и притиснете коленете до гърдите си, запушете уши или скръстете ръце над коленете си; Бъдете на пръсти, за да намалите максимално площта, която има контакт със земята.

Първа помощ при удар от мълния:

Ако все пак бъдете ударен от мълния или станете свидетел на удар - запазете самообладание. Според повечето статистики над 90 % от поразените хора оцеляват.

  Позвънете на 112, за да съобщите какво се е случило и къде се намирате. 
  Ако пострадалият не диша, се прилага изкуствено дишане. След като премине удара на мълния няма опасност за предаване на електрически заряд от пострадалия към помагащия чрез допир – т.е. може да се окаже първа помощ без притеснение. * Трябва обаче да се има предвид, че съществува риск от второ попадение на мълния на същото място, което вече създава опасност и за този, който оказва първа помощ. 
  Ако пострадалият губи пулс (най-добре се проверва чрез сънната артерия), се прави сърдечен масаж. 
  Ако изстива (състояние на хипотермия) е важно пострадалият да бъде затоплен. При възможност да се изолира от мократа земя. 
  Ако има изгорели дрехи по пострадалия, те не бива да се свалят, освен при крайна необходимост, тъй като това може да наруши непоправимо целостта на кожата. 


Освен правилата за безопасност на открито, като специалисти препоръчваме, заедно като общество, да развием отношение за постигане на безопасна градска и жилищна среда. Това се постига, чрез изграждане на ефективни мълниезащитни системи и тяхната надлежна проверка и поддръжка.

Най-безопасното място по време на гръмотевична буря е солидна сграда с добре изградена система за мълниезащита. Системата за мълниезащита е предназначена да предпазва от следните рискове и възможните настъпващи вреди при директно попадение на мълния:
Добави файлове
5
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
6
Текст
*Фугира 1 - Източник: НАРЕДБА № 4от 22 декември 2010 г.за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)
Добави файлове
7
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:Мълниезащитна система и нейната поддръжка

Изграждането на ефективна мълниезащитна система в България се извършва според НАРЕДБА №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.). Документи за измерените параметри на новоизградената система се издават от акредитиран орган за контрол.

Ангажимент на възложителя е да инициира плановите и извънредни проверки, отново регламентирани в НАРЕДБА №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.), за да поддържа системата в изправен вид, така че да бъде осигурена необходимата безопасност на ползвателите на сградата.

Добави файлове
8
Текст

Съвети за поведение на закрито по време на гръмотевични бури:

  Добре е да се стои далеч от прозорците и входните врати, а те да бъдат затворени. 
  Не е удачно да се взима душ или да се извършват други дейности, свързани с директен теч на вода, тъй като тя е силен проводник на електричество. 
  Асансьорите на сградите следва да се ползват с повишено внимание, поради това, че е възможно внезапно прекъсване на електричеството. 
  По време на гръмотевична буря не е препоръчително да се използват активно уреди, които са включени директно към захранващата система. 
  Не се ляга на пода и не се опира по стените. 
  Важно е домашните любимци като кучета и котки, да бъдат прибрани в защитената сграда, тъй като формата на тялото им ги прави по-уязвими.

След години на наблюдение и изследване на този природен феномен, човечеството разполага с множество средства и действия, чрез които да предпази себе си и имуществото си от разрушителното му въздействие. Както всичко в природата, мълниите имат и своята полезна функция - те обогатяват почвата с азот, а също така според учените, мълнията произвежда неочаквано много окислителни молекули, които прочистват атмосферата от смог и други замърсители (Статия, описваща техните изследвания, е публикувана в научното списание Science). 

Като специалисти по темата „мълниезащита“ вярваме, че трябва да бъдем максимално полезни на нашите читатели и поради това обобщихме най-значимите съвети за безопасно поведение на открито и закрито по време на гръмотевична буря.     

Автор: Марина Стоянова – ‘’Диком’’ ООД
Добави файлове